821 σχέδια για τον νέο αναπτυξιακό νόμο

Εξωδικαστική ρύθμιση χρεών επιχειρήσεων προς Ταμεία, εφορία, τράπεζες
31 Ιανουαρίου, 2017
Χαράτσι 27,1% και για τα στελέχη επιχειρήσεων
3 Φεβρουαρίου, 2017
Δείτε τα όλα

821 σχέδια για τον νέο αναπτυξιακό νόμο

[:el]3/2/2017

Στα 2,21 δισ. ευρώ η αξία των επενδύσεων, 170 εκατ. ευρώ η επιχορήγηση και 280 εκατ. ευρώ οι φοροαπαλλαγές

Τα 2,21 δισ. ευρώ άγγιξε το ύψος των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν στον νέο επενδυτικό νόμο. Με το κλείσιμο της προθεσμίας (31/1/2017) στη σχετική ιστοσελίδα του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης καταγράφηκε η υποβολή 821 αιτήσεων, αριθμός που ξεπέρασε ακόμη και τις πιο αισιόδοξες εκτιμήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών, καθώς η αρχική πρόβλεψη ήταν ότι με δυσκολία θα έφθαναν τις 650. Πλέον, το βάρος πέφτει στην ταχεία αξιολόγηση των προτάσεων, προκειμένου τα επενδυτικά σχέδια που κατατέθηκαν να υλοποιηθούν και σε βάθος χρόνου να πληρωθούν. Σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό οι περισσότερες αιτήσεις υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του καθεστώτος – προγράμματος «Γενική Επιχειρηματικότητα». Συγκεκριμένα από την καταμέτρηση προέκυψε ότι υποβλήθηκαν 496 επενδυτικά σχέδια, συνολικού προϋπολογισμού 1,55 δισ. ευρώ.

Στο καθεστώς-πρόγραμμα «Νέες Ανεξάρτητες μμε » υποβλήθηκαν προς ενίσχυση 271 επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού 485 εκατ. ευρώ, ενώ στο πρόγραμμα «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» κατατέθηκαν 54 επενδυτικά σχέδια προβλεπόμενου προϋπολογισμού 170 εκατ. ευρώ. Αντίθετα, καμία επενδυτική πρόταση δεν κατατέθηκε στο πρόγραμμα «Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους» το οποίο αφορά την παροχή κινήτρων για πολύ μεγάλες επενδύσεις (στρατηγικής σημασίας). Το μεγαλύτερο μέρος των επενδυτικών σχεδίων (41,3%) αιτούνται φορολογική απαλλαγή, ενώ τα υπόλοιπα αιτούνται επιχορήγηση ή leasiηg ή ενίσχυση μισθολογικού κόστους. Το 65% των επενδυτικών σχεδίων και το 51,3% του συνολικού ύψους των επενδύσεων είναι στη βιομηχανία (κυρίως στον κλάδο της αγροδιατροφής) και λίγες επενδύσεις σε logistics, ενώ τα επενδυτικά σχέδια στον τουρισμό συνιστούν το 35% των επενδυτικών σχεδίων και το 48,7% του συνολικού ύψους επενδύσεων. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο αρχικός κύκλος για τα δύο πρώτα προγράμματα – καθεστώτα έληξε προχθές 31 Ιανουαρίου, ενώ τα άλλα δύο (Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού και Επενδύσεις Μείζονος Σημασίας) θα παραμείνουν ανοικτά έως το τέλος Απριλίου. Έως τότε βέβαια αναμένεται να έχουν προκηρυχθεί και τα άλλα τέσσερα προγράμματα του νέου αναπτυξιακού, τα οποία βρίσκονται στην τελική φάση διαμόρφωσής τους. Για τα δύο πρώτα προγράμματα (Γενική Επιχειρηματικότητα και Νέες Ανεξάρτητες μμε) θα υπάρξει και νέος κύκλος προκήρυξης εντός του 2017.

Βιβλίο1

Η ικανοποίηση για τον αριθμό των αιτήσεων είναι έκδηλη στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης , εντούτοις εύλογος είναι και ο προβληματισμός για τα κονδύλια που θα απαιτηθούν να αποπληρωθούν ή να τύχουν φορολογικής απαλλαγής των επενδυτικών σχεδίων που κατατέθηκαν. Προφανώς και δεν θα πληρούν όλα τις προϋποθέσεις, ωστόσο, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, τα περισσότερα θα είναι «έγκυρα» και «ώριμα» καθώς ο επιχειρηματικός κόσμος περίμενε επί καιρώ την προκήρυξη του νέου αναπτυξιακού ώστε να υπαχθεί στα κίνητρά του. Ο συνολικός προϋπολογισμός (δημόσια δαπάνη)που έχει προβλεφθεί για τα τρία προγράμματα που δέχτηκαν τις αιτήσεις ανέρχεται στα 450 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 170 εκατ., ευρώ αφορούν άμεσες ενισχύσεις (επιχορήγηση), ενώ τα υπόλοιπα 280 αφορούν ενισχύσεις φορολογικής απαλλαγής.

document

Τα καθεστώτα και ο προϋπολογισμός

Γενική επιχειρηματικότητα: Ο συνολικός προϋπολογισμός για τον πρώτο κύκλο του εν λόγω καθεστώτος ανέρχεται σε 150.000.000 ευρώ, εκ των οποίων τα 70.000.000 ευρώ που αφορούν τα είδη ενίσχυσης της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης προέρχονται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και τα 80.000.000 ευρώ αφορούν το είδος ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής. Το συγκεκριμένο καθεστώς απευθύνεται στο σύνολο των επιχειρήσεων καθώς είναι δυνατή η υπαγωγή σχεδόν όλων των νομικών μορφών (ατομικές, εμπορικές αλλά και συνεταιριστικές επιχειρήσεις), υφιστάμενες ή υπό σύσταση.

Νέες ανεξάρτητες μμε: Ο συνολικός προϋπολογισμός του παρόντος καθεστώτος για τον πρώτο κύκλο του ανέρχεται σε 150.000.000 ευρώ, εκ των οποίων τα 100.000.000 ευρώ που αφορούν τα είδη ενίσχυσης της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης προέρχονται από το ΠΔΕ και τα 50.000.000 ευρώ αφορούν το είδος ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής. Το καθεστώς «Νέες Ανεξάρτητες μμε» παρέχει στις επιχειρήσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις υπαγωγής αυξημένα κίνητρα σε σχέση με τα υπόλοιπα καθεστώτα Γενικών Ενισχύσεων, όπως επιχορήγηση των επενδυτικών δαπανών από 70% έως 100%, αλλά και ενισχύσεις έως 100.000 ευρώ για τις δαπάνες εκκίνησης.

Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού: Ο συνολικός προϋπολογισμός του καθεστώτος για τον πρώτο κύκλο του ανέρχεται σε 150.000.000 ευρώ και αφορά το είδος ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής.

Επενδύσεις μείζονος μεγέθους: Ο συνολικός προϋπολογισμός του παρόντος καθεστώτος για τον πρώτο κύκλο του ανέρχεται σε 100.000.000 ευρώ και αφορά το είδος ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής και του οφέλους από τη σταθεροποίηση του συντελεστή φορολογίας εισοδήματος.

Πηγή: Ναυτεμπορική[:]