Ακυρώνονται στις 31 Δεκεμβρίου τα «κουπόνια» παγίων δαπανών


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1503

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1508
Υποχρεωτικά στο ΓΕΜΗ και τα μεγέθη των «μικρών»
30 Ιουλίου, 2021
Έγκριση ελληνικού προγράμματος 130 εκ. ευρώ για τη στήριξη πληττόμενων ΜμΕ
30 Ιουλίου, 2021
Δείτε τα όλα

Ακυρώνονται στις 31 Δεκεμβρίου τα «κουπόνια» παγίων δαπανών


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1503

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1508

30/07/2021

Το αργότερο μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου θα πρέπει να έχει εξαντληθεί το πιστωτικό “κουπόνι” για την πληρωμή φόρων και εισφορών. Το ποσό αυτό θα ακυρώνεται αυτόματα μετά την πάροδο της προθεσμίας και το χορηγηθέν ύψος ενίσχυσης θα προσαρμόζεται αναλόγως. 

Αυτό σημαίνει ότι από την 1-1-2022 το πιστωτικό κουπόνι εξαφανίζεται και μηδενίζει. Ότι πληρώθηκε, πληρώθηκε και οι επιχειρήσεις και οι φορολογούμενοι από την ανωτέρω ημερομηνία και μετά συνεχίζουν μόνοι τους, καθώς θα έχει εκπνεύσει και το τελευταίο μέτρο στήριξης της κυβέρνησης.

Όπως προκύπτει από την απόφαση που δημοσιοποίησε χθες το υπουργείο Οικονομικών η ενίσχυση:
-χορηγείται με τη μορφή δικαιώματος έκπτωσης από τρέχουσες οφειλές έτους 2021 στη φορολογική αρχή που καθίστανται πληρωτέες από 1η Ιουλίου 2021 μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2021 ή και με τη μορφή πιστωτικού για την αποπληρωμή τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών έτους 2021 που καθίστανται πληρωτέες από 1η Ιουλίου 2021 μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2021.

-μπορεί να χρησιμοποιηθεί το αργότερο ως 31.12.2021. Τυχόν υπόλοιπο της ενίσχυσης που παραμένει μετά την 31.12.2021 δεν δύναται να χρησιμοποιηθεί, ακυρώνεται αυτόματα μετά την πάροδο της προθεσμίας και το χορηγηθέν ύψος ενίσχυσης προσαρμόζεται αναλόγως. 

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι δικαιούχοι:

–          Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις υποβάλλουν αίτηση για την ενίσχυση με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα “myBusinessSupport”, έως την 4η Αυγούστου 2021.

–          Κατά την αίτηση, η επιχείρηση δηλώνει το ύψος της ενίσχυσης που αιτείται να λάβει

–          Κατά την αίτηση, οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις υποβάλλουν επιπλέον στην πλατφόρμα “myBusinessSupport” τα κατωτέρω στοιχεία:

α) το ποσό της ενίσχυσης που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν για δικαίωμα έκπτωσης από τρέχουσες φορολογικές οφειλές έτους 2021 που καθίστανται πληρωτέες από 1η Ιουλίου 2021 μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2021,

β) το ποσό της ενίσχυσης που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν για αποπληρωμή τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών έτους 2021 που καθίστανται πληρωτέες από 1η Ιουλίου 2021 μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2021. Όπως τονίζεται στην απόφαση τα στοιχεία που θα υποβληθούν δεν μπορούν να τροποποιηθούν μετά τη λήξη της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης

– Η είσοδος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα “myBusinessSupport” διενεργείται με τους κωδικούς TAXISnet

-Με την είσοδο στην εφαρμογή και την υποβολή της αίτησης, η επιχείρηση πιστοποιεί την ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων. Παράλληλα ελέγχεται αυτοματοποιημένα η δήλωση λογαριασμού – ΙΒΑΝ από την επιχείρηση στην προσωποποιημένη πληροφόρηση του TAXISnet.

–  Η ενίσχυση χορηγείται με τη μορφή δικαιώματος έκπτωσης από τρέχουσες οφειλές έτους 2021 στη φορολογική αρχή που καθίστανται πληρωτέες από 1η Ιουλίου 2021 μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2021 ή και με τη μορφή πιστωτικού για την αποπληρωμή τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών έτους 2021 που καθίστανται πληρωτέες από 1η Ιουλίου 2021 μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2021. Η ενίσχυση μπορεί να χρησιμοποιηθεί το αργότερο ως 31.12.2021. Τυχόν υπόλοιπο της ενίσχυσης που παραμένει μετά το τέλος Δεκεμβρίου  ακυρώνεται αυτόματα.

-Η ενίσχυση για τις φορολογικές οφειλές, εφαρμόζεται με την ακόλουθη σειρά:

 α) από φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων ή από φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων/νομικών οντοτήτων,

 β) από ΕΝ.Φ.Ι.Α.,

 γ) από Φ.Π.Α.,

 δ) από κάθε άλλο φόρο, τέλος, εισφορά ή χρηματική κύρωση που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.

 – Η ενίσχυση για τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις εφαρμόζεται ως εξής: Η ΑΑΔΕ μετά το τέλος της επεξεργασίας στοιχείων χορηγεί στον e-ΕΦΚΑ αρχεία δικαιούχων επιχειρήσεων ανά ΑΦΜ, με τα ποσά ενίσχυσης κάθε επιχείρησης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κάλυψη τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών. Τα ποσά εντάσσονται ως πιστωτικά υπόλοιπα στις μερίδες των δικαιούχων επιχειρήσεων και συμψηφίζονται με τις τρέχουσες ασφαλιστικές υποχρεώσεις που προκύπτουν από τις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις των μισθολογικών περιόδων Ιουνίου 2021 έως και Νοεμβρίου 2021.

Πηγή: Capital.gr