Από 1.3.2015 η ηλεκτρονική υποβολή των δικαιολογητικών στο Γ.Ε.ΜΗ. – Ενημέρωση για τα τέλη Γ.Ε.ΜΗ. και τις συνδρομές μελών Ε.Β.Ε.Α. καθώς και την ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών.

Οι προμήθειες που απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ.
30 Ιανουαρίου, 2015
Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος για την φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του νέου Κ.Φ.Ε.
6 Φεβρουαρίου, 2015
Δείτε τα όλα

Από 1.3.2015 η ηλεκτρονική υποβολή των δικαιολογητικών στο Γ.Ε.ΜΗ. – Ενημέρωση για τα τέλη Γ.Ε.ΜΗ. και τις συνδρομές μελών Ε.Β.Ε.Α. καθώς και την ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών.

Με τη θέσπιση από 1/3/2015 της Ηλεκτρονικής υποβολής δικαιολογητικών καθορίζονται οι νέες διατάξεις για τα μέλη Γ.Ε.Μ.Η., καθορίζονται τα Τέλη ΓΕΜΗ που πρέπει να καταβάλουν οι υπόχρεοι καταχώρησης στο ΓΕΜΗ και ο τρόπος είσπραξής του, καθορίζονται τα ελάχιστα ετησίως καταχωριζόμενα στο ΓΕΜΗ στοιχεία, ορίζονται οι συνδρομές που πρέπει να καταβάλουν τα μέλη του ΕΒΕΑ.

Εδώ η ανακοίνωση του ΕΒΕΑ.