Χαρίτσης: Σύντομα ο β' κύκλος των τριών‭‭ ‬δράσεων του ΕΠΑνΕΚ για την επιχειρηματικότητα

Οι προϋποθέσεις για τη διαγραφή χρεών προς τον ΕΦΚΑ
25 Ιανουαρίου, 2017
ΚΕΠ για κόκκινα δάνεια μέχρι τον Ιούλιο
27 Ιανουαρίου, 2017
Δείτε τα όλα

Χαρίτσης: Σύντομα ο β' κύκλος των τριών‭‭ ‬δράσεων του ΕΠΑνΕΚ για την επιχειρηματικότητα

[:el]25/01/2017

Πλέγμα δράσεων προωθεί τους πρώτους μήνες του έτους, το υπουργείο Οικονομίας για την ουσιαστική παροχή ρευστότητας στην οικονομία και την προώθηση ενός  νέου αναπτυξιακού μοντέλου που θ’ αντιμετωπίζει τις δομικές παθογένειες της ελληνικής οικονομίας.

Αυτό προκύπτει από όσα ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας Αλέξης Χαρίτσης μιλώντας στο διοικητικό συμβούλιο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθήνας.

Ο κ. Χαρίτσης σημείωσε ότι “πλέον για πρώτη φορά, σε ρήξη με την πρακτική του παρελθόντος, όλα τα διαθέσιμα εργαλεία- οι προσκλήσεις του νέου ΕΣΠΑ, τα καθεστώτα του νέου αναπτυξιακού νόμου, τα σύγχρονα χρηματοοικονομικά εργαλεία που αναπτύξαμε σε συνεργασία με διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς – σχεδιάζονται και υλοποιούνται με τις ίδιες προτεραιότητες για να υπηρετήσουν συγκεκριμένους αναπτυξιακούς στόχους. Αφενός, ενισχύονται κατά προτεραιότητα κλάδοι όπου η χώρα παρουσιάζει συγκριτικά πλεονεκτήματα. Αφετέρου, επιδιώκεται η δημιουργία ολοκληρωμένων αλυσίδων αξίας, η δικτύωση των δραστηριοτήτων από την πρωτογενή παραγωγή μέχρι τη μεταποίηση και τη διάθεση ενός προϊόντος στην εσωτερική και εξωτερική αγορά: συνολικά, η έμφαση επιχειρηματικότητα, σε προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας στη δημιουργία σταθερών και ποιοτικών θέσεων εργασίας”.

ΕΣΠΑ 2014-2020

Ο κ. Χαρίτσης γνωστοποίησε ότι σύντομα θα ανακοινωθεί ο δεύτερος κύκλος των τριών δράσεων του ΕΠΑνΕΚ για την επιχειρηματικότητα (ο α’ κύκλος συνάντησε   τεράστιο ενδιαφέρον, σημείωσε ο ίδιος): νεοφυής επιχειρηματικότητα, υφιστάμενες μικρομεσαίες, αυτοαπασχόληση πτυχιούχων.

* Έπεται η δράση για την αναβάθμιση υφιστάμενων επιχειρήσεων μεσαίου μεγέθους, με προσωπικό από 50 μέχρι 250 άτομα, συνολικού προϋπολογισμού 100 εκατ. ευρώ. Η ενίσχυση θα αφορά κυρίως τη μείωση του ενεργειακού κόστους, που προβάλλεται ως βασικό αίτημα των επιχειρήσεων για την αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους. Σύντομα, θα ξεκινήσουν οι δράσεις για την “Ενίσχυση της Περιβαλλοντικής Βιομηχανίας” (με προϋπολογισμό 30 εκατ. ευρώ), για τις “Αλυσίδες προστιθέμενης Αξίας” (80 εκατ. ευρώ), για τη δικτύωση των επιχειρήσεων (δημιουργία clusters, meta-clusters) καθώς και για τη λειτουργία βιομηχανικών πάρκων.

* Θα ακολουθήσει μια σημαντική δράση για την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών, κρίσιμη για τη στήριξη της δημιουργικότητας και της καινοτομίας, είπε ο κ. Χαρίτσης. Έπονται δράσεις για την αναβάθμιση εταιριών franchising και επιχειρήσεων της πολιτιστικής και δημιουργικής βιομηχανίας (π.χ. θεατρικών).

