Tέλη Νοεμβρίου οι νέες ενισχύσεις για επιχειρηματικά επενδυτικά σχέδια


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1503

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1508
Φοροαπαλλαγές για ηλεκτρικά Ι.Χ. και «Εξοικονομώ» για 400.000 κατοικίες
14 Νοεμβρίου, 2018
Ένεση ρευστότητας 10 δισ. ευρώ στις επιχειρήσεις από τις τράπεζες το 2019
16 Νοεμβρίου, 2018
Δείτε τα όλα

Tέλη Νοεμβρίου οι νέες ενισχύσεις για επιχειρηματικά επενδυτικά σχέδια


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1503

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1508

16/11/2018

Τρίτος κύκλος για τη «Γενική Επιχειρηματικότητα»

Σ το τέλος Νοεμβρίου τοποθετεί το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης την προκήρυξη του νέου (τρίτου) κύκλου του καθεστώτος – προγράμματος ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα» του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για την υπαγωγή εκατοντάδων επενδυτικών σχεδίων προς ενίσχυση. Οι εκτιμήσεις αυτές προκύπτουν από τα αποτελέσματα των δύο προηγούμενων κύκλων, όπου στον πρώτο υποβλήθηκαν 427 επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού 1,28 δισ. ευρώ και στον δεύτερο 511 επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού 1.76 δισ. ευρώ.

Δικαίωμα ενίσχυσης από το καθεστώς έχουν ατομικές επιχειρήσεις, εμπορικές εταιρείες, συνεταιρισμοί, ΚοινΣΕπ, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (Α.Σ.), Ομάδες Παραγωγών (Ο.Π.), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ), υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες, κοινοπραξίες με την προϋπόθεση καταχώρισής τους στο ΓΕΜΗ, δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους. Στις διατάξεις του συγκεκριμένου καθεστώτος υπάγονται όλα τα επενδυτικά σχέδια που είναι επιλέξιμα με τον νόμο 4399/16, εκτός των περιπτώσεων της παραγράφου 4α του άρθρου 7 του νόμου 4399/16 (τομέας παραγωγής, διανομής και υποδομών ενέργειας).

Όροι συμμετοχής

Τα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να έχουν τον χαρακτήρα αρχικής επένδυσης και συγκεκριμένα να πληρούν μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Δημιουργία νέας μονάδας.

β) Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας.

γ) Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτήν.

δ) Θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας.

ε) Απόκτηση του συνόλου στοιχείων ενεργητικού, που ανήκουν σε επιχειρηματική εγκατάσταση που έχει κλείσει.

Επιλέξιμες δαπάνες

Στο πλαίσιο του καθεστώτος, ως επιλέξιμες δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων για την εφαρμογή του παρόντος καθεστώτος ενισχύσεων νοούνται οι παρακάτω:

α) επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού,

β) επενδυτικές δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού,

γ) το μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται ως αποτέλεσμα της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου υπολογιζόμενο για περίοδο δύο ετών από m δημιουργία κάθε θέσης. Το ως άνω μισθολογικό κόστος αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη μόνο αυτοτελώς και όχι σε συνδυασμό με τις περιπτώσεις α’ ή και β’.

Είδη ενισχύσεων

Στα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στη «Γενική Επιχειρηματικότητα» παρέχονται τα ακόλουθα είδη ενισχύσεων:

α) φορολογική απαλλαγή που συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών, τα οποία προκύπτουν με βάση τη φορολογική νομοθεσία, από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, αφαιρουμένου του φόρου του νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας που αναλογεί στα κέρδη που διανέμονται ή αναλαμβάνονται από τους εταίρους. Το ποσό της φορολογικής απαλλαγής υπολογίζεται ως ποσοστό επί της αξίας των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου ή και της αξίας του καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού που αποκτάται με χρηματοδοτική μίσθωση και συνιστά ισόποσο αποθεματικό,

β) επιχορήγηση, η οποία συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το Δημόσιο χρηματικού ποσού για την κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου και προσδιορίζεται ως ποσοστό αυτών. Η ενίσχυση της επιχορήγησης παρέχεται μόνο στα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 4399/2016 και σε ποσοστό έως το 70% του μέγιστου προβλεπόμενου από τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων (ΧΠΕ),

γ) επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης, η οποία συνίσταται στην κάλυψη από το Δημόσιο τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης που συνάπτεται για την απόκτηση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού και προσδιορίζεται ως ποσοστό επί της αξίας απόκτησης αυτών που εμπεριέχεται στις καταβαλλόμενες δόσεις. Η επιδότηση της χρηματοδοτικής μίσθωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα επτά έτη,

δ) επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, η οποία συνίσταται στην κάλυψη από το Δημόσιο μέρους του μισθολογικού κόστους των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται και συνδέονται με το επενδυτικό σχέδιο.

Οι ενισχύσεις της φορολογικής απαλλαγής, της επιδότησης χρηματοδότησης μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης παρέχονται στο 100% των ανώτατων επιτρεπόμενων εντάσεων ενίσχυσης.

