Χαρίτσης: Το επόμενο 15ήμερο προκηρύσσεται νέο καθεστώς για την προώθηση της καινοτομίας των επιχειρήσεων

5 παγίδες για τις ατομικές επιχειρήσεις
8 Μαΐου, 2018
Πώς φορολογούνται οι αγοραπωλησίες μετοχών του 2017
11 Μαΐου, 2018
Δείτε τα όλα

Χαρίτσης: Το επόμενο 15ήμερο προκηρύσσεται νέο καθεστώς για την προώθηση της καινοτομίας των επιχειρήσεων

09/05/2018_x000D_

Παρεμβάσεις σε τέσσερα επίπεδα επιχειρεί η κυβέρνηση για τη μετάβαση της χώρας στην “4η Βιομηχανική Επανάσταση”. Δηλαδή, σε μια νέα εποχή όπου όλα τα επιμέρους συστήματα στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις και τις γραμμές παραγωγής δια-συνδέονται και επικοινωνούν μεταξύ τους, με κεντρικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία να καταλαμβάνει το στοιχείο της διαλειτουργικότητας.

_x000D_

Αυτό υπογράμμισε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξης Χαρίτσης, στη σημερινή εκδήλωση του Συνδέσμου Βιομηχανιών Αττικής και Πειραιώς (ΣΒΑΠ) με θέμα “Η 4η Βιοµηχανική επανάσταση ως ευκαιρία για την επαναβιοµηχάνηση της Ελλάδας”.

_x000D_

Τα επίπεδα στα οποία ήδη προωθούνται παρεμβάσεις όπως είπε ο αναπληρωτής υπουργός είναι τα εξής:

_x000D_

Εκπαίδευση

_x000D_

– Επαναπροσδιορισμός του χάρτη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – ενοποίηση σχολών/τμημάτων, κατάργηση τμημάτων άνευ ουσίας.

_x000D_

– Θέσπιση διετών μεταλυκειακών προγραμμάτων που ανταποκρίνονται στις παραγωγικές ανάγκες μίας περιοχής και οδηγούν στην απόκτηση πιστοποίησης από το οικείο Πανεπιστήμιο (πχ Γαλακτοκομική Ιωαννίνων).

_x000D_

– Περιφερειακά Συμβούλια – σύνδεση των ΑΕΙ, ΤΕΙ και Ερευνητικών Ιδρυμάτων με τις τοπικές οικονομίες.

_x000D_

– Μεταπτυχιακά προγράμματα προσανατολισμένα στις ανάγκες της οικονομίας.

_x000D_

– ΕΛΙΔΕΚ – ενίσχυση μεταπτυχιακών, διδακτορικών και μεταδιδακτορικών φοιτητών.

_x000D_

– Επέκταση και αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και του θεσμού της μαθητείας για on the job training.

_x000D_

Χρηματοδότηση

_x000D_

Για πρώτη φορά και παρά την κρίση οι δαπάνες για την έρευνα και την καινοτομία ξεπέρασαν το 2017 το 1% του ΑΕΠ, σημείωσε ο κ. Χαρίτσης και γνωστοποίησε ότι μέσω του ΕΣΠΑ δρομολογούνται ή υλοποιούνται τα εξής:

_x000D_

– Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ (410 εκατ. ευρώ) για την ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας και τη σύνδεσή της με την παραγωγή και τις επιχειρήσεις. Οικονομική αξιοποίηση ώριμων ερευνητικών αποτελεσμάτων μέσα από τη συνεργασία και τις συμπράξεις ερευνητικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων.

_x000D_

– Δύο νέα προγράμματα – Ψηφιακό Βήμα και Ψηφιακό ‘Αλμα (100 εκατ. ευρώ) για την ψηφιακή αναβάθμιση των ΜμΕ. Προκήρυξη 25 Μαΐου.

_x000D_

Επιπλέον:

_x000D_

– EquiFund (300 εκατ. ευρώ) για την ενίσχυση δυναμικών ΜμΕ και νεοφυών επιχειρήσεων σε κάθε στάδιο ανάπτυξής τους και σε όλους τους κλάδους της οικονομίας. Μεγαλύτερο αντίστοιχο ταμείο αυτή την περίοδο στην Ευρώπη. Καθοριστική η συμβολή του στην ανάπτυξη του οικοσυστήματος των startups στη χώρα. Βάζει την Ελλάδα στον παγκόσμιο χάρτη της καινοτομίας.

