ΔΕΝ: «Υπερεργασία-υπερωρία και το νέο έντυπο Ε8»


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1503

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1508
Horizon Europe: 100 δισ. ευρώ για έρευνα και καινοτομία στο νέο φιλόδοξο πρόγραμμα της ΕΕ
29 Ιουνίου, 2018
Σε ψηφιακή μορφή οι ισολογισμοί στο ΓΕΜΗ
6 Ιουλίου, 2018
Δείτε τα όλα

ΔΕΝ: «Υπερεργασία-υπερωρία και το νέο έντυπο Ε8»


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1503

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1508

02/07/2018_x000D_
_x000D_
Eπίκαιρη δημοσίευση του Δελτίου Εργατικής Νομοθεσίας σχετικά με το νέο έντυπο Ε8:_x000D_
_x000D_
1. Για την υπερεργασία κριτήριο αποτελεί η εβδομαδιαία απασχόληση του μισθωτού. Υπερεργασία χαρακτηρίζεται η υπέρβαση του συμβατικού (κατά τις ΕΓΣΣΕ) ωραρίου των 40 ωρών εβδομαδιαίως και μέχρι 8 ώρες επί εξαημέρου (6Χ8) και 5 ώρες επί πενθημέρου (5Χ9)._x000D_
_x000D_
Όταν το ωράριο έχη κατανεμηθή ισομερώς στις ημέρες της εβδομάδος, η υπέρβαση των 40 ωρών σημαίνει υπέρβαση του ημερησίου ωραρίου των 6 ωρών και 40 λεπτών (επί εξαημέρου) κατά 1 ώρα και 20 λεπτά (= 8 ώρες) και των 8 ωρών (επί πενθημέρου) κατά 1 ώρα (=9 ώρες)._x000D_
_x000D_
Για κάθε ώρα υπερεργασίας οφείλεται το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο και προσαύξηση 20% επ’ αυτού. Η πραγματοποίηση υπερεργασίας επαφίεται στην διακριτική ευχέρεια του εργοδότου και η απασχόληση αποτελεί υποχρέωση του μισθωτού όταν ζητηθή από αυτόν._x000D_
_x000D_
● Όσον αφορά το νέο έντυπο Ε8, όπως φαίνεται υπάρχει υποχρέωση αναγγελίας κάθε ημέρα της ανωτέρω υπερβάσεως του ωραρίου, πριν από την πραγματοποίηση της υπερεργασίας._x000D_
_x000D_
Στις ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ πρέπει να αναγράφεται ότι «Κατά τις ΕΓΣΣΕ, υπερεργασία υπάρχει και αμοιβή και προσαύξηση οφείλεται μόνον όταν στο τέλος της εβδομάδος υπάρχη υπέρβαση των 40 ωρών»._x000D_
_x000D_
2. Για την υπερωρία κριτήριο αποτελεί η ημερήσια απασχόληση. Υπερωρία χαρακτηρίζεται η απασχόληση πέρα του νομίμου ωραρίου των 8 ωρών ημερησίως επί 6ημέρου και πέρα των 9 ωρών ημερησίως επί 5θημέρου._x000D_
_x000D_
Νόμιμη υπερωρία είναι η απασχόληση πέρα των 8 ωρών (6ήμερο) ή των 9 ωρών (πενθήμερο) επί 2 ώρες, όταν πρόκειται για οποιαδήποτε επιχείρηση (πλην βιομηχανίας-βιοτεχνίας) και μέχρι 120 ωρών ετησίως._x000D_
_x000D_
Ειδικά για τις βιομηχανίες-βιοτεχνίες, νόμιμη υπερωρία είναι η υπερβαση του ανωτέρω ημερησίου ωραρίου κατά 3 ώρες και μέχρι 30 ώρες ανά εξάμηνο (κατά τις εκδιδόμενες ΥΑ)._x000D_
_x000D_
Στο έντυπο Ε8 αναφέρεται μόνον η νόμιμη υπερωρία. Η οφειλόμενη αμοιβή για την υπερωρία αυτή είναι το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο και προσαύξηση 40% επ’ αυτού._x000D_
_x000D_
Δεν αναφέρεται στο Έντυπο Ε8 η παράνομη («κατ’ εξαίρεση») υπερωρία._x000D_
_x000D_
ΠΡΟΣΟΧΗ. Δεν αποτελεί υπερεργασία η τυχόν απασχόληση κατά την 6η ημέρα επί πενθημέρου, ούτε κατά την 7η ημέρα (κατά κανόνα Κυριακή) τόσο επί πενθημέρου, όσο και εξαημέρου. Έτσι οι ώρες απασχολήσεως κατά τις δύο αυτές ημέρες δεν προστίθενται στις 40 ώρες των ημερών της υπολοίπου εβδομάδος._x000D_
_x000D_
Δεν αποτελεί επίσης υπερωρία η απασχόληση κατά τις ημέρες αυτές. Υπερωρία κατά την 6η ή 7η ημέρα αποτελεί μόνον η υπέρβαση των 8 ωρών (βλ. σχετική Αλληλ. «πενθήμερο-εξαήμερο» στο ΔΕΝ 2017, τεύχος 1711 σελ. 558)._x000D_
_x000D_
Για την εξεύρεση των ωρών υπερεργασίας πρέπει να αφαιρούνται πρώτα οι ώρες (ημερήσιας) υπερωρίας._x000D_
_x000D_
● 3. Κατά το μεταβατικό δίμηνο (1/7 έως 31/8) δίνεται η δυνατότητα εφαρμογής του παλαιού συστήματος:_x000D_
_x000D_
Δεν απαιτείται να δηλωθή η υπερεργασία (ούτε στο Ε4). Όσον αφορά την υπερωρία, μπορεί να αναγραφή στο ΒΙΒΛΙΟ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ και να αναγγελθή τον επόμενο μήνα (Αύγουστο και Σεπτέμβριο) το πρώτο 15θήμερο, η πραγματοποιηθείσα κατά τον Ιούλιο και Αύγουστο αντιστοίχως υπερωρία, με το παλαιό Έντυπο Ε8._x000D_
_x000D_
Σημειώνεται ότι από 1/9 θα πρέπει για τις υπερωρίες του Σεπτεμβρίου κ.λπ. να συμπληρώνεται το νέο Έντυπο Ε8. Για όσους προτιμήσουν για το δίμηνο το παλαιό σύστημα, θα πρέπει να υποβληθή κατά το α΄ 15θήμερο Σεπτεμβρίου και το παλαιό έντυπο Ε8 για τις υπερωρίες του μηνός Αυγoύστου._x000D_
_x000D_
Πηγή: Taxheaven_x000D_
_x000D_