ΕΣΠΑ 2021-27: Οι δράσεις που περιλαμβάνει ο επόμενος κύκλος


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1503

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1508
Στα ύψη το πρόγραμμα ενισχύσεων για τις ΜμΕ
15 Οκτωβρίου, 2021
Elevate Greece: Παράταση έως 10/11 για τις αιτήσεις για τη Δράση στήριξης νεοφυών επιχειρήσεων
22 Οκτωβρίου, 2021
Δείτε τα όλα

ΕΣΠΑ 2021-27: Οι δράσεις που περιλαμβάνει ο επόμενος κύκλος


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1503

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1508

15/10/2021

Από τα στοιχεία της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 αποδεικνύεται ότι το ΕΠΑνΕΚ είναι μακράν το πιο επιδραστικό πρόγραμμα στο ΕΣΠΑ με ιδιαίτερη στόχευση στην ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας.

Αν και με λιγότερους από τους μισούς πόρους του τρέχοντος Προγράμματος, το νέο ΕΠΑνΕΚ της προγραμματικής περιόδου 2021 – 2027 θα κινηθεί στους ίδιους άξονες (ενίσχυση της επιχειρηματικότητας). Στην «αιχμή» του προγράμματος θα βρεθούν δράσεις που σχετίζονται με την επιχειρηματικότητα-παραγωγικότητα, τα συνεργατικά σχήματα και την εξωστρέφεια, καθώς και δράσεις για την ενίσχυση μηχανισμών και δομών στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Επιχειρηματικότητα – Παραγωγικότητα

Στο πλαίσιο του άξονα επιχειρηματικότητα – παραγωγικότητα θα υποστηριχτούν πρωτοβουλίες που αναβαθμίζουν την παραγωγική δυνατότητα των επιχειρήσεων με έμφαση στη μεταποίηση. Καθώς και αυτές που αφορούν την αξιοποίηση καινοτομιών από υφιστάμενες ή νέες επιχειρήσεις. Ιδιαίτερης σημασίας είναι αναπτυξιακά σχέδια και έργα που προωθούν την «πράσινη» μετάβαση των επιχειρήσεων  και αναπτύσσουν την κυκλική οικονομία, ιδίως σε τομείς που έχουν υψηλό περιβαλλοντολογικό αποτύπωμα. Ειδικότερα, οι δράσεις που θα ενισχυθούν στο πλαίσιο αυτής της κατηγορίας εστιάζουν στις παρακάτω κατευθύνσεις:

 • Στήριξη παραγωγικών επενδύσεων που. περιλαμβάνει με έμφαση στην καινοτομία, την τεχνολογική προσαρμογή, τον ψηφιακό μετασχηματισμό (Industry 4.0) και τη στροφή σε φιλικές προς το περιβάλλον διαδικασίες και προϊόντα (πράσινος μετασχηματισμός των επιχειρήσεων).
 • Παροχή κινήτρων για:

α) την εφαρμογή συστημάτων και σημάτων ποιότητας.

β) δράσεις δημιουργίας ενιαίου πλαισίου βιομηχανικών προτύπων και τυποποίησης με πιστοποίηση.

 • Ανάπτυξη της παραγωγής διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων και υπηρεσιών και συμμετοχή των επιχειρήσεων σε διεθνείς αλυσίδες αξίας και Β2Β αγορές.
 • Ενίσχυση της νέας/νεοφυούς επιχειρηματικότητας υψηλής προστιθέμενης αξίας:
 • Αναβάθμιση και ποιοτικός εκσυγχρονισμός του τουριστικού προϊόντος μέσω ολοκληρωμένων επιχειρηματικών σχεδίων.
 • Υποστήριξη της ανάπτυξης/υιοθέτησnς καινοτομιών (συμπεριλαμβανομένων και μη τεχνολογικών καινοτομιών)
 • Υπηρεσίες στήριξης της επιχειρηματικότητας (μέσω θερμοκοιτίδων, μεντόρων, κοινωνικών εταίρων κ.λπ..) και δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος.

