ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ «ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ» («Ν. ΚΑΤΣΕΛΗ»)

ΝΕΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ
31 Ιουλίου, 2013
ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΟ ΙΚΑ
31 Ιουλίου, 2013
Δείτε τα όλα

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ «ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ» («Ν. ΚΑΤΣΕΛΗ»)

Σημαντικές αλλαγές στο Νόμο περί υπερχρεωμένων νοικοκυριών, με απλούστευση των σχετικών διαδικασιών. Ν.4161