Ανατροπή στον αναπτυξιακό με εξαιρέσεις επιχειρήσεων


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1503

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1508
Ξεκινά το πρόγραμμα επιδότησης εποχικών ξενοδοχείων
23 Ιανουαρίου, 2018
Αντιρρήσεις από δύο ευρωπαϊκά μέτωπα για τα κόκκινα δάνεια
25 Ιανουαρίου, 2018
Δείτε τα όλα

Ανατροπή στον αναπτυξιακό με εξαιρέσεις επιχειρήσεων


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1503

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1508

[:el]24/01/2018

Τέθηκε σε εφαρμογή ο νέος Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός, ο οποίος απαγορεύει τη μεταφορά δραστηριότητας ενισχυόμενης επιχείρησης δύο χρόνια πριν και δύο μετά την υπαγωγή της στον Αναπτυξιακό. Τι πρέπει να κάνουν οι επενδυτές.

Ένα επιπλέον στοιχείο-δήλωση δέσμευσης θα πρέπει να υποβάλουν όσες επιχειρήσεις έχουν καταθέσει αιτήματα ενίσχυσης των επενδυτικών τους σχεδίων στα κίνητρα του νέου αναπτυξιακού νόμου (ν.4399/2016).

Συγκεκριμένα, λόγω της αλλαγής στον Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό (ΓΑΚ) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Κανονισμός 2017/1084), οι επιχειρήσεις θα πρέπει να καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση-δέσμευση ότι από την ημερομηνία έγκρισης υπαγωγής του επενδυτικού τους σχεδίου στις διατάξεις του ν.4399/2016, δεν πρόκειται να μετεγκατασταθούν ή να μεταφέρουν μέρος της παραγωγής τους σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).

Παράλληλα, όσες επιχειρήσεις έχουν προβεί σε μετεγκατάσταση ή μεταφορά δραστηριότητας στις χώρες του ΕΟΧ κατά τα δύο προηγούμενα χρόνια πριν την εγκριτική απόφαση υπαγωγής στο ν.4399/2016 θα απεντάσσονται από αυτόν. Τις δηλώσεις αυτές είναι υποχρεωμένες να υποβάλουν οι επιχειρήσεις των οποίων τα επενδυτικά σχέδια έχουν υπαχθεί προσωρινά στα καθεστώτα του ν.4399/2016 «Γενική Επιχειρηματικότητα», «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ» και «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού».

Στο πλαίσιο ενσωμάτωσης του νέου τροποποιημένου ΓΑΚ στην εθνική νομοθεσία με απόφαση του υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης Δημήτρη Παπαδημητρίου και του αναπληρωτή υπουργού Αλέξη Χαρίτση που δημοσιεύθηκε χθες στο ΦΕΚ (αρ. φύλλου 76 τεύχος Β’) ορίζεται ότι:

«Από την 10-1-2018, ημερομηνία έναρξης της ισχύος του τροποποιημένου Γ.Α.Κ., τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο (σ.σ. οι διατάξεις του αναπτυξιακού) δεν έχουν εφαρμογή για τις επιχειρήσεις που υπέβαλαν αιτήσεις υπαγωγής για τις οποίες μέχρι 10-1-2018 δεν έχει εκδοθεί απόφαση υπαγωγής. Οι επιχειρήσεις αυτές δεν θεωρούνται δικαιούχοι και εξαιρούνται από τις ενισχύσεις του παρόντος καθεστώτος, αν κατά τα δύο έτη που προηγούνται της υποβληθείσας αίτησης για ενίσχυση, έχουν προβεί σε μετεγκατάσταση στην επιχειρηματική εγκατάσταση στην οποία θα πραγματοποιηθεί η αρχική επένδυση για την οποία ζητείται η ενίσχυση, ή αν δεν δεσμεύονται ότι δεν θα το πράξουν εντός περιόδου δύο ετών μετά την ολοκλήρωση της αρχικής επένδυσης για την οποία ζητείται η ενίσχυση (άρθρο 14 παρ. 16 τροποποιημένου Γ.Α.Κ.).

Ως “μετεγκατάσταση” ορίζεται η μεταφορά της ίδιας ή παρεμφερούς δραστηριότητας ή μέρους αυτής από επιχειρηματική εγκατάσταση στο έδαφος συμβαλλόμενου μέρους της συμφωνίας ΕΟΧ (αρχική εγκατάσταση) σε επιχειρηματική εγκατάσταση στην οποία πραγματοποιείται η ενισχυόμενη επένδυση στο έδαφος άλλου συμβαλλόμενου μέρους της συμφωνίας ΕΟΧ (ενισχυόμενη εγκατάσταση).

“Μεταφορά” υπάρχει όταν το προϊόν ή η υπηρεσία στην αρχική και στην ενισχυόμενη εγκατάσταση εξυπηρετεί, τουλάχιστον εν μέρει, τον ίδιο σκοπό και καλύπτει τις απαιτήσεις ή τις ανάγκες του ίδιου τύπου πελατών και χάνονται θέσεις εργασίας στην ίδια ή παρεμφερή δραστηριότητα σε μία από τις αρχικές εγκαταστάσεις του δικαιούχου στον ΕΟΧ (σημείο 61α του άρθρου 2 του τροποποιημένου Γ.Α.Κ.)».

Συνεπώς, οι επιχειρήσεις που έχουν αιτηθεί την υπαγωγή τους σε ένα από τα προαναφερθέντα καθεστώτα υποχρεούνται, σε κάθε περίπτωση, πριν από την έκδοση της απόφασης υπαγωγής, να υποβάλουν ηλεκτρονικά σχετική υπεύθυνη δήλωση με την οποία να δηλώνουν ότι:

i) δεν έχουν προβεί σε μετεγκατάσταση κατά τα ανωτέρω οριζόμενα καθώς και ii) δεσμεύονται ότι δεν θα το πράξουν εντός περιόδου δύο ετών μετά την ολοκλήρωση της αρχικής επένδυσης για την οποία υπεβλήθη η αίτηση υπαγωγής.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Εξαιρούνται οι χώρες εκτός ΕΟΧ!

Παρά το γεγονός ότι η τροποποίηση του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού υπαγορεύτηκε από την πρόνοια να μη χάνονται θέσεις εργασίας από ενισχυόμενες επιχειρήσεις εντός της ΕΕ, οι περιορισμοί στη μετεγκατάσταση και τη μεταφορά αφορούν μόνο τις 32 χώρες του ΕΟΧ. Δηλαδή, τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ καθώς και τη Νορβηγία, την Ισλανδία και το Λιχτενστάιν.

Αυτό σημαίνει ότι μια ελληνική επιχείρηση δεν θα μπορεί να μεταφέρει εντός δύο χρόνων από την έγκριση του επενδυτικού σχεδίου μια δραστηριότητα στη Βουλγαρία που είναι χώρα του ΕΟΧ, αλλά θα μπορεί να το κάνει στην Αλβανία που είναι εκτός ΕΟΧ!

Πηγή: Euro2day.gr[:]