Χρηματοδοτικά κίνητρα σε εταιρείες αλιείας και υδατοκαλλιέργειας


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1503

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1508
Κυβέρνηση: Μόλις 22% η απορρόφηση του ΕΣΠΑ
2 Αυγούστου, 2019
Με διαχωρισμό οφειλών η νέα πάγια ρύθμιση στην Εφορία
2 Αυγούστου, 2019
Δείτε τα όλα

Χρηματοδοτικά κίνητρα σε εταιρείες αλιείας και υδατοκαλλιέργειας


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1503

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1508

02/08/2019

Στις αρχές του επόμενου μήνα ανοίγει η διαδικασία για την υποβολή αιτήσεων για το Μέτρο 3.4.4 «Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας». Έως και 85% το ύψος της επιδότησης. Στα 26 εκατ. ευρώ η δημόσια δαπάνη. Ποιοι μπορούν να υπαχθούν.

Με επιδότηση που μπορεί να ανέλθει έως και το 85% του επενδυτικού σχεδίου, πρόκειται να χρηματοδοτηθούν όσοι υπαχθούν στο Μέτρο 3.4.4 «Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020. Η υποβολή των αιτήσεων θα αρχίσει στις 2 Σεπτεμβρίου και βάσει του υφιστάμενου σχεδιασμού, θα ολοκληρωθεί στις 15 Νοεμβρίου 2019.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, ο προϋπολογισμός του οποίου ανέρχεται στα 26 εκατ. ευρώ, μπορούν να υπαχθούν επενδυτικά προγράμματα ύψους από 20.000 ευρώ έως 8 εκατ. ευρώ. Το ποσοστό της επιδότησης κυμαίνεται από 50% έως και 85%, με τον υψηλότερο συντελεστή να αφορά επενδύσεις σε απομακρυσμένα νησιά.

Ως μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων ορίζονται τα δύο έτη, με ημερομηνία εκκίνησης την ημερομηνία της απόφασης στο πρόγραμμα. Θα πρέπει ωστόσο να σημειωθεί ότι μπορούν να χρηματοδοτηθούν και επενδυτικές δαπάνες οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί από τις 23 Αυγούστου 2018.

Το Μέτρο 3.4.4 αφορά στην ίδρυση νέων μονάδων μεταποίησης, μηχανολογική ή και κτιριακή επέκταση, εκσυγχρονισμό ή μετεγκατάσταση υφιστάμενων μονάδων μεταποίησης. Ειδικότερα, οι διαδικασίες μεταποίησης των παραπάνω ενεργειών αφορούν στην προετοιμασία και παρουσίαση των παρουσιαζόμενων προϊόντων, που περιλαμβάνει: τον τεμαχισμό σε φιλέτα, τη συσκευασία, την κονσερβοποίηση, την κατάψυξη, το κάπνισμα, το αλάτισμα, το μαγείρεμα, τη διατήρηση σε ξίδι, την αποξήρανση ή την προετοιμασία των ιχθύων για την αγορά καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο.

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, συλλογικοί φορείς και λοιπές οργανώσεις. Σημειώνεται ότι δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις των υπό σύσταση εταιρειών, όπως επίσης δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις επιχειρήσεων μεγέθους μεγαλύτερου της ΜΜΕ. Δηλαδή μπορούν να υπαχθούν πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Οι επιλέξιμες ενέργειες

Στο πεδίο εφαρμογής του προγράμματος υπάγονται επενδυτικές παρεμβάσεις που σχετίζονται με:

– Εξοικονόμηση ενέργειας ή μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον.

– Βελτίωση της ασφάλειας, της υγιεινής, της υγείας και των συνθηκών εργασίας.

– Μεταποίηση των αλιευμάτων που δεν προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση.

– Μεταποίηση των υποπροϊόντων.

– Μεταποίηση των προϊόντων βιολογικής υδατοκαλλιέργειας.

– Νέα ή βελτιωμένα προϊόντα, διαδικασίες ή συστήματα διαχείρισης.

Επισημαίνεται ότι το τελικό προϊόν πρέπει να υπάγεται στο Παράρτημα I της Σ.Λ.Ε.Ε..

Οι στόχοι των παραπάνω πράξεων θα επιτευχθούν αποκλειστικά μέσω της υλοποίησης των ακόλουθων ενεργειών:

Α. Ίδρυση νέων μονάδων μεταποίησης.

Β. Μηχανολογική ή και κτιριακή επέκταση υφιστάμενων μονάδων μεταποίησης.

Γ. Εκσυγχρονισμός ή μετεγκατάσταση υφιστάμενων μονάδων μεταποίησης.

Κάθε υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να εξυπηρετεί αποκλειστικά την υλοποίηση μίας εκ των παραπάνω ενεργειών, με εξαίρεση τις ενέργειες Β και Γ, οι οποίες μπορούν να υλοποιηθούν από κοινού.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται από τους δυνητικούς Δικαιούχους, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), που λειτουργεί στον ιστότοπο http://www.ependyseis.gr. Ο φορέας υποχρεούται να συμπληρώσει το σύνολο των υποχρεωτικών πεδίων της ηλεκτρονικής Αίτησης, μεταξύ των οποίων και την ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας, μέσω της οποίας η ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ θα αποστέλλει στον φορέα το σύνολο των απαιτούμενων εγγράφων που σχετίζονται με το αίτημα χρηματοδότησης.

Πηγή: Euro2day.gr