Αναδιάρθρωση των χρεών μόνο για Επιχειρήσεις με προοπτικές

Αναπτυξιακός: "Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού"
14 Οκτωβρίου, 2016
Στο ΕΣΠΑ τρία νέα προγράμματα επιχειρηματικότητας
14 Οκτωβρίου, 2016
Δείτε τα όλα

Αναδιάρθρωση των χρεών μόνο για Επιχειρήσεις με προοπτικές

[:el]14/10/2016

Μόνον όσες επιχειρήσεις κρίνονται βιώσιμες θα μπορούν να αναδιαρθρώσουν τα μη εξυπηρετούμενα δάνειά τους έναντι του συνόλου των πιστωτών με το σχέδιο εξωδικαστικού συμβιβασμού που προωθεί το υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

Το σχέδιο που φέρει την έγκριση των δανειστών και παρουσιάστηκε χθες στη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής (ΚΥΣΟΠΙ) νομοθετεί την παροχή ευκαιρίας διακανονισμού ή και διαγραφής χρεών για τις επιχειρήσεις που θα αποδεικνύεται ότι είναι βιώσιμες και το κλείσιμο- ρευστοποίηση των επιχειρήσεων που κρίνονται ως μη βιώσιμες.

Σύμφωνα με το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, στο προτεινόμενο σχέδιο νόμου, για πρώτη φορά το Δημόσιο, τα Ταμεία και οι τράπεζες συμμετέχουν από κοινού στην απομείωση χρεών βιώσιμων πλην όμως υπερχρεωμένων επιχειρήσεων, Εξέλιξη που θα συμβάλει σημαντικά στην προστασία των θέσεων εργασίας, στην εξυγίανση του τραπεζικού συστήματος και στην ανάκαμψη της οικονομίας. Μάλιστα, προεξοφλεί ότι, λόγω των καινοτομιών που εισάγονται, το νέο νομοθετικό πλαίσιο αναμένεται να έχει την αποδοχή των κοινωνικών εταίρων και να είναι λειτουργικό, σε αντίθεση με τη σχετική νομοθεσία που υιοθετήθηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση (νόμος Δένδια), η οποία απέτυχε κατά τα δύο χρόνια της εφαρμογής της.

Ειδικότερα, ο νέος νόμος θα αφορά όλες τις επιχειρήσεις, χωρίς να αποκλείονται οι ατομικές και οι ελεύθεροι επαγγελματίες, που κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου θα είναι υπερχρεωμένες, καθώς και όλα τα χρέη προς τράπεζες, Δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία και λοιπούς ιδιώτες πιστωτές.

 

Κάλυψη για εμπόρους

Στο μεταξύ η επέκταση της προστασίας της πρώτης κατοικίας από φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές και για τους εμπόρους, που δεν καλύπτονται από τον νόμο Κατσέλη, δρομολογεί η κυβέρνηση, όπως ανακοίνωσε χθες το βράδυ το γραφείο του πρωθυπουργού. Ως προς το περιεχόμενο των λύσεων, δεν θα υπάρχουν περιορισμοί, καθώς θα μπορούν να αφορούν πολυετείς επιμηκύνσεις της περιόδου αποπληρωμής, διαγραφές μέρους των οφειλών ή και άλλους τρόπους ρύθμισης ή αναδιάρθρωσης του χρέους.

Σε ό,τι αφορά τη διάρκειά του, ο νέος μηχανισμός εξωδικαστικής αναδιάρθρωσης επιχειρηματικών δανείων θα ισχύσει για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, όπως άλλωστε και ο προηγούμενος, πλην στην πράξη ανενεργός 4307/2014.

 

Η διαδικασία υπαγωγής

Με την ψήφιση του νόμου, ο κάθε ενδιαφερόμενος επιχειρηματίας θα μπορεί να υποβάλει αίτηση για ρύθμιση των οφειλών του στη σχετική ιστοσελίδα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, όπου και θα του υποδεικνύονται τα έγγραφα που οφείλει να προσκομίσει με ηλεκτρονικό τρόπο. Την αίτηση για αναδιάρθρωση των οφειλών θα την αναλαμβάνει συντονιστής από το Μητρώο Διαμεσολαβητών του υπουργείου Δικαιοσύνης. Ενώπιών του θα διεξάγονται οργανωμένα διαπραγματεύσεις μεταξύ της επιχείρησης και όλων των πιστωτών, συμπεριλαμβανομένων του Δημοσίου και των ασφαλιστικών ταμείων, στην περίπτωση που υπάρχουν σχετικά χρέη. Στις διαπραγματεύσεις θα συμμετέχουν εκπρόσωποι τόσο των εργαζόμενων όσο και των προμηθευτών, εφόσον υπάρχουν οφειλές και προς εκείνους.

Κάθε περίπτωση θα εξετάζεται στη βάση διαφανών και κοινά αποδεκτών κριτηρίων. Η βιωσιμότητα των μικρότερων επιχειρήσεων θα κρίνεται σύμφωνα με ένα αυτοματοποιημένο σύστημα ανάλυσης, ενώ των μεγαλύτερων θα αξιολογείται από ανεξάρτητο εκτιμητή. Με τη διαδικασία της αυτοματοποιημένης διαδικασίας θα εξετάζονται οι περιπτώσεις των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων, όπως αυτές προσδιορίζονται από το σχετικό ορισμό της Ε.Κ. Εάν η επιχείρηση κριθεί μη βιώσιμη θα επιλέγεται η λύση της εκκαθάρισης και η κατ’ αναλογία αποπληρωμή των πιστωτών.

Εάν η διαδικασία καταλήξει σε συμφωνία μεταξύ του οφειλέτη και των πιστωτών που αντιστοιχούν τουλάχιστον στο 60% της συνολικής οφειλής, η υπόθεση θα παραπέμπεται σε δικαστή προς επικύρωση. Σε μια τέτοια περίπτωση η δικαστική απόφαση θα επιβάλλει τη συμμόρφωση του συνόλου των πιστωτών, ώστε να προχωράει το σχέδιο εξυγίανσης.

Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, ο μηχανισμός αναδιάρθρωσης θα είναι δομημένος με τρόπο που θα αποκλείει επιχειρήσεις που δεν αποπληρώνουν χρέη κατ’ επιλογή τους (στρατηγικοί κακοπληρωτές) και θα επικεντρώνεται στη διάσωση υγιών, κατά τα άλλα, επιχειρήσεων. Για να διασφαλιστεί αυτό θα αξιοποιείται κάθε διαθέσιμο πληροφοριακό στοιχείο για την περιουσιακή κατάσταση των ιδιοκτητών της επιχείρησης (δηλώσεις στην εφορία, καταθέσεις σε τράπεζες κ.λπ.). Στην περίπτωση που υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία, ο επιχειρηματίας θα πρέπει να τα εκποιήσει για να διασώσει την επιχείρησή του ή να χάσει τον έλεγχό τους, αν χαρακτηριστεί ως μη «Συνεργαζόμενος Μέτοχος».

Πηγή: Ναυτεμπορική[:]