Η ενίσχυση της επιχορήγησης παρέχεται σε ποσοστό που ορίζεται στο 70% των ανώτατων επιτρεπόμενων εντάσεων ενίσχυσης στις περιπτώσεις που οι φορείς του επενδυτικού σχεδίου πληρούν τουλάχιστον μία από τις προϋποθέσεις των ειδικών κατηγοριών ενισχύσεων.

Η ενίσχυση της επιδότησης του κόστους απασχόλησης παρέχεται μεμονωμένα και όχι σε συνδυασμό με τα άλλα είδη ενισχύσεων.

Για να δικαιούνται οι υπαγόμενες επιχειρήσεις να λάβουν τις ενισχύσεις της επιχορήγησης ή και της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης, πρέπει να έχουν εμφανίσει κέρδη προ φόρων σε μία κατ’ ελάχιστον διαχειριστική χρήση από τις τελευταίες επτά, πριν από m διαχειριστική χρήση της αίτησης υπαγωγής.

Ιδία συμμετοχή

Η συμμετοχή του φορέα στο κόστος του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να γίνει είτε μέσω ιδίων κεφαλαίων είτε με εξωτερική χρηματοδότηση, με την προϋπόθεση ότι το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνολικού επενδυτικού κόστους δεν περιέχει καμία κρατική ενίσχυση, δημόσια στήριξη ή παροχή. Η συμμετοχή του φορέα στο κόστος του επενδυτικού σχεδίου υπολογίζεται στο σύνολο των ενισχυόμενων δαπανών αυτού και μπορεί να καλύπτεται με τους ακόλουθους τρόπους:

Α Κάλυψη του κόστους του επενδυτικού σχεδίου ή τμήματος αυτού με ίδια κεφάλαια:

  1. με αύξηση του μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου του φορέα του επενδυτικού σχεδίου,
  2. με αύξηση του μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου του φορέα του επενδυτικού σχεδίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών,
  3. με την ανάλωση υφιστάμενων αποθεματικών,
  4. με εκποίηση στοιχείων ενεργητικού της επιχείρησης (που αφορούν αποκλειστικά γήπεδα, κτίρια και μηχανολογικό εξοπλισμό) με απόδειξη της δυνατότητας πώλησης.

Β. Κάλυψη του κόστους του επενδυτικού σχεδίου ή τμήματος αυτού με εξωτερική χρηματοδότηση:

  1. με τραπεζικό δάνειο ή δάνειό από άλλους χρηματοδοτικούς οργανισμούς ή ομολογιακό δάνειο εκδιδόμενο με δημόσια ή μη εγγραφή,
  2. με επιστολή του νόμιμου εκπροσώπου του φορέα για την πρόθεση λήψης δανείου κατά τα ανωτέρω

Προϋπολογισμός επενδυτικών προτάσεων

Το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος της επένδυσης για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στο παρόν καθεστώς ενίσχυσης ορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα, ήτοι:

α) για μεγάλες επιχειρήσεις στο ποσό των 500.000 ευρώ,

β) για μεσαίες επιχειρήσεις και συνεταιρισμούς στο ποσό των 250.000 ευρώ,

γ) για μικρές επιχειρήσεις στο ποσό των 150.000 ευρώ,

δ) για πολύ μικρές επιχειρήσεις στο ποσό των 100.000 ευρώ,

ε) για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚοινΣΕπ) του ν. 4019/2011 (Α’ 216), καθώς και τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (Α.Σ.), τις Ομάδες Παραγωγών (Ο.Π.) και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΙ) του ν. 438412016 (Α’ 78) στο ποσό των 50.000 ευρώ.

 

Οι αιτήσεις υπαγωγής

Η αίτηση υπαγωγής και ο οικείος ηλεκτρονικός φάκελος τεκμηρίωσης υποβάλλονται υποχρεωτικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). Με την ηλεκτρονική αίτηση υποβάλλονται συνημμένα στο ΠΣΚΕ:

α) Τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 4 του νόμου 4399/2016 στοιχεία κατ’ ελάχιστον (επωνυμία και μέγεθος επιχείρησης, περιγραφή του έργου, συμπεριλαμβανομένων των εκτιμώμενων ημερομηνιών έναρξης και λήξης, τόπος εγκατάστασης του έργου, κατάλογος δαπανών του έργου συνοδευόμενων από τις σχετικές προσφορές, είδη και ποσό ενίσχυσης, χρηματοδοτικό σχήμα επενδυτικού σχεδίου) προκειμένου να θεμελιωθεί το δικαίωμα έναρξης των εργασιών του έργου και

β) υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το παράρτημα 1 της Προκήρυξης.

Η διαδικασία αξιολόγησης

Η διαδικασία των σταδίων-ελέyχου πληρότητας και νομιμότητας των επενδυτικών σχεδίων που υποβάλλονται στο πλαίσιο του προγράμματος «Γενική Επιχειρηματικότητα» ολοκληρώνεται εντός 20 ημερών από την ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής. Η διαδικασία αξιολόγησης του παρόντος καθεστώτος είναι συγκριτική και ολοκληρώνεται με τον κατάρτιση προσωρινού πίνακα κατάταξης εντός 30 ημερών από την ολοκλήρωση του ελέγχου πληρότητας και νομιμότητας.

Πηγή: Ναυτεμπορική