150 εκατ. Ευρώ για την ενίσχυση τουριστικών σχεδίων

ΔΥΠΑ: Τα 7 προγράμματα που είναι ανοιχτά για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας
9 Αυγούστου, 2023
ΑΑΔΕ: Πρόστιμα από 10.000 ή και 100.000 ευρώ για πειραγμένες ταμειακές και απόκρυψη αποδείξεων
11 Αυγούστου, 2023
Δείτε τα όλα

150 εκατ. Ευρώ για την ενίσχυση τουριστικών σχεδίων

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων επενδυτικών πλάνων εκπνέει στις 13 Οκτωβρίου

10/08/2023

Ενεργός είναι ο δεύτερος κύκλος υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων» του αναπτυξιακού νόμου 4887/2022, προϋπολογισμού 150 εκατ. ευρώ, με τη σχετική προθεσμία να εκπνέει στις 13 Οκτωβρίου 2023.

 

Ωστόσο, καθώς δεν έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υποβληθεί στον πρώτο κύκλο του, επισημαίνεται ότι επιτρέπεται η υποβολή επενδυτικού σχεδίου που έχει ήδη κατατεθεί στην πρώτη προκήρυξη του ίδιου καθεστώτος με την προϋπόθεση της προηγούμενης κατάθεσης αιτήματος απόσυρσης του στην αρμόδια υπηρεσία ή της προηγούμενης έκδοσης απορριπτικής απόφασης.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω του ΟΠΣ – Αν.

Από τα 150 εκατ. ευρώ, τα 75 εκατ. ευρώ θα διατεθούν ως ενισχύσεις με τη μορφή της φορολογικής απαλλαγής και τα υπόλοιπα 75 εκατ. ευρώ με τη μορφή της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης.

Τα υπαγόμενα στο καθεστώς «Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων» επενδυτικά σχέδια αφορούν ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων 4 τουλάχιστον αστέρων, τον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία 3 τουλάχιστον αστέρων, μετά από πενταετία από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας ή από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της προηγούμενης επένδυσης εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής της μονάδας, καθώς και τον εκσυγχρονισμό μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων, εφόσον αναβαθμίζονται σε κατηγορία 3 τουλάχιστον αστέρων.

Επίσης, ενισχύονται επενδυτικά σχέδια που αφορούν επέκταση και εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους, με την προϋπόθεση ότι στο διάστημα διακοπής δεν έχει γίνει αλλαγή χρήσης του κτιρίου και ότι μέσω της επέκτασης ή του εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής, αναβαθμίζονται σε κατηγορία 4 τουλάχιστον αστέρων.

Επιπλέον ενισχύονται παρεμβάσεις που αφορούν:

  • Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής τουριστικών οργανωμένων κατασκηνώσεων (camping), οι οποίες ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία 3 τουλάχιστον αστέρων,
  • Ίδρυση και εκσυχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων εντός χαρακτηρισμένων παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων, οι οποίες ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία 3 τουλάχιστον αστέρων
  • Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων, όπως ορίζονται στο Ν. 4276/2014 (Ά 155), που κατατίθενται ως ενιαία σχέδια, μη περιλαμβανομένων των προς μεταβίβαση ή μακροχρόνια μίσθωση κτιρίων και εγκαταστάσεων.

 

Και «ξενώνες φιλοξενίας»

Στο καθεστώς μπορούν να υπαχθούν επενδυτικά σχέδια που αποσκοπούν στην ίδρυση και τον εκσυγχρονισμό μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων εφόσον:

  • Φέρουν διακριτικό τίτλο «ξενώνες φιλοξενίας»
  • Υλοποιούνται εντός παραδοσιακών οικισµών σε µία από τις ακόλουθες περιοχές: ορεινές περιοχές, σύµφωνα µε την κατηγοριοποίηση της ΕΛ.ΣΤΑΤ., εκτός των δηµοτικών ενοτήτων που συνιστούν µέρος του πολεοδοµικού συγκροτήµατος της Αθήνας, περιοχές που βρίσκονται σε απόσταση έως τριάντα (30) χιλιοµέτρων από τα σύνορα, νησιά µε πληθυσµό < 3.100 κατοίκων
  • Κατατάσσονται σε κατηγορία πέντε (5) κλειδιών, σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 12868/2018 (Β΄ 3119) απόφαση του Υπουργού Τουρισµού
  • Διατηρούν ελάχιστο αριθµό είκοσι (20) ενοικιαζόµενων δωµατίων

 

Ελάχιστο επιλέξιμο κόστος

Το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος της επένδυσης για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στο καθεστώς Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων ορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα:
• 50.000 για ΚοινΣΕΠ κλπ.
• 100.000 € για πολύ μικρές επιχειρήσεις
• 250.000 € για μικρές επιχειρήσεις
• 500.000 € για Μεσαίες
• 1.000.000 € για μεγάλες επιχειρήσεις

 

ΠΗΓΗ: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