36-72 δόσεις: «Ανοίγει η βεντάλια» των οφειλών προς ρύθμιση

Ακίνητα: Το «πακέτο» 8 αλλαγών που προωθεί η κυβέρνηση
5 Νοεμβρίου, 2021
myDATA: Υποχρεωτικά για όλους τα ηλεκτρονικά βιβλία από 01/11
5 Νοεμβρίου, 2021
Δείτε τα όλα

36-72 δόσεις: «Ανοίγει η βεντάλια» των οφειλών προς ρύθμιση

05/11/2021

Μεγαλώνει περαιτέρω ο «κύκλος» των οφειλών που μπορούν να ενταχθούν στη ρύθμιση των 36-72 δόσεων που αφορά τα χρέη της πανδημίας. Με τροπολογία που κατέθεσε το υπουργείο Οικονομικών, δίνεται η δυνατότητα ένταξης και όσων οφειλών έχουν υπαχθεί στη πάγια ρύθμιση των 24 ή 48 δόσεων.

Υπό μία προϋπόθεση: τα χρέη αυτά αφορούν επιχειρήσεις οι οποίες είχαν κλείσει με κρατική εντολή οποιαδήποτε περίοδο από τις 27 Οκτωβρίου 2020 έως τις 31 Ιουλίου 2021 και έχουν υπαχθεί στην πάγια ρύθμιση μετά τις 27 Οκτωβρίου 2020. Επίσης για να «περάσουν» στη ρύθμιση των 36-72 δόσεων θα πρέπει η πάγια ρύθμιση να είναι σε ισχύ και η δόση του Οκτωβρίου να καταβληθεί έως τις 15 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με την τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών :

  • Κατ’ εξαίρεση, εφόσον πρόκειται για οφειλέτες στους οποίους επιβλήθηκε το μέτρο της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας οποτεδήποτε στο διάστημα από 27.10.2020 έως 31.7.2021, επιτρέπεται να εντάσσονται στη ρύθμιση οφειλές που βεβαιώθηκαν στο διάστημα από 1ης.3.2020 έως 31.7.2021 και  οφειλές, που ανεξαρτήτως του χρόνου βεβαίωσης, έληξαν στο  διάστημα από 1ης.3.2020 έως 31.7.2021 και έχουν υπαχθεί από 27.10.2020 έως την έναρξη ισχύος του παρόντος σε καθεστώς πάγιας ρύθμισης (υποπαρ. Α2 της παρ. Α του πρώτου άρθρου του ν. 4152/2013 (Α’107),) υπό τον όρο ότι η ρύθμιση αυτή ευρίσκεται εν ισχύ κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος.
  • Η δόση Οκτωβρίου 2021 θα πρέπει να καταβληθεί έως τις 15 Νοεμβρίου 2021.

Παρόλο που η πλατφόρμα για την ένταξη στη ρύθμιση των οφειλών στις 36 -72 δόσεις έχει ανοίξει, ωστόσο ακόμα δεν έχει υπάρξει η αναμενόμενη ανταπόκριση. Ένας από τους λόγους φαίνεται να είναι και το γεγονός ότι από τη στιγμή που ο φορολογούμενος υπάγεται στη ρύθμιση, η πρώτη δόση θα πρέπει να πληρωθεί εντός 3 ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε αυτή την περίπτωση, οι φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα να αφήσουν την προθεσμία να παρέλθει χωρίς να καταβάλλουν το ποσό. Έτσι η ρύθμιση δεν ενεργοποιείται και ο φορολογούμενος μπορεί εκ νέου να υποβάλλει αίτηση ρύθμισης κάποια άλλη στιγμή μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου.

Όσοι τελικά ενταχθούν στην νέα ρύθμιση μπορούν να επιλέξουν την αποπληρωμή των οφειλών τους σε 36 άτοκες μηνιαίες δόσεις ή σε έως 72 δόσεις με επιτόκιο 2,5%. Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής δόσης, επιβάλλεται μηνιαία προσαύξηση 5%.

Υπενθυμίζεται ότι στη ρύθμιση 36-72 δόσεων υπάγονται οφειλέτες με αρρύθμιστες οφειλές βεβαιωμένες στις Δ.Ο.Υ/Ελεγκτικά Κέντρα από 1.3.2020 έως 31.7.2021 και συγκεκριμένα:

– φυσικά πρόσωπα επιτηδευματίες πληγέντες λόγω COVID

– νομικά πρόσωπα /οντότητες πληγέντες/πληγείσες λόγω COVID

– φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες με αναστολή σύμβασης εργασίας για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα από 1.3.2020 έως 31.7.2021 λόγω COVID

– φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες που έλαβαν αποζημίωση ειδικού σκοπού με μονομερή δήλωση για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα από 1.3.2020 έως 31.7.2021 λόγω COVID

– φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες που εντάχθηκαν στο μηχανισμό ενίσχυσης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» για οποιαδήποτε χρονικό διάστημα από 1.3.2020 έως 31.07.2021

– φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες που έλαβαν μειωμένο μίσθωμα για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα από 1.3.2020 έως 31.7.2021 και έχουν αποζημιωθεί κατόπιν ελέγχου των δηλώσεων “COVID-19”,

– φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες που ήταν εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ οποιοδήποτε διάστημα από 1.3.2020 έως 31.7.2021.

Στη ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν και οφειλέτες με χρέη για τα οποία  έχει χορηγηθεί αναστολή είσπραξης και παράταση καταβολής λόγω COVID ανεξαρτήτως χρόνου βεβαίωσης και των παραπάνω κριτηρίων.

Στη ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν:

α) όλες τις αρρύθμιστες βεβαιωμένες οφειλές τους προς τη Φορολογική Διοίκηση για τις οποίες έχει χορηγηθεί παράταση προθεσμιών καταβολής ή και αναστολή είσπραξης έως και τις 31-12-2021 στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορονοϊού,

β) λοιπές αρρύθμιστες οφειλές τους προς τη Φορολογική Διοίκηση οι οποίες βεβαιώθηκαν κατά τη χρονική περίοδο από τον Μάρτιο του 2020 έως και τον Ιούλιο του 2021 αλλά δεν κατέστη δυνατό να εξοφληθούν εμπρόθεσμα. Με τη διάταξη αυτή εντάσσονται κάθε είδους φόροι, πρόστιμα  και τέλη, από ΕΝΦΙΑ και ΦΠΑ έως φόρο εισοδήματος , ειδική εισφορά αλληλεγγύης και πρόστιμα της τροχαίας που έχουν βεβαιωθεί από την εφορία,  την περίοδο Μαρτίου 2020- Ιουνίου 2021.

Δεν υπάρχει η δυνατότητα υπαγωγής στη ρύθμιση των 36-72 δόσεων οφειλών όπως :

* ο φόρος εισοδήματος φορολογικού έτους 2020

* οι οφειλές που αφορούν σε ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων που χορηγήθηκαν με τη σύσταση ειδικών αφορολόγητων αποθεματικών ή σύμφωνα με άλλες διατάξεις και 

* οι δόσεις ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής, βάσει δικαστικής απόφασης ή προσωρινής διαταγής.

Η ελάχιστη μηνιαία δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 30 ευρώ για ρυθμίσεις οφειλών συνολικού ύψους, συμπεριλαμβανομένων τόκων και προσαυξήσεων, έως 1.000 ευρώ. Στην περίπτωση που τα χρέη ξεπερνούν συνολικά τα 1.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων τόκων και προσαυξήσεων, η μηνιαία δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 50 ευρώ.

Πηγή: Ναυτεμπορική