55 εκατ. ευρώ από το νέο ΕΣΠΑ για την ανάπτυξη του franchise

Στο κυνήγι των μεγαλοοφειλετών με αναγκαστικά μέτρα είσπραξης
27 Ιανουαρίου, 2017
Φορολογικό πιστοποιητικό και για μικρές επιχειρήσεις
31 Ιανουαρίου, 2017
Δείτε τα όλα

55 εκατ. ευρώ από το νέο ΕΣΠΑ για την ανάπτυξη του franchise

[:el]31/01/2017

Στα 55 εκατ. ευρώ προβλέπεται να κυμανθεί το κονδύλι του προγράμματος για την ένταξη του franchising στο ΕΣΠΑ, που θα στοχεύει στην ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων franchise, ενώ η προκήρυξη αναμένεται να δημοσιευθεί εντός του πρώτου τριμήνου του 2017.

Εάν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες για τον συνολικό προϋπολογισμό’ των ενισχυόμενων επενδυτικών σχεδίων, ήτοι 55,5 εκατ. ευρώ -εκ των οποίων σχεδόν 25 εκατ. ευρώ θα αποτελέσουν τη δημόσια δαπάνη-, τότε θα ικανοποιηθεί ένα πάγιο αίτημα του κλάδου , που είχε αποκλειστεί από τις κοινοτικές πηγές χρηματοδότησης για πολλά χρόνια. Ας σημειωθεί ότι μπορεί ο προϋπολογισμός του σχεδιαζόμενου προγράμματος να μην ικανοποιεί το αρχικό αίτημα του Συνδέσμου Franchise της Ελλάδος (ΣFΕ), που πρότεινε τα 70 εκατ . ευρώ, ωστόσο δικαιώνει τις προσπάθειες του διοικητικού συμβουλίου του ΣFΕ, που κατάφερε να πείσει τα αρμόδια κυβερνητικά στελέχη για την αναγκαιότητα του μέτρου και να ανοίξει τον δρόμο για τη χρηματοδότηση του franchising ύστερα από 8 χρόνια αποκλεισμού (το 2009 είχε προβλεφθεί κονδύλι 50 εκατ. ευρώ).

Εξάλλου, όπως επισημαίνει στη «Ν» ο γενικός γραμματέας του ΣFΕ, Γιάννης Χίνος, η επανένταξη του franchising στο ΕΣΠΑ αναμένεται να συμβάλει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας μικρομεσαίων επιχειρήσεων ενταγμένων σε δίκτυα αλλά και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Αναφορικά με τη σχεδιαζόμενη δράση για την αναβάθμιση υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων franchise, σύμφωνα με πηγές της «Ν» , η χρηματοδότηση των επενδυτικών σχεδίων αναμένεται να καλύπτει το 40% των επιλεγμένων δαπανών και να προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού. Η διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων ορίζεται στους 18 με 24 μήνες .

Σκοπός του προγράμματος είναι η αναβάθμιση των επιχειρήσεων και η ενίσχυση των ικανοτήτων τους μέσω της βελτίωσης της ποιότητας των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών ή η δημιουργία νέων. Αυτό θα γίνει με τη χρηματοδότηση και υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων που στοχεύουν στην αύξηση της αποτελεσματικότητας των λειτουργικών δραστηριοτήτων, τη μείωση του κόστους και την αναβάθμιση των υποδομών των επιχειρήσεων που είναι εν-ταγμένες σε δίκτυα franchise.

Οι πληροφορίες θέλουν τα επενδυτικά σχέδια των επιχειρήσεων να έχουν συνολικό προϋπολογισμό 30.000-200.000 ευρώ και να περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

  • Αναβάθμιση υποδομών (κτήρια, εγκαταστάσεις, περιβάλλων χώρος).
  • Μηχανήματα και εξοπλισμό.
  • Επενδύσεις για εξοικονόμηση ενέργειας και περιβαλλοντική αναβάθμιση
  • Ανάπτυξη και πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης.
  • Αυτοματοποίηση λειτουργικών δραστηριοτήτων μέσω της αύξησης χρήσης των ‘ΤΠΕ (Λογισμικό, υπηρεσίες λογισμικού και υποδομές ΤΠΕ) .
  • Μισθολογικό κόστος εργαζόμενων (υφιστάμενο ή/και νέο προσωπικό) με χρήση ρήτρας ευελιξίας.
  • Μεταφορικά μέσα.

Σημειώνεται ότι δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες δικαιωμάτων χρήσης brandname, ενώ δικαιούχοι των Πράξεων θα είναι οι επιχειρήσεις  franchising που δραστηριοποιούνται κατά προτεραιότητα στους εννέα τομείς J προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ για την υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων.

Η στήριξη των επιχειρήσεων οποιασδήποτε νομικής μορφής που είναι ήδη ενταγμένες σε δίκτυα εκτιμάται ότι μπορεί να επιφέρει σημαντικά αποτελέσματα στην ελληνική οικονομία, καθώς το franchising εμφανίζει ιδιαίτερη δυναμική σε διεθνές και εθνικό επίπεδο. Είναι ενδεικτικό ότι παρά την παρατεταμένη οικονομική κρίση η ελληνική αγορά franchise ακολουθεί σταθεροποιητικές τάσεις τα τελευταία χρόνια, ενώ και το 2016 εκτιμάται ότι εμφάνισε καλύτερες επιδόσεις από τους επιμέρους κλάδους του λιανεμπορίου (με βάση τα επίσημα στοιχεία για το 2015 δραστηριοποιούνταν στη χώρα μας 479 αλυσίδες franchise με 17.098 εγκαταστάσεις/καταστήματα και περισσότερους από 100.000 εργαζόμενους σε διαφορετικούς 01κονομικούς κλάδους, με έμφαση στο εμπόριο τροφίμων και την παροχή υπηρεσιών οργανωμένης εστίασης).

Πηγή: Ναυτεμπορική[:]