Συνεργατικά σχήματα – Εξωστρέφεια

Βασική επιδίωξη είναι n αύξηση του μεγέθους των επιχειρηματικών σχημάτων που ενισχύει την εξωστρέφεια και την ανταγωνιστικότητα. Οι δράσεις θα συμβάλουν στην ανάπτυξη επιχειρηματικών συνεργασιών με στόχο τη δημιουργία κρίσιμης μάζας που θα ενισχύσει τη διεθνή παρουσία των εγχειρημάτων. Οι τομείς που θα ενισχυθούν θα συμβαδίζουν με τις προτεραιότητες της ΕΣΕΕ. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε συνεργασίες που παρουσιάζουν ολοκληρωμένα σχέδια εξαγωγικής δραστηριότητας καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών και δημιουργούν παράλληλα νέες θέσεις εργασίας. θα προωθηθούν, επίσης, σχήματα συνεργασιών ανάμεσα σε νεοφυείς και καθιερωμένες επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται το γεγονός  ότι οι νεοφυείς επιχειρήσεις μπορούν να αξιοποιούν τις νέες απαιτήσεις της αγοράς και να σχεδιάζουν νέα καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες, καθώς και ότι η συνεργασία μπορεί να διαχειριστεί την κλιμάκωση των απαιτούμενων εργασιών για μαζική παραγωγή και διάθεση των προϊόντων και υπηρεσιών.

Οι δράσεις περιλαμβάνουν:

 • Ενθάρρυνση cluster ή/και συνεργασιών ΜμΕ μεταξύ τους ή και με μεγαλύτερες επιχειρήσεις με στόχο τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε παγκόσμιες αλυσίδες αξίας (διεθνοποίηση).

Μηχανισμοί και δομές στήριξης ΜμΕ:

Οι δράσεις του συγκεκριμένου πυλώνα στοχεύουν στη δημιουργία ενός φιλικού οικοσυστήματος για τις επιχειρήσεις μέσω μηχανισμών και δομών που στηρίζουν την επιχειρηματική ανάπτυξη των ΜμΕ και βελτιώνουν την πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Στις πρωτοβουλίες θα συμμετέχουν δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς στήριξης της επιχειρηματικότητας, συμπεριλαμβανόμενων των κοινωνικών εταίρων, επιμελητηρίων και επαγγελματικών ενώσεων. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην ενίσχυση πρωτοβουλιών που συνοδεύονται από βιώσιμα σχέδια μεσομακροπρόθεσμης λειτουργίας και συστήματα ελέγχου και μέτρησης της απόδοσης/ποιότnτας των υπηρεσιών που παρέχονται.

Οι δράσεις περιλαμβάνουν:

 • Ανάπτυξη/αναβάθμισn δομών/μηχανισμώv στήριξης επιχειρηματικότητας, όπως και παροχής εργαστηριακών και άλλων υποδομών ποιότητας και διαχείρισης διανοητικής/βιομηχανικής ιδιοκτησίας και ενίσχυση της προσφοράς αντίστοιχων υπηρεσιών.
 • Αναβάθμιση και αξιοποίηση υποδομών υποβαθμισμένων βιομηχανικών περιοχών και εγκαταλειμμένων βιομηχανικών κτιρίων.
 • Βελτίωση της πρόσβασης των επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση με την αξιοποίηση χρηματοδοτικών μέσων. Επισημαίνεται ότι θα υποστηριχτούν ώριμα σχέδια ανάπτυξης και υλοποίησης δράσεων από υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς στήριξης της επιχειρηματικότητας, συμπεριλαμβανόμενων των κοινωνικών εταίρων, επιμελητηρίων και επαγγελματικών ενώσεων.

Σε κάθε περίπτωση, θα δοθεί προτεραι6mτα σε εξωστρεφείς τομείς όπου υπάρχει ευκαιρία αύξησης της παραγωγής σε κλίμακα/μέyεθος μέσω της συνεργασίας των εμπλεκόμενων μερών.

Πηγή: Ναυτεμπορική