Βήμα για αγροτικά δάνεια

Μοιράζει 915 εκατ. η «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση»
6 Δεκεμβρίου, 2019
Ενστάσεις σχετικά με τις κυρώσεις για e-συναλλαγές κάτω του 30%
6 Δεκεμβρίου, 2019
Δείτε τα όλα

Βήμα για αγροτικά δάνεια

06/12/2019

Έτοιμο εντός α’ τριμήνου 2020 το νέο «εργαλείο»

Η έγκριση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που θα εκδώσει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, ως διαχειριστής του Ταμείου Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης, προς τις τράπεζες για συμμετοχή τους σε αυτό βρέθηκε στο επίκεντρο της 1ης συνεδρίασης της επενδυτικής επιτροπής του νεοσυσταθέντος Ταμείου που πραγματοποήθηκε χθες, υπό τη προεδρεία του γενικού γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων κ. Κ. Μπαγινέτα.

Τα επόμενα βήματα περιλαμβάνουν την άμεση έκδοση της πρόσκλησης από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων προς τις τράπεζες και την κατά το δυνατόν συντομότερη ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής και αξιολόγησης των προτάσεών τους, ώστε το συγκεκριμένο χρηματοδοτικό εργαλείο να καταστεί διαθέσιμο στους τελικούς του αποδέκτες, δικαιούχους των μέτρων εκσυγχρονισμού γεωργικών εκμεταλλεύσεων και μεταποίησης αγροτικών προϊόντων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, εντός του πρώτου τριμήνου του νέου έτους. Η σύναψη των συμβάσεων με τις τράπεζες αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως τον Ιανουάριο του 2020.

Σημειώνεται πως τα αρχικά κεφάλια του Ταμείου θα ανέρχονται σε 80 εκατ. ευρώ, τα οποία θα δεσμευθούν από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, ενώ τα χρήματα τα οποία προβλέπονται να «πέσουν» στην αγορά, θα φτάσουν με «μόχλευση» τα 400 εκατ. ευρώ. Τα δάνεια, τα οποία θα είναι διαθέσιμα μέσω των πιστωτικών ιδρυμάτων σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, θα έχουν χαμηλά επιτόκια και μεγαλύτερο χρόνο αποπληρωμής, θα ξεκινούν από τις 10.000 ευρώ.

Στη σημασία της έγκαιρης και αποτελεσματικής αξιοποίησης των χρηματοδοτικών εργαλείων για τη διασφάλιση της απαραίτητης ρευστότητας των επενδυτών και της απρόσκοπτης υλοποίησης των επενδύσεων στο πλαίσιο του ΠΑΑ στάθηκε ο αρμόδιος υπουργός Μ. Βορίδης, ο οποίος χαιρέτισε τη συνεδρίαση της Επενδυτικής Επιτροπής.

Τα επόμενα βήματα για το Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης περιλαμβάνουν την άμεση έκδοση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων προς τις τράπεζες.

Πηγή: Ναυτεμπορική