Στα ύψη το πρόγραμμα ενισχύσεων για τις ΜμΕ


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1503

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1508
Πώς νέοι αγρότες θα «εισπράξουν» μέσω ενίσχυσης 420 εκατ. ευρώ
15 Οκτωβρίου, 2021
ΕΣΠΑ 2021-27: Οι δράσεις που περιλαμβάνει ο επόμενος κύκλος
15 Οκτωβρίου, 2021
Δείτε τα όλα

Στα ύψη το πρόγραμμα ενισχύσεων για τις ΜμΕ


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1503

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1508

15/10/2021

Στα 12 δισ. ευρώ οι εντάξεις έργων στο ΕΠΑvEK για τηv προγραμματική περίοδο 2014-2020

 

Τα 12 δισ. ευρώ άγγιξαν οι εντάξεις έργων και επενδυτικών σχεδίων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα <<Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα. Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014-2020. το οποίο είναι το κατ εξοχήν χρηματοδοτικό εργαλείο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τη δημιουργία επιχειρήσεων από αυτοαπασχολούμενους.

Τη στιγμή, μάλιστα, που το ΕΠΑνΕΚ της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 καταγράφει ιστορικά υψηλά σε εντάξεις και χρηματοδότηση, το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων αναμένει την έγκριση του νέου ΕΠΑνΕΚ. το οποίο αφορά την προγραμματική περίοδο 2021-202 7.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, το νέο πρόγραμμα, προϋπολογισμού 3,9 δισ. ευρώ (κοινοτική και εθνική συμμετοχή) θα έχει λάβει την έγκριση της Κομισιόν εντός του Νοεμβρίου και ως εκ τούτου οι πρώτες χρηματοδοτικές δράσεις του θα ενεργοποιηθούν στο τέλος της χρονιάς ή στις αρχές του 2022.

Στόχος του υπουργείου είναι να μην υπάρξει χρονικό χάσμα στην ενεργοποίηση του τρέχοντος και του νέου ΕΣΠΑ, ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο χρηματοδοτικού κενού, κυρίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία (4/10/2021), στο πλαίσιο του ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 έχουν εκδοθεί 167 ενεργές προσκλήσεις συνολικού προϋπολογισμού (δημόσια δαπάνη) 11,7 δισ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 146% επί του συνολικού προϋπολογισμού του προγράμματος (8,03 δισ. ευρώ μετά την ενσωμάτωση πόρων 1,6 δισ. ευρώ του REACT-EU). Την ίδια στιγμή, στο ΕΠΑνΕΚ έχουν ενταχθεί αθροιστικά 36.924 έργα συνολικού προϋπολογισμού (δημόσια δαπάνη) 11,98 δισ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 149% επί του συνολικού προϋπολογισμού του προγράμματος. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο αρχικός προϋπολογισμός του προγράμματος ήταν 4,7 δισ. ευρώ, αλλά για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας – καθώς αποτέλεσε το κατ’ εξοχήν πρόγραμμα χρηματοδότησης των επιχειρήσεων και των αυτοαπασχολούμενων – ο προϋπολογισμός του αυξήθηκε με τη μεταφορά πόρων από άλλα τομεακά και επιχειρησιακά προγράμματα που δεν παρουσίαζαν ικανοποιητική απορρόφηση, αλλά όπως προαναφέρθηκε και από την πρωτοβουλία REACT EU με 1,6 δισ. ευρώ, με αποτέλεσμα ο συνολικός του προϋπολογισμός να εκτοξευθεί στα 8,03 δισ.

Οι εντάξεις ανά τομέα προτεραιότητας

Στην πρώτη θέση των εντάξεων ως προς τον αριθμό των έργων και του συνολικού ποσού βρίσκονται οι «Δράσεις Ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας» με 27 προσκλήσεις προϋπολογισμού 5,05 δισ. ευρώ. Στις δράσεις αυτές έχουν ενταχθεί συνολικά 34.941 έρyα προϋπολογισμού 4,95 δισ. ευρώ. Πρόκειται για δράσεις χρηματοδότησης πολύ μικρών, μικρών ή και μεσαίων επιχειρήσεων, όπως για παράδειγμα οι Εργαλειοθήκες Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας, οι δράσεις για τουριστικές επιχειρήσεις. τα προγράμματα για τη στήριξη υφιστάμενων ΜμΕ και νεοφυών επιχειρήσεων, της αυτοαπασχόλησης κοκ.