Οι δράσεις αυτές θα παραμένουν ανοιχτές μέχρι την εξάντληση του προϋπολογισμού τους. Όμως, εκτός των 9 στρατηγικών τομέων του ΕΠΑνΕΚ, θα προκηρυχθούν δράσεις για την “αναβάθμιση επιχειρήσεων λιανεμπορίου στους τομείς της εξοικονόμησης   ενέργειας, των logistics και των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών”, καθώς και για το “ψηφιακό voucher”, δηλαδή για κουπόνια αγοράς ηλεκτρονικού εξοπλισμού και αξιοποίησης ψηφιακών υπηρεσιών (π.χ. POS) από όλες τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Κι αυτές οι δράσεις θα παραμένουν ανοιχτές μέχρι την εξάντληση του προϋπολογισμού τους. Ακόμη, ιδιαίτερη σημασία δίνεται στη σύζευξη της επιχειρηματικότητας με την ερευνητική δραστηριότητα στη χώρα. Ξεχωρίζει η δράση, με συνολικό προϋπολογισμό 370 εκατ. ευρώ, που θα χρηματοδοτεί συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς φορείς για την προαγωγή επενδύσεων στην έρευνα και την καινοτομία.

Χρηματοδοτικά Εργαλεία

“Επιδιώκουμε την άμεση και ουσιαστική παροχή ρευστότητας στην οικονομία, κυρίως στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους νέους επαγγελματίες που επλήγησαν  βαριά από την πιστωτική ασφυξία των προηγούμενων ετών. Το στόχο αυτό υπηρετούν τα τρία νέα χρηματοδοτικά εργαλεία που ενεργοποιήσαμε στο τέλος του 2016: το καινοτόμο Υπερταμείο Συνεπενδύσεων (Equity Fund of Funds), το Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ και το “Εξοικονομώ” ΙΙ. Τα τρία ταμεία έχουν προικιστεί με πόρους 1 δισ. ευρώ και, με τη μόχλευση που θα επιτευχθεί, θα κινητοποιήσουν πάνω από 2 δισ. ευρώ στην πραγματική οικονομία” σημείωσε ο κ. Χαρίτσης.  Πιο συγκεκριμένα, εξήγσςε ότι μέσα από το Υπερταμείο Συνεπενδύσεων θα μπορούν, για πρώτη φορά, μικρομεσαίες επιχειρήσεις να αντλούν χρηματοδότηση με τη  μορφή της συμμετοχής στη μετοχική τους σύνθεση (equity capital, venture capital). Με αυτό τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα σε καινοτόμες επιχειρήσεις να  εξασφαλίσουν κεφάλαια από μεγάλους εγχώριους και διεθνείς επενδυτές που δεν μπορούσαν έως τώρα να τις προσεγγίσουν λόγω του μικρού τους μεγέθους. Τέλος, το πρώτο τρίμηνο του 2017 θα ενεργοποιηθούν ακόμη το νέο Ταμείο Υποδομών, με έμφαση στην ενεργειακή εξοικονόμηση δημόσιων και δημοτικών κτιρίων, καθώς και τουριστικών υποδομών, αλλά και το νέο Ταμείο Μικροπιστώσεων. Ο αναπληρωτής υπουργλος υπενθυμισε ότι έχει ξεκινήσει η αξιοποίηση του Σχεδίου Γιούνκερ. Έχουν υπογραφεί συμφωνίες ύψους 645 εκατ. ευρώ, με τα οποία μοχλεύουμε 1,4 δισ. ευρώ ιδιωτικούς πόρους στην πραγματική οικονομία και στο αμέσως επόμενο διάστημα αναμένονται πολλαπλάσιες συμφωνίες για νέα έργα ενώ έχουν ξεκινήσει και οι δράσεις του αναπτυξιακού νόμου.

