Ανοιχτές δράσεις που απευθύνονται σε πολίτες και επιχειρήσεις, με πόρους του ΕΣΠΑ 2014-2020

Έλεγχοι ΑΑΔΕ: Έρχεται η πλατφόρμα για καταγγελίες φοροδιαφυγής
20 Ιουλίου, 2023
Ταμείο Ανάκαμψης: Η Ελλάδα θα ζητήσει επιπλέον 5 δισ. – Τα έργα και το νέο ΕΣΠΑ
27 Ιουλίου, 2023
Δείτε τα όλα

Ανοιχτές δράσεις που απευθύνονται σε πολίτες και επιχειρήσεις, με πόρους του ΕΣΠΑ 2014-2020

21/07/2023

Το 2023 είναι το έτος κατά το οποίο ολοκληρώνονται οι δράσεις που έχουν προκηρυχθεί από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020. Ως εκ τούτου, παράλληλα με τις νέες δράσεις που προκηρύσσονται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027, εξακολουθούν να είναι ενεργές για υποβολή αιτήσεων από πολίτες ή απο επιχειρήσεις δράσεις που χρηματοδοτούνται με πόρους του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Οι ενεργές δράσεις που έχουν προκηρυχθεί στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020, οι οποίες απευθύνονται σε πολίτες και επιχειρήσεις, είναι οι εξής:


Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 20 έως 44 ετών, που ανήκουν σε περιθωριοποιημένες κοινωνικές ομάδες όπως οι Ρομά, στη Δυτική Ελλάδα

Υποβολή αιτήσεων έως 24/7/2023


Ιδιωτικά έργα για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης μέσω του LEADER/CLLD σε Π.Ε. ανά την Ελλάδα

Ιδιωτικού χαρακτήρα παρεμβάσεις σε διάφορες Περιφερειακές Ενότητες, απο πολύ μικρές ή μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, με αντικείμενο την ενίσχυση των επενδύσεων στην μεταποίηση, την εμπορία, την ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων, τον τουρισμό, την βιοτεχνία και του εμπορίου, με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της εκάστοτε τοπικής στρατηγικής.​/

Οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων ορίζονται σε κάθε Πρόσκληση.

 

Πρόγραμμα προεργασίας για 15.000 ανέργους νέους, ηλικίας έως 29 ετών στις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας

Στο Πρόγραμμα μπορούν να υποβάλουν αίτηση επιχειρήσεις, έως την συμπλήρωση των θέσεων εργασίας / εξαντλήσεως προϋπολογισμού.

 

Ανάπτυξη δεξιοτήτων εργαζομένων, για την προσαρμογή τους στο νέο αναπτυξιακό μοντέλο της Οικονομίας

Η δράση έχει ολοκληρωθεί για την Αττική. Συνεχίζεται για τους εργαζόμενους στις υπόλοιπες Περιφέρειες.

Προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων σε διάφορους κλάδους της οικονομίας (ενημέρωση 11/7/2023)

ΠΗΓΗ: espa.gr