Στη δε-τερη θέση βρίσκονται οι «Δράσεις Σύστασης Ταμείων Χαρτοφυλακίων» με έξι προσκλήσεις προϋπολογισμού 2,768 δισ. ευρώ, με τον προϋπολογισμό των εντάξεων να ανέρχεται στα 2,88 δισ. ευρώ. Μεταξύ άλλων, στις δράσεις αυτές εντάσσονται το Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ, το Ταμείο Εγγυοδοσίας Covid-19 (και οι τρεις κύκλοι), το EquiFuηd κ.ο.κ.

Η εξέλιξη των λοιπών προκηρύξεων, των ενταγμένων έργων και των προϋπολογισμών στο ΕΠΑνΕΚ έχει ως εξής:

 • Οι «Δράσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας» με τέσσερις προσκλήσεις προϋπολογισμού 799,5 εκατ. ευρώ και εντάξεις έργων 1,12 δισ. ευρώ. Οι εντάξεις αφορούν τις προσκλήσεις του προγράμματος «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον».
 • Οι «Δράσεις Σύνδεσης Έρευνας – Επιχειρηματικότητας» με 20 προσκλήσεις προϋπολογισμού 798,4 εκατ. ευρώ, στις οποίες έχουν ενταχθεί 1.416 έργα προϋπολογισμού 767,6 εκατ. ευρώ. Στις δράσεις αυτές περιλαμβάνεται και το πρόγραμμα «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» .
 • Στις «Δράσεις του Τομέα Πληροφορικής και Επικοινωνιών» (υποδομές) ο αριθμός των προσκλήσεων ανέρχεται στις 20, με προϋπολογισμό 644 εκατ. ευρώ, στις οποίες έχουν ενταχθεί 20 έργα 612 εκατ. ευρώ.
 • Στην κατηγορία «Δράσεις στον Τομέα της Ενέργειας» (υποδομές) έχουν δημοσιευθεί 21 προσκλήσεις προϋπολογισμού 557,5 εκατ. ευρώ και έχουν ενταχθεί 18 έργα προϋπολογισμού 587,4 εκατ. ευρώ.
 • Στην κατηγορία «Δράσεις στον Τομέα της Έρευνας και Τεχνολογίας» (υποδομές) έχουν προκηρυχθεί τέσσερις προσκλήσεις προϋπολογισμού 170 εκατ. ευρώ και έχουν ενταχθεί 102 έργα προϋπολογισμού 209,5 εκατ. ευρώ.
 • Στις «Δράσεις στον Τομέα του Πολιτισμού και του Τουρισμού» (υποδομές) οι προσκλήσεις ανέρχονται στις 18, με προϋπολογισμό 220,4 εκατ. ευρώ και οι εντάξεις έργων στις 190 με προϋπολογισμό 203,8 εκατ. ευρώ.
 • Στις 11, με προϋπολογισμό 296,8 εκατ. ευρώ, ανέρχονται οι προσκλήσεις για τις «Δράσεις για την Αναβάθμιση των Δεξιοτήτων των Εργαζομένων», με 121 εντάξεις προϋπολογισμού 293,3 εκατ.
 • Στις «Δράσεις Πρακτικής Άσκησης Σπουδαστών και Αποφοίτων» οι προκλήσεις αριθμούν τις τέσσερις με προϋπολογισμό 170,46 εκατ. ευρώ και 35 εντάξεις ύψους 151,66 εκατ. ευρώ.
 • Οι ενεργές «Δράσεις για την Αναβάθμιση των Υπηρεσιών του Δημόσιου και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα» είναι έξι, προϋπολογισμού 79,85 εκατ. ευρώ, στις οποίες έχουν ενταχθεί 45 έργα προϋπολογισμού 51,5 εκατ. ευρώ
 • Οι «Δράσεις Ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας» (υποδομές) μετρούν οκτώ προσκλήσεις προϋπολογισμού 66,76 εκατ. ευρώ και οκτώ εντάξεις έργων προϋπολογισμού 31 εκατ. ευρώ .
 • Στις 18, τέλος, ανέρχονται οι προσκλήσεις της «Τεχνικής Βοήθειας», με προϋπολογισμό 73,7 εκατ. ευρώ και στις οποίες έχουν ενταχθεί 19 έργα ύψους 119,7 εκατ. ευρώ.

Πηγή: Ναυτεμπορική