Θεσμικές παρεμβάσεις

* Στο πλαίσιο των θεσμικών παρεμβάσεων το υπουργείο σχεδιάζει: – Για την απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχείρησης – Ν.4441/2016 Ηλεκτρονικοποίηση των διαδικασιών σύστασης και διεύρυνση των αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών μιας στάσης (One Stop Shop). Θεσπίζεται μια  πλήρως ηλεκτρονική διαδικασία σύστασης επιχειρήσεων που θα είναι έτοιμη το Μάρτιο του 2017, διασυνδεδεμένη με το Taxis και το Γενικό Εμπορικό Μητρώο/ΓΕΜΗ). Κάθε ενδιαφερόμενος θα υποβάλει ηλεκτρονικά όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά και θα επιβεβαιώνει μέσω διαδικτύου τη σύσταση της εταιρίας του. Η συγκεκριμένη διαδικασία δε θα είναι μόνο λιγότερο χρονοβόρα, αλλά και περισσότερο προσιτή οικονομικά. Στην πλατφόρμα θα αναρτηθούν πρότυπα καταστατικά, μέσω των οποίων η χρήση συμβολαιογραφικού εγγράφου για την ίδρυση ανώνυμης εταιρίας ή εταιρίας περιορισμένης ευθύνης θα καταστεί προαιρετική. Με αυτή τη ρύθμιση δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για σημαντική μείωση του κόστους σύστασης αυτών των νομικών μορφών. – Θέσπιση δυνατότητας μετατροπής ομόρρυθμων σε ετερόρρυθμες εταιρίες. Η συγκεκριμένη ρύθμιση αποτελεί πάγιο αίτημα φορέων της αγοράς και κυρίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Η δυνατότητα αυτή:

ενισχύει την ευελιξία και την προσαρμοστικότητα των επιχειρηματιών, διευκολύνει τη διεύρυνση των επιχειρηματικών σχημάτων και παράλληλα διασφαλίζει απόλυτα τρίτους που συναλλάσσονται με μια μετατρεπόμενη εταιρεία, καθώς η ευθύνη του ομόρρυθμου εταίρου που καθίσταται ετερόρρυθμος διατηρείται για πέντε έτη για όσες αξιώσεις έχουν δημιουργηθεί μέχρι τη μέρα μετατροπής, ακολουθώντας τον κανόνα παραγραφής εμπορικών απαιτήσεων.

– Μετάβαση από μια βαριά και γραφειοκρατική διαδικασία αδειοδότησης εκ των προτέρων (ex ante) σε μια απλή διαδικασία γνωστοποίησης για την έναρξη μιας  οικονομικής δραστηριότητας και σε ένα σύστημα, από εκεί και πέρα, ουσιαστικών ελέγχων εκ των υστέρων (ex post), στην πραγματική λειτουργία της επιχείρησης. Ενώ πριν απαιτούνταν 30 μέρες κατά μέσο όρο για την έκδοση της άδειας, με το νέο νόμο η λειτουργία της επιχείρησης θα μπορεί να αρχίζει άμεσα μετά τη γνωστοποίηση των όρων. Πλέον, τα δικαιολογητικά δεν προσκομίζονται. Τα κρατά η επιχείρηση στο αρχείο της και είναι διαθέσιμα στις ελεγκτικές αρχές. – Εισάγεται για πρώτη φορά μία ολοκληρωμένη στρατηγική για ολόκληρη την αλυσίδα αδειοδότησης (γνωστοποίηση ή έγκριση διαχείριση εγκρίσεων και ελέγχων).   Σε αυτή τη βάση, αυτοματοποιούνται οι διαδικασίες, προσδιορίζεται ο αντικειμενικός και τεχνικός χαρακτήρας τους, οπότε ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος εξωγενών   παρεμβάσεων (διαφθοράς και διαπλοκής). Οι συνεπείς επιχειρηματίες επωφελούνται από τις απλές και αντικειμενικές/αυτόματες διαδικασίες Οι παραβάτες   εντοπίζονται και έχουν να αντιμετωπίσουν αυστηρές κυρώσεις.

– Κατατάσσονται οι δραστηριότητες σε τρεις κατηγορίες σε σχέση με τις προϋποθέσεις έναρξης της λειτουργίας τους: (α) ελεύθερη άσκηση, (β) γνωστοποίηση, που στον Ν. 4262 ήταν η ασαφής αναγγελία, (γ) εκ των προτέρων έγκριση

– Κατηγοριοποιούνται οι δραστηριότητες σε τρία επίπεδα κινδύνου (χαμηλού ρίσκου=ελεύθερη άσκηση, μεσαίο ρίσκου=γνωστοποίηση, υψηλού ρίσκου=έγκριση ex  ante) γίνεται πλέον με σαφή, επιστημονικά κριτήρια, σε τρεις άξονες: (1) κίνδυνος για την υγεία των καταναλωτών, (2) κίνδυνος για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων και περιοίκων, (3) κίνδυνος για το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον στο βαθμό που δεν καλύπτεται από άλλη νομοθεσία.

