Τροποποίηση του "Οδηγού Λειτουργίας Κεντρικού Λογαριασμού ΕΣΠΑ"

Πότε η πενταετία γίνεται δεκαετία για την παραγραφή φορο-υποθέσεων
30 Ιουνίου, 2017
Δύο χρόνια capital controls – μακρινός ο ορίζοντας άρσης τους
30 Ιουνίου, 2017
Δείτε τα όλα

Τροποποίηση του "Οδηγού Λειτουργίας Κεντρικού Λογαριασμού ΕΣΠΑ"

[:el]30/06/2017

Εκδόθηκε εγκύκλιος από το υπουργείο Οικονομίας που αφορά στην τροποποίηση του “Οδηγού Λειτουργίας Κεντρικού Λογαριασμού ΕΣΠΑ”.

Η εγκύκλιος που υπογράφει ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας Αλέξης Χαρίτσης και δημοσιεύεται σήμερα στο Διαύγεια, αφορά σε οδηγίες και διευκρινίσεις για τoν τρόπο εφαρμογής του συνόλου των συντελούμενων αλλαγών.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην εισαγωγή της εγκυκλίου, στην τροποποίηση του οδηγού λειτουργίας επίσης έχουν ληφθεί υπόψη:

– οι διαδικασίες χρηματοδότησης των έργων όπως έχουν περιγραφεί στα Συστήματα ∆ιαχείρισης Έργων (Σ∆Ε) των προγραμμάτων της περιόδου 2014-2020,

– η δέσμευση για σταδιακή κατάργηση των λογαριασμών των έργων και η δημιουργία λογαριασμών Συλλογικών Αποφάσεων (ΣΑ) στην Τράπεζα της Ελλάδας (ΤτΕ) μέσω των οποίων διενεργούνται οι πληρωμές των έργων του Προγράμματος ∆ημοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε), με έναρξη της εφαρμογής σε πρώτη φάση στα έργα που χρηματοδοτούνται από το Λογαριασμό 23/200850,

– η λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος Πληρωμών και Οφειλών Δημόσιων Επενδύσεων (ΠΣΥΠΠΟ∆Ε) ως μοναδικού εργαλείου εκτέλεσης ηλεκτρονικών εντολών πληρωμής δαπανών εσωτερικού και εξωτερικού,

– η λειτουργία του Κεντρικού Λογαριασμού και όπως αυτή έχει εφαρμοστεί έως σήμερα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

[:]