_x000D_

– ‘Αλλες παρεμβάσεις στήριξης της καινοτομίας αλλά και παραδοσιακών κλάδων της οικονομίας πχ προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων σε νέες δεξιότητες.

_x000D_

– Αναπτυξιακός νόμος – προσανατολισμένος στη βιομηχανία και τη μεταποίηση, έμφαση στις ΜΜΕ, προτεραιότητα οι ΤΠΕ. Μέσα στο επόμενο δεκαπενθήμερο προκηρύσσεται νέο καθεστώς (100 εκατ. ευρώ) για την προώθηση της καινοτομίας των επιχειρήσεων – χωρίς όριο μεγέθους επιχείρησης (συν νέο καθεστώς για την προώθηση των συνεργειών και των δικτυώσεων – 100 εκατ. ευρώ).

_x000D_

Ψηφιακή Πολιτική

_x000D_

Υποδομές στην ευρυζωνικότητα – οπτικές ίνες.

_x000D_

– Την επόμενη πενταετία θα υλοποιηθούν δράσεις άνω των 700 εκατ. ευρώ (με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ και εθνικούς πόρους για την προώθηση της ευρυζωνικότητας σε όλη τη χώρα, μέσω έργων ανάπτυξης υποδομών και υπηρεσιών υπερ-υψηλής ταχύτητας. Συμπληρωματικά στις σχεδιαζόμενες ιδιωτικές επενδύσεις, οι οποίες αναμένεται να υπερβούν το 1,2 δισ. ευρώ.

_x000D_

– Ξεκινά η ανάπτυξη δικτύων 5ης γενιάς (5G) στη χώρα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκού Οδικού Χάρτη 5G. To πρόγραμμα θα ξεκινήσει πιλοτικά στις πόλεις των Τρικάλων και της Πάτρας.

_x000D_

Στρατηγική για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της βιομηχανίας

_x000D_

– τόνωση της καινοτομίας και των επενδύσεων στη βιομηχανία

_x000D_

– προσέγγισης της ακαδημαϊκής κοινότητας με τη βιομηχανία

_x000D_

– διευκόλυνση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση για επιχειρήσεις-ΜμΕ

_x000D_

– ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων

_x000D_

-αναθεώρηση του κανονιστικού πλαισίου.

_x000D_

Ενδεικτικές δράσεις:

_x000D_

– Εθνική Δράση για την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας προωθεί τον τριπλό ευρωπαϊκό ενεργειακό στόχο – μείωση 20% εκπομπών αερίων του θερμοκηπίων, αύξηση 20% ποσοστού ενέργειας από ΑΠΕ, 20% αποτελεσματικότερη χρήση ενέργειας.

_x000D_

– Προσαρμογή 50 κρίσιμων ελληνικών βιομηχανιών σε έξυπνα εργοστάσια industry 4.0 (5 εκατ. ευρώ).

_x000D_

– Κέντρα Ψηφιακής Καινοτομίας – υπάρχουν ήδη 11 στην Ελλάδα με στόχους την πληροφόρηση, επίδειξη καλών πρακτικών, εκπαίδευση, σχεδιασμό.

_x000D_

– Δημιουργία Εθνικής Ψηφιακής Πλατφόρμας INDUSTRY 4  για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της ελληνικής βιομηχανίας (στόχος η ενημέρωση κυρίως των ΜμΕ για τις εξελίξεις σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο).

_x000D_

Ψηφιοποίηση δημόσιας διοίκησης (ενδεικτικές δράσεις):

_x000D_

– Ηλεκτρονική υπογραφή – κατάργηση του χαρτιού, μείωση της γραφειοκρατίας, διαφάνεια, εξοικονόμηση έως και 400 εκατ. ευρώ τον χρόνο.

_x000D_

– Ψηφιακό Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ηλεκτρονική κατάθεση δικαιολογητικών με ψηφιακή υπογραφή).

_x000D_

– Υπηρεσίες τηλεδιάσκεψης σε δικαστήρια και σωφρονιστικά καταστήματα.

_x000D_

Θεσμικές παρεμβάσεις

_x000D_

– Απλοποίηση σύστασης και αδειοδότησης επιχειρήσεων – one stop shops.

_x000D_

– Νέο πλαίσιο για τους ελέγχους και την εποπτεία της αγοράς με ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα μέσα από το οποίο θα γίνεται η αδειοδότηση αλλά και ο έλεγχος των επιχειρήσεων. Θα διατηρείται πλήρες ηλεκτρονικό ιστορικό για κάθε επιχείρηση.

_x000D_

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