6,75 δισ. έως τέλος του έτους στην πραγματική οικονομία από το ΠΔΕ

ΑΠΟ 1/1/2017 Ο ΦΟΡΟΣ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
26 Αυγούστου, 2016
Από τη Δευτέρα τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ
26 Αυγούστου, 2016
Δείτε τα όλα

6,75 δισ. έως τέλος του έτους στην πραγματική οικονομία από το ΠΔΕ

[:el]26/8/2016

Τον πολλαπλασιασμό των πληρωμών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) εντός του προσεχούς διαστήματος, ώστε στο τέλος του έτους να έχει απορροφηθεί το σύνολο του προγράμματος, προαναγγέλλει ανώτατο στέλεχος του υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, μιλώντας στη «Ν». Την ίδια στιγμή, το υπουργείο προχωρά στη σύσταση Ταμείου Συμμετοχών για τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με το ίδιο στέλεχος, έως τις 31/12/2016 το ποσό που θα διατεθεί στην πραγματική οικονομία θα ξεπερνά τα 6,75 δισ. ευρώ του προγράμματος, καθώς θα πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν και η μόχλευση  των κονδυλίων.

Συγκριμένα, αναφέρει ότι το υπουργείο βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις τόσο με τις ελληνικές τράπεζες όσο και με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για τη σύσταση χρηματοδοτικών εργαλείων με πόρους του ΕΣΠΑ και του χρηματοπιστωτικού τομέα. Τέτοια χρηματοδοτικά εργαλεία μπορεί να είναι το Ταμείο Επιχειρηματικότητας του ΕΤΕΑΝ, αλλά και το Ταμείο Συμμετοχών που σχεδιάζει το υπουργείο σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Ταμείο (EIF).

Απαντώντας στις επικρίσεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι καθυστερεί σημαντικά η απορρόφηση των πόρων του ΕΣΠΑ, το ίδιο στέλεχος επισημαίνει ότι στην πραγματικότητα δεν υπάρχει καμία καθυστέρηση, καθώς το 2016 είναι το πρώτο έτος εκτέλεσης του νέου  ΕΣΠΑ, διευκρινίζοντας ότι το αντίστοιχο διάστημα του 2009, που ήταν ουσιαστικά το πρώτο έτος εκκίνησης του προηγούμενου ΕΣΠΑ, η απορρόφηση ήταν αρκετά χαμηλότερη από αυτή που καταγράφεται σήμερα. Υπογραμμίζει μάλιστα ότι και πέρυσι ασκήθηκε η ίδια κριτική, ωστόσο στο τέλος η Ελλάδα απορρόφησε το σύνολο των κονδυλίων του ΕΣΠΑ 2007-2013.

 Με βάση την αναφορά από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) στις 23 Αυγούστου 2016, η απορρόφηση στα τομεακά προγράμματα προσεγγίζει τα 300 εκατ. ευρώ, δηλ. ποσοστό 2,38%, ενώ στα περιφερειακά προγράμματα τα 150 εκατ. ευρώ, ποσοστό 2,78%. Ο στόχος που έχει τεθεί για το τέλος του έτους είναι το 7%, κάτι που θεωρείται δεδομένο ότι θα επιτευχθεί.

Το ίδιο στέλεχος επισημαίνει ότι η παραπάνω εικόνα δεν αποτυπώνει πλήρως την πραγματικότητα, αφού το 2016 είναι χρονιά ολοκλήρωσης διοικητικών διαδικασιών (απένταξης και ένταξης) έργων phasing και μεταφερόμενων από την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 στην ΠΠ 2014-2020. Οι διαδικασίες αυτές που είναι σε εξέλιξη και οι σχετικές δαπάνες δεν αποτυπώνονται στα στοιχεία του ΟΠΣ.

Για παράδειγμα, αναφέρεται ότι με την ολοκλήρωση των διαδικασιών για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ) εκτιμάται ότι οι δαπάνες του στο τέλος του 2016 θα προσεγγίσουν τα 400 εκατ. ευρώ έναντι των 33 εκατ. ευρώ που αποτυπώνονται σήμερα.

Fund of Funds

Όπως προαναφέρθηκε, το υπουργείο Οικονομίας αποφάσισε να προχωρήσει στη δημιουργία ενός «Ταμείου Συμμετοχών» (Fund of Funds) και βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με το Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Ταμείο (EIF), που θα αναλάβει τη διαχείριση του νέου Ταμείου, ώστε αυτό να ενεργοποιηθεί το συντομότερο δυνατό.

Στόχος είναι η συγκέντρωση επενδυτικών κεφαλαίων από δημόσιους πόρους, το EIF και ενδεχομένως από άλλες επενδυτικές τράπεζες, καθώς και από εξειδικευμένα ιδιωτικά funds, τα οποία θα μπορούν να αναλάβουν την αξιολόγηση των επιχειρήσεων.

Το ποσό που θα συγκεντρώνεται θα επενδύεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με τη μορφή της συμμετοχής στη μετοχική τους σύνθεση (equity capital, venture capital), ενώ παράλληλα θα μπορούν να προσφέρονται και συμβουλευτικές υπηρεσίες, ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξης της επιχείρησης.

Η συνεισφορά του ελληνικού Δημοσίου στο Ταμείο μπορεί να ανέλθει μέχρι το ποσό των 200 εκατ. ευρώ. Ο στόχος είναι, με τη συνεισφορά του EIF και των άλλων πηγών χρηματοδότησης, το ποσό αυτό να διπλασιαστεί.

Σύμφωνα με τον υφυπουργό Αλέξη Χαρίτση, «το Ταμείο Συμμετοχών έρχεται να καλύψει μέρος του χρηματοδοτικού κενού των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Παράλληλα, θα συμβάλει στη μετατόπιση της χρηματοδότησης των επιχειρήσεων από τις μη επιστρεπτέες επιδοτήσεις σε πιο σύγχρονες και αποδοτικές μορφές χρηματοδότησης.

Στόχος είναι η αξιοποίηση των επενδυτικών κεφαλαίων που θα συγκεντρωθούν στον ύψιστο βαθμό, μέσω της μόχλευσης (leverage) ιδιωτικών πόρων που θα προκληθεί αλλά και της ανακύκλωσης (revolving) των επενδυμένων πόρων.

Η δημιουργία του Ταμείου μπορεί ακόμη να εξασφαλίσει πρόσβαση σε χρηματοδότηση για επιχειρήσεις που αυτή τη στιγμή αδυνατούν να αντλήσουν πόρους με άλλο τρόπο, π.χ. από τις τράπεζες».

Ο ίδιος επισημαίνει ότι «με τη διασφάλιση της πολιτικής και δημοσιονομικής σταθερότητας, μετά το κλείσιμο της πρώτης αξιολόγησης του προγράμματος, έχουν τεθεί οι αναγκαίες προϋποθέσεις για την επιστροφή της ελληνικής οικονομίας στην ανάπτυξη.

Το κλίμα αποεπένδυσης των τελευταίων χρόνων μπορεί σταδιακά να αντιστραφεί και να μετατραπεί σε επιχειρηματική ευκαιρία. Ειδικά στον τομέα των συνεπενδύσεων, η Ελλάδα βρίσκεται στην τελευταία θέση μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών.

Η δημιουργία του Ταμείου Συμμετοχών μπορεί λοιπόν να δώσει μια αποφασιστική ώθηση στην ελληνική οικονομία μέσα από υγιείς και μακρόπνοες ιδιωτικές επενδύσεις».

Πηγή: Ναυτεμπορική[:]