Αγώνας δρόμου για την εκταμίευση του ΕΣΠΑ

Από τη Δευτέρα τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ
26 Αυγούστου, 2016
Πότε πρέπει να δηλώσετε τις μεταβολές στοιχείων στην εφορία
31 Αυγούστου, 2016
Δείτε τα όλα

Αγώνας δρόμου για την εκταμίευση του ΕΣΠΑ

[:el]29/8/2016

Σήμερα η απορρόφηση των κονδυλίων του ΕΣΠΑ ανέρχεται στο 2%, ανώ μέχρι το τέλος του έτους θα πρέπει να ανέλθει Στο 7%. Αυτός είναι ο λόγος που έχει σημάνει συναγερμός στο υπουργείο Οικονομίας, με στόχο να μπουν στην πραγματική οικονομία 6,75 δισ. ευρώ με την εμπροσθοβαρή υλοποίηση του ΕΣΠΑ.

Αυτή τη στιγμή, το ποσοστό της εκταμίευσης ανέρχεται στο 2,38% για τα τομεακά προγράμματα και στο 2,78% για τα περιφερειακά προγράμματα, με το στόχο και για τις δύο κατηγορίες να ανέρχεται είναι στο 7% έως τις 31/12/2016, ήτοι 6,75 δισ. ευρώ, ποσό το οποίο έχει προϋπολογιστεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του 2016.

Τα υφιστάμενα ποσοστά των απορροφήσεων έχουν σημάνει συναγερμό στο υπουργείο, το οποίο καλείται να επιταχύνει τις διαδικασίες για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της επανόδου της οικονομίας σε τροχιά ανάπτυξης, που αποτελεί και το μεγάλο στοίχημα.

Οι επιτελείς του υπουργείου εμφανίζονται αισιόδοξοι ότι από τον επόμενο μήνα και έως το τέλος του έτους η κατάσταση θα αλλάξει, αφού οι πληρωμές από το ΕΣΠΑ θα πολλαπλασιαστούν, καθώς πρόκειται για μια περίοδο όπου αρκετά μικρά και μεγάλα έργα τα οποία έχουν ολοκληρωθεί, θα αναρτηθούν στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ), δηλαδή θα πραγματοποιηθεί η αποπληρωμή τους.

Με βάση πρόσφατα στοιχεία που είναι αναρτημένα στο ΟΠΣ η ενεργοποίηση στα τομεακά προγράμματα είναι στο 33,44% ή 4,212 δισ. ευρώ, ενώ στα Περιφερειακά προγράμματα είναι στο 40% ή 2,160 δισ. ευρώ.

Τα ενταγμένα έργα στα μεν τομεακά ανέρχονται σε 1,642 δισ. ευρώ ή 13,04%, στα δε περιφερειακά σε 1,043 δισ. ευρώ ή 19,32%, ενώ οι νομικές δεσμεύσεις (ύψος αιτημάτων για πληρωμή) στα τομεακά είναι 1,080 δισ. ευρώ και ποσοστό 8,57%, στα περιφερειακά 468 εκατ. ευρώ και ποσοστό 8,67%. Η απορρόφηση στα τομεακά προγράμματα προσεγγίζει τα 300 εκατ. ευρώ, δηλαδή ποσοστό 2,38%, ενώ στα περιφερειακά προγράμματα τα 150 εκατ. ευρώ, ποσοστό 2,78%.

