5 δέσμες δράσεων του ΕΣΠΑ για πολίτες και επιχειρήσεις.

Κοντά στο 90% η απορρόφηση του ΕΣΠΑ 2014-2020
27 Ιουλίου, 2023
MyProperty: Aυτόματη διόρθωση και υποβολή Ε9 για τα 2 στα 3 ακίνητα
1 Αυγούστου, 2023
Δείτε τα όλα

5 δέσμες δράσεων του ΕΣΠΑ για πολίτες και επιχειρήσεις.

Από τα Επιχειρησιακά Προγράμμαρα του ΕΣΠΑ 2014-2020

27/07/2023

Πέντε δέσμες προγραμμάτων -προσκλήσεων μπορούν να αξιοποιηθούν αυτή τη στιγμή στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, οι οποίες υλοποιούνται σε περιφερειακό επίπεδο, δηλαδή μέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων(ΠΕΠ).

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το 2023 είναι το έτος κατά το οποίο ολοκληρώνονται οι δράσεις που έχουν προκηρυχθεί από τα Επιχειρισιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020. Ως εκ τούτου, παράλληλα με τιε νέες δράσεις που προκηρύσσονται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027, εξακολουθούν να είναι ενεργές για υποβολή αιτήσεων από πολίτες ή από επιχειρήσεις δράσεις που χρηματοδοτούνται με πόρους του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Οι ενεργές δράσεις που έχουν προκηρυχθεί στο πλάισιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020, και οι οποίες απευθύνονται σε πολίτες και επιχειρήσεις, είναι οι εξής:

1) Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινοφελούς χαρακτήρα για 2.260 άτομα σε υπηρεσίες του υπουργείου Περιβάλλοντος και ενέργειας και του υπουργείου μετανάστευσης και Ασύλου – Υπηρεσίες Υποδοχής και Ταυτοποίησης. Οι αιτήσεις υποβάλλονται από παρόχους επαγγελματικής κατάρτισης, οποίοι καλούνται να υλοποιήσουν προγράμματα κατάρτισης μέσω voucher για τους καταρτιζόμενους πολίτες. Αιτήσεις παρόχων στο voucher.gov.gr από 25/7/2023 έως 29/7/2023 και ώρα 23:59.

2) Ιδιωτικά έργα για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης μέσω LEADER/CLLD σε Π.Ε. ανά την Ελλάδα.

 Αφορά επενδύσεις ιδιωτικού χαρακτήρα σε διάφορες περιφερειακές ενότητες, από πολύ μικρές ή μικρές επιχειρήσεις κατά την ένοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, με αντικείμενο την ενίσχυση των επενδύσεων στη μεταποίηση, την εμπορία και την ανάπτυξη γεωργικώ προϊόντων, τον τουρισμό, τη βιομηχανία και το εμπόριο, με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της εκάστοτε τοπικής στρατηγικής. Οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων ορίζονται σε κάθε πρόσκληση.

Οι ενεργές προσκλήσεις αυτή τη στιγμή ανά Περιφεριακή ενότητα είναι οι εξής:

 • Κοζάνης -Γρεβενών: υποβολή αιτήσεων από 5/5/2023 έως 28/7/2023 (ώρα 15:00)
 • Καρδίτσας: υποβολή αιτήσεων από 24/5/2023 έως 30/8/2023 (ώρα 15:00)
 • Λασιθίου:υποβολή αιτήσεων από 24/5/2023 έως 31/7/2023 (ώρα 15:00)
 • Αχαϊας: υποβολή αιτήσεων από 29/5/2023 έως 7/8/2023 (ώρα 15:00)
 • Σερρών: υποβολή αιτήσεων από 29/5/2023 έως 28/8/2023 (ώρα 15:00)
 • Χίου: υπονολή αιτήσεων από 31/5/2023 έως 31/7/2023 (ώρα 15:00)
 • Κιλκίς:υποβολή αιτήσεων από 31/5/2023 έως 30/8/2023 (ώρα 15:00)
 • Φλώρινας: υποβολή αιτήσεων από 7/6/2023 έως 30/8/2023 (ώρα 15:00)
 • Πέλλας: Υποβολή αιτήσεων από 19/6/2023 έως 21/8/23 (ώρα 15:00)
 • Βοιωτίας: υποβολή αιτήσεων από 23/6/2023 έως 23/8/2023 (ώρα 15:00)
 • Κεντρική και Βόρεια Εύβοια: υποβολή αιτήσεων από 21/6/2023 έως 4/9/2023 (ώρα 15:00)
 • Νήσων Αττικής: υποβολή αιτήσεων από 16/6/2023 έως 9/10/2023 (ώρα 15:00)
 • Χανίων και Ρεθύμνης: υποβολή αιτήσεων από 3/7/2023 έως 18/9/23 (ώρα 15:00)
 • Βορείου Έβρου: υποβολή αιτήσεων από 5/7/2023 έως 27/9/2023 (ώρα 15:00)
 • Ηλείας: υποβολή αιτήσεων από 7/7/2023 έως 29/9/2023 (ώρα 15:00)
 • Αρκαδίας, Λακωνίας, Αργολίδας: υποβολή αιτήσεων από 19/7/2023 έως 20/9/2023 (ώρα 15:00)
 • Ροδόπης, Ξάνθης: υποβολή αιτήσεων από 26/7/2023 έως 25/10/2023 (ώρα 15:00)

3) Πρόγραμμα προεργασίας για 15.000 ανέργους νέους, ηλικίας εως 29 ετών, στις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας. Στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση επιχειρήσεις εως τη συμπλήρωση των θέσεων εργασίας / εξαντλήσεως προϋπολογισμού.

4) Ανάπτυξη Δεξιοτήτων εργαζομένων γι ατην προσαρμογή τους στο νέο αναπτυκιακό μοντέλο της οικονομίας. Η δράση έχει ολοκληρωθεί για την Αττική. Συνεχίζεται για τους εργαζόμενους στις υπόλοιπες περιφέρειες.

5) Προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων σε διάφορους κλάδους της οικονομίας.

 

ΠΗΓΗ: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