970εκατ. μέσω έξι ενεργών προγραμμάτων από την ΕΑΤ

Oι αλλαγές στη φορολογία των βραχυχρόνιων μισθώσεων
12 Απριλίου, 2024
Η συνένωση των ΜμΕ μονόδρομος επιβίωσης και ανάπτυξης
12 Απριλίου, 2024
Δείτε τα όλα

970εκατ. μέσω έξι ενεργών προγραμμάτων από την ΕΑΤ

12/4/24

Χορηγήσεις με ευνοϊκούς όρους για ενίσχυση ρευστότητας και υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων.

Στα 970 εκατ. ευρώ ανέρχεται ο δυνητικός προϋπολογισμός των έξι χρηματοδοτικών εργαλείων της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΕΑΤ), τα οποία έχουν συσταθεί για την τόνωση της ρευστότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

ΕΝ ΑΝΑΜΟΝΉ της ενεργοποίησης του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ), από το οποίο θα συσταθούν δύο ταμεία και συγκεκριμένα το Ταμείο Δανείων και το Ταμείο Εγγυοδοσίας, από τα οποία θα προκύψουν χορηγήσεις δανείων ύψους 2,25 δισ. ευρώ, αυτή τη στιγμή η ΕΑΤ έχει ενεργά έξι προγράμματα.

Τα υφιστάμενα χρηματοδοτικά εργαλεία, τα οποία απευθύνονται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, παρέχουν δάνεια με ευνοϊκούς όρους και μάλιστα με επιδότηση επιτοκίου που ανέρχεται στο 40%, ενώ για το Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας το άτοκο τμήμα του δανείου ανέρχεται στο 50%. Αντίστοιχα, στα εγγυοδοτικά προγράμματα το ποσοστό της εγγύησης ανέρχεται στο 80% του δανείου.

Με τα εν λόγω προγράμματα η ΕΑΤ επιδιώκει να καλύψει το χρηματοδοτικό κενό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ενώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι με την πλατφόρμα Know Your Customer, που έχει ενεργοποιήσει η τράπεζα, διευρύνεται σημαντικά ο αριθμός των επιχειρήσεων που μπορούν να λάβουν δάνειο.

Τα ενεργά χρηματοδοτικά εργαλεία αυτή τη στιγμή είναι τα εξής:

 1. Πράσινα Συγχρηματοδοτούμενα Δάνεια (Green Co-Financing Loans): Το πρόγραμμα Πράσινα Συγχρηματοδοτούμενα Δάνεια δημιουργήθηκε για να παρέχει ευνοϊκούς όρους σε δάνεια επενδυτικού σκοπού προς ΜμΕ, με διετή μερική επιδότηση επιτοκίου και άτοκο το 40% του κεφαλαίου, για την υλοποίηση επενδυτικών έργων πράσινης μετάβασης. Ενισχύονται επενδυτικά έργα στους τομείς της Πράσινης Κινητικότητας, Εξοικονόμησης Ενέργειας/ Ενεργειακής Αναβάθμισης και Παραγωγής Ενέργειας μέσω Ανανεώσιμων Πηγών.
  Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός του Ταμείου ανέρχεται, μετά την ανακατανομή των πόρων μεταξύ των τριών Ταμείων του Ταμείου Χαρτοφυλακίου Business Growth Fund τον Ιούλιο του 2023, στα 173 εκατ. ευρώ (αρχικός διαθέσιμος προϋπολογισμός: 200 εκατ. ευρώ).
  Συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής των πιστωτικών ιδρυμάτων κατά 60% σε κάθε χορήγηση, διαμορφώνεται συνολικό χαρτοφυλάκιο δανείων ύψους έως 415 εκατ. ευρώ. Το πρόγραμμα προβλέπει την επιδότηση τόκων για δύο έτη με επιπλέον κεφάλαια, το ύψος των οποίων εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 15,57 εκατ. ευρώ.
  Το Ταμείο καταβάλλει για κάθε δάνειο το 40% του κεφαλαίου άτοκα, ενώ το υπόλοιπο 60% χορηγείται μέσω του πιστωτικού ιδρύματος.
  Επιπρόσθετα, το Ταμείο επιδοτεί τμήμα του επιτοκίου, που εφαρμόζει το πιστωτικό ίδρυμα στα κεφάλαιά του (3%) για τα δύο πρώτα έτη του δανείου (από την πρώτη εκταμίευση).
  Το ύψος του δανείου μπορεί να κυμανθεί από 80 χιλ. έως 8 εκατ. ευρώ. Διευκρινίζεται ότι η ενδιαφερόμενη επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να αιτηθεί χρηματοδότηση στο σύνολο των υποπρογραμμάτων (και σε παραπάνω από μία συνεργαζόμενη τράπεζα) υποβάλλοντας τα ανάλογα business plans των επενδύσεων και τηρώντας αθροιστικά το ανώτατο ποσό των 8 εκατ. ευρώ.
  Η διάρκεια του δανείου μπορεί να είναι από δύο έως δέκα έτη, με δυνατότητα λήψης περιόδου χάριτος κεφαλαίου έως 24 μήνες.
 2.  Δάνεια Ψηφιακής Αναβάθμισης (Digitalization CoFinancing Loans): Το πρόγραμμα Δάνεια Ψηφιακής Αναβάθμισης δημιουργήθηκε για να παρέχει ευνοϊκούς όρους σε δάνεια επενδυτικού σκοπού προς ΜμΕ, με διετή μερική επιδότηση επιτοκίου και άτοκο το 40% του κεφαλαίου, που θα αναλάβουν την υλοποίηση επενδυτικών έργων ψηφιοποίησης και ψηφιακής αναβάθμισης των εργασιών τους.
  Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός του Ταμείου ανέρχεται, μετά την ανακατανομή των πόρων μεταξύ των τριών Ταμείων του Ταμείου Χαρτοφυλακίου Business Growth Fund τον Ιούλιο του 2023, στα 73 εκατ. ευρώ (αρχικός διαθέσιμος προϋπολογισμός: 100 εκατ. ευρώ).
  Συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής των πιστωτικών ιδρυμάτων κατά 60% σε κάθε χορήγηση, διαμορφώνεται συνολικό χαρτοφυλάκιο δανείων ύψους έως 175 εκατ. ευρώ.
  Το πρόγραμμα προβλέπει την επιδότηση τόκων για δύο έτη, το ύψος των οποίων εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 6,57 εκατ. ευρώ.
  Το ύψος του δανείου ανέρχεται από 25 χιλ. έως 1 εκατ. ευρώ και η διάρκειά του μπορεί να είναι από δύο έως δέκα έτη, με δυνατότητα λήψης περιόδου χάριτος κεφαλαίου έως 24 μήνες.
 3.  Ταμείο Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας: Το Ταμείο Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας δημιουργήθηκε για να παρέχει συγχρηματοδοτούμενα δάνεια επενδυτικού χαρακτήρα ή κεφαλαίου κίνησης μέσω των συνεργαζόμενων τραπεζών, προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον αγροτικό και μεταποιητικό κλάδο.
