Ανοίγει ο δρόμος για αποζημιώσεις για λάθος ΕΝΦΙΑ μέσω ΣτΕ

«Ψήνεται» το πρώτο deal με fund για «κόκκινα» επιχειρηματικά δάνεια
24 Μαρτίου, 2016
Θα υπολειτουργήσουν οι τράπεζες την Δευτέρα 28/3
24 Μαρτίου, 2016
Δείτε τα όλα

Ανοίγει ο δρόμος για αποζημιώσεις για λάθος ΕΝΦΙΑ μέσω ΣτΕ

[:el]24/3/2016

Τη διεκδίκηση αποζημιώσεων για τον λάθος υπολογισμό της φορολογίας των ακινήτων τους (ΕΝΦΙΑ) ανοίγει το Συμβούλιο Επικρατείας, όπως εκτιμούν νομικές πηγές.

Πρόκειται για μια απόφαση του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου, με την οποία εκτιμάται ότι ανοίγει το δρόμο σε εκατομμύρια φορολογουμένους να αμφισβητήσουν τη φορολογία των ακινήτων τους προσκομίζοντας οι ίδιοι αποδεικτικά στοιχεία, τα οποία η φορολογική διοίκηση με βάση την απόφαση θα πρέπει να αποδεχτεί και να συνεκτιμήσει. Πρόκειται για την υπ΄ αριθμόν 86/15 απόφαση του ΣτΕ, η σημαντικότητα της οποίας εδράζεται στο ότι πλέον η διεκδίκηση αποζημίωσης δεν θα στηρίζεται στη διαφορά στις αντικειμενικές αξίες αλλά στην εκτίμηση ορκωτού  εκτιμητή για την πραγματική αξία του ακινήτου τους.

Όπως εξηγεί ο δικηγόρος Γιάννης Κυριακόπουλος “η απόφαση αυτή του ΣτΕ είναι ιδιαιτέρως σοβαρή καθώς θίγει την “πεμπτουσία” του προβλήματος του προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των ακινήτων, όχι περιστασιακά ούτε με βάση το εάν η “εκάστοτε” αντικειμενική αξία οφείλει να προσαρμόζεται ή όχι, όπως έκριναν άλλες συναφείς αποφάσεις: Αυτό που αναδεικνύεται είναι η δυνατότητα του φορολογουμένου να αμφισβητήσει την φορολογητέα αξία ακινήτων όπως έχει προσδιοριστεί στο εκκαθαριστικό σημείωμα – δήλωση Φ.Α.Π. βάσει του αντικειμενικού τρόπου προσδιορισμού αγοραίας αξίας και, στην συνέχεια, να ζητήσει από το δικαστήριο, με προσφυγή του κατά της σχετικής απορριπτικής πράξης του προϊσταμένου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., τον εκ μέρους του προσδιορισμό της, προσκομίζοντας την εκτίμηση επαγγελματία ορκωτού εκτιμητή η οποία θα διεξαχθεί με τα κριτήρια της εκτιμητικής επιστήμης”.

Αναλογικά με τα ισχύοντα στην Ευρώπη

Οι Έλληνες φορολογούμενοι ζητούσαν από το ΣτΕ να αποδεκτεί αυτά, που ισχύουν στο διεθνές στερέωμα: Σημειωτέον ότι οι αντίστοιχες φορολογικές νομοθεσίες στο εξωτερικό (ειδικά στις ΗΠΑ και στη Γαλλία) προβλέπουν πάντα το δικαίωμα του φορολογούμενου να αμφισβητεί την αξία που υπολόγισε η φορολογική αρχή για ένα ακίνητο. Άλλωστε, όπως εξηγεί ο κ. Κυριακόπουλος,  ο υπολογισμός της αξίας των ακινήτων για τον ΕΝΦΙΑ δεν είναι ίδιος με την “αντικειμενική αξία” που εφαρμόζουν οι συμβολαιογράφοι ή οι λογιστές και στηρίζεται αποκλειστικά στις πληροφορίες που υπάρχουν στις δηλώσεις Ε9.

Αυτός ο τρόπος υπολογισμού δεν είναι διαθέσιμος στον φορολογούμενο και ως εκ τούτου δεν μπορεί να ελεγχθεί αν έχει εφαρμοστεί σωστά ο Νόμος, καθώς αποκλειστικά οι υπάλληλοι των Δ.Ο.Υ. έχουν πρόσβαση στους συντελεστές βάσει των οποίων έχει γίνει ο υπολογισμός της αξίας των ακινήτων. Σε κάθε περίπτωση όμως ο κάθε φορολογούμενος δικαιούται να φορολογηθεί στην πραγματική αξία του ακινήτου του.[:]