– Εφαρμογή του νέου νόμου άμεσα σε τρεις κλάδους που συνεισφέρουν αποφασιστικά στο ΑΕΠ της χώρας: βιομηχανία τροφίμων και ποτών, καταστήματα   υγειονομικού ενδιαφέροντος, τουριστικά καταλύματα. Σταδιακά θα εντάσσονται στη νέα νομοθεσία και άλλοι κλάδοι, ξεκινώντας από εκείνους με τις πιο βαριές διαδικασίες. Έτσι, μέχρι το Μάρτιο του 2017 θα εξεταστούν και θα ενσωματωθούν οι εξορυκτικές δραστηριότητες και τα διαμετακομιστικά κέντρα (logistics).

– Δημιουργείται το “Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα ‘Ασκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων” (ΟΠΣ-ΑΔΕ), που θα υπάγεται στη γενική γραμματεία   Βιομηχανίας του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. Το σύστημα θα είναι διαλειτουργικό, διασυνδεδεμένο με το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) και το σύστημα TAXIS.

– Το ΟΠΣ-ΑΔΕ έχει σχεδιαστεί κατά τρόπο που επιτρέπει τη σταδιακή υλοποίησή του σε τρεις κύριες φάσεις (6 μήνες ολοκλήρωση α’ φάσης – 15 μήνες ολοκλήρωση β’ φάσης – 30 μήνες πλήρης λειτουργία).

Σημειώνεται ότι θα υπάρχει σε 2 μήνες μεταβατικό πληροφοριακό σύστημα για την εφαρμογή της διαδικασίας γνωστοποίησης μέχρι την υλοποίηση του ΟΠΣ- ΑΔΕ.

Το σύστημα θα προσφέρει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής της φόρμας γνωστοποίησης αρχικά για τέσσερις τομείς δραστηριότητας (μεταποίηση τροφίμων &   ποτών, καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής, κολυμβητικές δεξαμενές), καθώς και βασικές διασφαλίσεις όπως η δυνατότητα αυθεντικοποίησης των χρηστών / υπόχρεων σε γνωστοποίηση μέσω του taxis και των χρηστών / αρμόδιων υπηρεσιών υποδοχής της γνωστοποίησης μέσω Διαύγειας.

Τα δεδομένα που περιέχονται στις γνωστοποιήσεις θα εγγράφονται σε βάση δεδομένων, τόσο για την επεξεργασία τους ως πληροφορίες, όσο και για την εισαγωγή τους μετέπειτα στο ΟΠΣ-ΑΔΕ. Θα είναι προσβάσιμο μέσω ανεξάρτητης ιστοσελίδας, που θα είναι το σημείο υποδοχής των γνωστοποιήσεων, μέσω του οποίου οι υποβληθείσες φόρμες θα διανέμονται στους αρμόδιους  φορείς για τη διαχείριση των γνωστοποιήσεων – σήμερα δήμοι (ΚΥΕ), διευθύνσεις ανάπτυξης Περιφερειακών Ενοτήτων (μεταποίηση και Κέντρα Αποθήκευσης & Διανομής) και Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (κολυμβητικές δεξαμενές). Έχει επιλεγεί ανάδοχος για το έργο.

Υπουργικές Αποφάσεις

Στις ΥΑ που ετοιμάζονται αναφέρθηκε τέλος ο κ. Χαρίτσης:

1) Υπουργική Απόφαση (ΥΑ) για την υπαγωγή στο νέο νόμο του κλάδου της μεταποίησης τροφίμων και ποτών. Έχει ολοκληρωθεί το κείμενο, βρίσκεται στο τελικό στάδιο προς υπογραφή. Τα βασικά σημεία είναι:
– Γνωστοποίηση για τη λειτουργία των δραστηριοτήτων (αντί για άδεια λειτουργίας).
– Καθορισμός των αναγκαίων εγγράφων που οφείλει να τηρεί ο ενδιαφερόμενος στην έδρα του (αντί να τα υποβάλλει στην υπηρεσία).
– Ορισμός ελεγκτικών αρχών, στις οποίες κοινοποιείται η γνωστοποίηση. – Κατάργηση πιστοποιητικού υγειονομικής καταλληλότητας. – Διαδικασίες γνωστοποίησης σε περίπτωση μεταβολής επιμέρους στοιχείων της εγκατάστασης.
– Κυρώσεις που προσδιορίζονται με κριτήρια, π.χ. σοβαρότητα παράβασης, όχληση επιχείρησης, αριθμός εργαζομένων.
– Επιβαρυντικές περιπτώσεις ή παράβαση που θέτει σε διακινδύνευση ή προκαλεί βλάβη στο δημόσιο συμφέρον ή η παράβαση καθ’ υποτροπή. – Μείωση προστίμου σε περίπτωση συνεργασίας και άμεσης συμμόρφωσης.

 1. Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) για τα Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας, ολοκληρώνεται το κείμενο.
  Βασικά σημεία της:
  – Κατάργηση προέγκρισης από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. Αντί αυτής απαιτείται βεβαίωση από τον προϊστάμενο της αρμόδιας υπηρεσίας του δήμου, ότι η συγκεκριμένη δραστηριότητα μπορεί να ιδρυθεί στη  συγκεκριμένη θέση. Η αρμόδια για τη χορήγηση της βεβαίωσης υπηρεσία διερευνά τις υφιστάμενες  χρήσεις  γης και άλλους περιορισμούς που τίθενται στην κείμενη νομοθεσία ή σε κανονιστικές αποφάσεις του δήμου και χορηγεί τη βεβαίωση εντός δεκαπέντε ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης. – Γνωστοποίηση λειτουργίας (αντί για άδεια λειτουργίας) -Γνωστοποίηση χρήσης μουσικής (αντί για άδεια). Η χρήση μουσικής απαλλάσσεται από παράβολο.
  – Απλοποιημένο έντυπο γνωστοποίησης για αυτόματους πωλητές τροφίμων και ποτών, για πώληση καφέ σε διερχομένους και πώληση τυποποιημένων τροφίμων.
  – Καθορισμός των αναγκαίων εγγράφων που οφείλει να τηρεί ο ενδιαφερόμενος στην έδρα του (αντί να τα υποβάλει στην υπηρεσία). – Ορισμός ελεγκτικών αρχών, στις οποίες κοινοποιείται η γνωστοποίηση. – Διαδικασίες γνωστοποίησης σε περίπτωση μεταβολής επιμέρους στοιχείων της εγκατάστασης. – Κυρώσεις που προσδιορίζονται με κριτήρια, πχ σοβαρότητα παράβασης,αριθμός εξυπηρετούμενων ατόμων ή αριθμός εργαζομένων. – Επιβαρυντικές περιπτώσεις η παράβαση που θέτει σε διακινδύνευση ή  προκαλεί βλάβη στο δημόσιο συμφέρον ή η παράβαση καθ’ υποτροπή. – Μείωση προστίμου σε περίπτωση συνεργασίας και άμεσης συμμόρφωσης. – Κατάταξη των καταστημάτων από την Πυροσβεστική σε κατηγορίες κινδύνου, με απαλλαγή της πρώτης κατηγορίας από την υποχρέωση έκδοσης πιστοποιητικού πυροπροστασίας. Στην κατηγορία Α εμπίπτουν οι χώροι συνάθροισης κοινού με θεωρητικό πληθυσμό μικρότερο ή ίσο των 150 ατόμων και τα καταστήματα με εμβαδόν μικρότερο ή ίσο των 1000 τ.μ.
  – Καθορισμός των αναγκαίων εγγράφων που οφείλει να τηρεί ο ενδιαφερόμενος στην έδρα του (αντί να τα υποβάλει στην υπηρεσία). – Ορισμός ελεγκτικών αρχών, στις οποίες κοινοποιείται η γνωστοποίηση.
  – Κατάργηση πιστοποιητικού υγειονομικής καταλληλότητας. – Διαδικασίες γνωστοποίησης σε περίπτωση μεταβολής επιμέρους στοιχείων της εγκατάστασης
  .- Κυρώσεις που προσδιορίζονται με κριτήρια, π.χ. σοβαρότητα παράβασης, όχληση επιχείρησης, αριθμός εργαζομένων, κλπ.

 

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ[:]