  Το ανώτατο ποσό δανείου είναι οι 25.000 ευρώ -με ελάχιστο τις 3.000 ευρώ- και το 50% αυτού είναι άτοκο. Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός του Ταμείου ανέρχεται σε 61,5 εκατ. ευρώ, με το ύψος χαρτοφυλακίου να αγγίζει τα 107 εκατ. ευρώ. Η διάρκεια των δανείων κυμαίνεται από 24 έως 60 μήνες (συμπεριλαμβανομένης περιόδου χάριτος έως 24 μήνες).
 4. Ταμείο Εγγυοδοσίας Καινοτομίας: Το Ταμείο Εγγυοδοσίας Καινοτομίας είναι το πρώτο χρηματοδοτικό εργαλείο που έχει στόχο να στηρίξει τις καινοτόμες νεοσύστατες και υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) οιασδήποτε νομικής μορφής, που προάγουν την έρευνα και καινοτομία και οι οποίες τεκμηριώνουν τον καινοτόμο χαρακτήρα τους μέσω του επιχειρηματικού τους σχεδίου (business plan) και σχετικών δικαιολογητικών.
  Το χρηματοδοτικό εργαλείο στηρίζει την ανταγωνιστικότητα των καινοτόμων ΜμΕ, ενώ συνδυάζει για πρώτη φορά την παροχή εγγύησης σε δάνειο και επιχορήγησης σε ποσοστό 20% του δανειακού κεφαλαίου, προσφέροντας επενδυτικά δάνεια και κεφάλαια κίνησης, μέσω των τραπεζών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.
  Το ανώτερο ποσό δανείου είναι οι 400.000 ευρώ, με ελάχιστο τα 25.000 ευρώ. Η διάρκεια του δανείου ορίζεται έως και δέκα έτη και συμπεριλαμβάνεται τυχόν περίοδος χάριτος από ένα έως τρία έτη.
  Συνολικά, τα πιστωτικά ιδρύματα θα διαθέσουν 140,7 εκατ. ευρώ για τη στήριξη των καινοτόμων επιχειρήσεων.
 5. Ταμείο Εγγυοδοσίας Δανείων Επιχειρήσεων Παραγωγής Οπτικοακουστικών Έργων: Το Ταμείο Εγγυοδοσίας Δανείων Επιχειρήσεων Παραγωγής Οπτικοακουστικών Έργων δημιουργήθηκε για να παρέχει εγγύηση 80% σε δάνεια μέσω των συνεργαζόμενων τραπεζών, προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο παραγωγής οπτικοακουστικών έργων.
  Μέσω του συγκεκριμένου ταμείου θα χορηγηθούν δάνεια συνολικού ύψους 62,5 εκατ. ευρώ.
  Το ποσό δανείου, είτε αυτό είναι επενδυτικού σκοπού είτε κεφάλαιο κίνησης, μπορεί να κυμανθεί από 25.000 έως 900.000 ευρώ. Η μέγιστη διάρκεια για τα δάνεια επενδυτικού σκοπού είναι τα δέκα έτη και τα πέντε έτη για αυτά του κεφαλαίου κίνησης (συμπεριλαμβανομένης τυχόν περιόδου χάριτος).
 6. Ταμείο Εγγυοδοσίας ΕΑΤ – ΤΜΕΔΕ: Το Ταμείο Εγγυοδοσίας ΕΑΤ – ΤΜΕΔΕ δημιουργήθηκε για να παρέχει εγγύηση 80% σε δάνεια μέσω των συνεργαζόμενων τραπεζών, προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση σε δανεισμό χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις και επιστήμονες ελεύθεροι επαγγελματίες του κλάδου των μηχανικών, μελετητών και κατασκευαστών εργοληπτών δημοσίων έργων (ΤΜΕΔΕ).
  Το ποσό του αρχικού κεφαλαίου του δανείου δεν υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ και το ένα από τα παρακάτω όρια, όποιο είναι μικρότερο: 2 x ετήσιο μισθολογικό κόστος 2019 ή το 25% του κύκλου εργασιών κατά το έτος 2019 ή, για νεοϊδρυθείσες επιχειρήσεις, το 100% των τεκμηριωμένων αναγκών ρευστότητας από την ημερομηνία χορήγησης του δανείου και για τους επόμενους 18 μήνες, οι οποίες πρέπει να τεκμηριώνονται.
  Η μέγιστη διάρκεια δανείου – εγγύησης είναι 60 μήνες (πέντε έτη), συμπεριλαμβανομένης τυχόν περιόδου χάριτος. Συνολικά θα διατεθούν 70 εκατ. ευρώ.

ΠΗΓΗ: naftemporiki.gr