Αυξήθηκε κατά 7,5 δισ. η αξία των «κόκκινων» δανείων που διαχειρίζονται οι ΕΔΑΔΠ

Τράπεζες: Πού μπλοκάρουν οι πλειστηριασμοί ακινήτων
18 Μαρτίου, 2022
Ποιοι θα πληρώσουν το τέλος επιτηδεύματος
18 Μαρτίου, 2022
Δείτε τα όλα

Αυξήθηκε κατά 7,5 δισ. η αξία των «κόκκινων» δανείων που διαχειρίζονται οι ΕΔΑΔΠ

18/03/2022

Κατά 7,538 δισ. ευρώ αυξήθηκε το τέταρτο τρίμηνο του 2021 η ονομαστική αξία των δανείων του ιδιωτικού τομέα του εσωτερικού, τα οποία διαχειρίζονται οι εγχώριες Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (ΕΔΑΔΠ) και έχουν μεταβιβαστεί σε εξειδικευμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα του εξωτερικού. Σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Τράπεζα της Ελλάδος η συνολική αξία των δανείων της εν λόγω κατηγορίας διαμορφώθηκε σε 79,738 δισ. ευρώ στο τέλος του δ’ τριμήνου του 2021, έναντι 72,2 δισ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο.

Δάνεια προς επιχειρήσεις

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της ΤτΕ, η ονομαστική αξία των υπό διαχείριση επιχειρηματικών δανείων ανήλθε σε 32.026 δισ. ευρώ στο τέλος του δ’ τριμήνου του 2021, από 29,114 δισ. ευρώ στο τέλος του προηγούμενου τριμήνου. Αναλυτικότερα, η ονομαστική αξία των δανείων προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις (ΜΧΕ) αυξήθηκε κατά 2,916 δισ. ευρώ και διαμορφώθηκε σε 31.945 δισ. ευρώ στο τέλος του δ’ τριμήνου του 2021. Από τα υπό διαχείριση δάνεια προς τις ΜΧΕ, ποσό 16.311 εκατ. ευρώ αφορά δάνεια προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ). 

Η ονομαστική αξία των υπό διαχείριση δανείων προς λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μειώθηκε κατά 5 εκατ. ευρώ στα 80 εκατ. ευρώ στο τέλος του δ’ τριμήνου του 2021.

Δάνεια προς ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις

Κατά 1,171 δισ. ευρώ έναντι του προηγούμενου τριμήνου αυξήθηκε η ονομαστική αξία των υπό διαχείριση δανείων προς ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις και διαμορφώθηκε σε 11,675 δισ. ευρώ στο τέλος του δ’ τριμήνου του 2021.

Δάνεια προς ιδιώτες και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα

Η ονομαστική αξία των υπό διαχείριση δανείων προς ιδιώτες και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα αυξήθηκε κατά 3,454 δισ. ευρώ έναντι του προηγούμενου τριμήνου και διαμορφώθηκε σε 36,037 δισ. ευρώ στο τέλος του δ’ τριμήνου του 2021. Αναλυτικότερα, τα υπό διαχείριση καταναλωτικά δάνεια παρουσίασαν αύξηση κατά 726 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν σε 16.070 εκατ. ευρώ. Τα υπό διαχείριση στεγαστικά δάνεια παρουσίασαν αύξηση κατά 2.729 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν σε 19.776 εκατ. ευρώ.

Πηγή: Ναυτεμπορική