Ως προς το σκέλος της απορρόφησης, τα οποία είναι χαμηλά, στέλεχος του Υπουργείου Οικονομίας επεξηγεί ότι η εικόνα του ΟΠΣ δεν αποτυπώνει πλήρως την πραγματικότητα, αφού το 2016 είναι χρονιά ολοκλήρωσης διοικητικών διαδικασιών (απένταξης και ένταξης) έργων phasing και μεταφερόμενων από την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 στην Προγραμματική Περίοδο 2014-2020. Οι διαδικασίες αυτές είναι σε εξέλιξη και οι σχετικές δαπάνες δεν αποτυπώνονται στα στοιχεία του ΟΠΣ. Μάλιστα αναφέρει ως παράδειγμα την ολοκλήρωση των διαδικασιών για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ), για το οποίο εκτιμάται ότι οι δαπάνες στο τέλος του 2016 θα προσεγγίσουν τα 400 εκατ. ευρώ έναντι των 33 εκατ. ευρώ που αποτυπώνονται σήμερα.

Η ταχεία και εμπροσθοβαρής αξιοποίηση του ΕΣΠΑ αποτελεί για την κυβέρνηση ένα από τα κρισιμότερα στοιχήματα που καλείται να κερδίσει, καθώς ελλείψει ιδιωτικών πόρων αλλά και ρευστότητας από το τραπεζικό σύστημα, έχει εναποθέσει σ’ αυτό πολλές ελπίδες για την επιστροφή της οικονομίας στην ανάπτυξη που αναμένει στο τρέχον εξάμηνο

Σύμφωνα με το ίδιο στέλεχος, δεν υπάρχει καμία περίπτωση απόκλισης από τον στόχο που έχει τεθεί, επισημαίνοντας μάλιστα ότι έως το τέλος Σεπτεμβρίου θα έχει ενεργοποιηθεί το 50% του προγράμματος, το οποίο εκτιμάται ότι θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την εμπροσθοβαρή, όπως άλλωστε είναι και ο στόχος, αξιοποίηση του νέου ΕΣΠΑ.

Απαντώντας στις του αντιπροέδρου της ΝΔ και βουλευτή Κωστή Χατζηδάκη, ότι καθυστερεί σημαντικά η απορρόφηση των πόρων του ΕΣΠΑ, τα ίδιο στέλεχος σημειώνει ότι, «το 2016 είναι η χρονιά έναρξης του νέου ΕΣΠΑ και κατά συνέπεια, είναι απολύτως φυσιολογικό και ειδικά το πρώτο εξάμηνο να μην καταγράφεται υψηλή απορροφητικότητα. Η όποια σύγκριση θα πρέπει να γίνει με το αντίστοιχο έτος ουσιαστικής έναρξης του προηγούμενου ΕΣΠΑ, δηλαδή του 2009. Πάντως αυτή τη στιγμή, είμαστε πρώτοι στην ΕΕ».

Η εκτίμηση του υπουργείου Οικονομίας για την επίτευξη του στόχου, πέραν από την αποπληρωμή μιας σειράς έργων, βασίζεται και στις προβλεπόμενες εκταμιεύσεις για τα τέσσερα προγράμματα επιχειρηματικότητας στα οποία η διαδικασία υποβολής αιτήσεων έχει ολοκληρωθεί. Όπως αναφέρει το ίδιο στέλεχος, εντός των πρώτων ημερών του Σεπτεμβρίου θα ανακοινωθεί η αξιολόγηση των προτάσεων που έχουν υποβληθεί στο πρόγραμμα «Αυτοαπασχόληση Πτυχιούχων», ενώ ανά διάστημα μιας εβδομάδας θα ανακοινωθεί η αξιολόγηση των προγραμμάτων «Νεοφυής επιχειρηματικότητα», «Αναβάθμιση υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων στους στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας της οικονομίας» και «Αναβάθμισης Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων».

Το σύνολο των προτάσεων που υποβλήθηκε στα τέσσερα προγράμματα άγγιξε τις 47.000. Με βάση τους υπολογισμούς του υπουργείου, από το Νοέμβριο θα αρχίσει η εκταμίευση πόρων και γι’ αυτά τα προγράμματα, ενώ για τα τρία πρώτα αναμένεται η προκήρυξη και δεύτερου κύκλου το αργότερο έως τα μέσα Οκτωβρίου.[:]