Σε κλοιό οι φοροφυγάδες – Ερχεται πλατφόρμα e-καταγγελιών για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Τράπεζες: Αυξήθηκε η ψαλίδα επιτοκίων δανείων και καταθέσεων τον Ιούλιο
5 Σεπτεμβρίου, 2023
Πώς θα διατεθούν τα επιπλέον χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης
5 Σεπτεμβρίου, 2023
Δείτε τα όλα

Σε κλοιό οι φοροφυγάδες – Ερχεται πλατφόρμα e-καταγγελιών για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Oι πολίτες θα εισέρχονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, θα συμπληρώνουν την ειδική φόρμα και εφόσον τα στοιχεία είναι πλήρη, το σύστημα θα τα μεταβιβάζει στον ελεγκτικό μηχανισμό για να διαπιστωθεί η σοβαρότητα και η βάση της καταγγελίας και εν συνεχεία θα δίνεται το πράσινο φως προκειμένου να ξεκινήσει σχετικός έλεγχος.

05/09/2023

Από «κόσκινο» θα περάσουν ολες οι καταγγελίες για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα μαύρου χρήματος με την ενεργοποίηση των δύο ειδικών γραφείων της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων της ΑΑΔΕ.

Οι υπαλληλοι των δύο γραφείων θα αναλάβουν να ελέγξουν όλες τις καταγγελίες αλλά και τυχόν πληροφορίες  που υπάρχουν για υποθέσεις φοροδιαφυγής παράλληλα με τη λειτουργία  της νέας  ηλεκτρονικής πλατφόρμας στην οποία θα συγκεντρώνονται όλες οι καταγγελίες.

Συμφωνα με τον προγραμματισμό της ΑΑΔΕ η νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα λειτουργήσει έως τα τέλη του 2023,  θα έχει τη δυνατότητα μέσω διαλειτουργικότητας να εντοπίζει τα στοιχεία της επιχείρησης ή του επαγγελματία που καταγγέλλεται για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπόριο και να προχωράει στον απαραίτητο έλεγχο.

Oι πολίτες θα εισέρχονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, θα συμπληρώνουν την ειδική φόρμα και εφόσον τα στοιχεία είναι πλήρη, το σύστημα θα τα μεταβιβάζει στον ελεγκτικό μηχανισμό για να διαπιστωθεί η σοβαρότητα και η βάση της καταγγελίας και εν συνεχεία θα δίνεται το πράσινο φως προκειμένου να ξεκινήσει σχετικός έλεγχος.

Θα έχουν τη δυνατότητα να αναγράφουν αναλυτικά τα στοιχεία για το είδος και το χρόνο της φορολογικής παράβασης, καθώς και για την ταυτότητα του παραβάτη. Θα μπορούν να καταγγέλλουν μια επιχείρηση ή έναν επαγγελματία που δεν κόβει αποδείξεις ή κάποιον που αποκρύβει φορολογική ύλη.

Η καταγγελία μπορεί να αφορά ακόμα περιπτώσεις κλοπής, λαθρεμπορίου και ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

Η καταγγελία θα βαθμολογείται ανάλογα με τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία των αναφορών για τη συγκεκριμένη υπόθεση.

Λειτουργία νέων γραφείων

Τα δύο νέα γραφεία που θα συσταθούν θα ασχοληθούν αποκλειστικά με τον έλεγχο και των πληροφοριών. Συμφωνα με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή προβλέπεται:

 1. Το Γραφείο Α -Συλλογής Πληροφοριών και Διαχείρισης  με τις εξής αρμοδιότητες:

Συγκέντρωση των καταγγελιών, παραπόνων, υποδείξεων, προτάσεων, αιτημάτων, στοιχείων και πληροφοριών, που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες της ΑΑΔΕ και εν γένει με την αποστολή αυτής, των οποίων η λήψη πραγματοποιείται μέσω απλού ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με φυσική παρουσία ή διαβίβαση από άλλες υπηρεσίες -Διερεύνηση των ως άνω εισερχόμενων καταγγελιών/πληροφοριών και η αναζήτηση τυχόν πρόσθετων στοιχείων στο διαδίκτυο (internet) και στις βάσεις δεδομένων της ΑΑΔΕ.

 • Καταχώρηση των εισερχόμενων καταγγελιών/πληροφοριών στο Ο.Π.Σ. Αξιοποίησης Καταγγελιών/Πληροφοριών της ΑΑΔΕ
 • Διαβίβαση καταγγελιών/πληροφοριών, που δε σχετίζονται με τις αρμοδιότητες της ΑΑΔΕ στους αρμόδιους Φορείς
 • Διαβίβαση των αξιολογημένων, ως σύνθετων καταγγελιών/πληροφοριών, από τη Διαρκή Επιτροπή Αξιολόγησης Καταγγελιών/Πληροφοριών στις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ., ΚΕ.ΜΕ.ΕΠ., ΚΕ.ΦΟ.Μ.ΕΠ., ΕΛ.ΚΕ., Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.) της ΑΑΔΕ, καθώς και σε άλλες υπηρεσίες εντός ή/και εκτός ΑΑΔΕ, σύμφωνα με το περιεχόμενό τους.
 • Διαχείριση των επαναπροσδιοριζόμενων καταγγελιών ως απλών, από τη Διαρκή Επιτροπή Αξιολόγησης Καταγγελιών/Πληροφοριών.
 • Δαφύλαξη σε φυσικό ή ψηφιακό αρχείο των σύνθετων καταγγελιών/πληροφοριών, οι οποίες δεν ταυτοποιήθηκαν έως ότου ταυτοποιηθούν, κατόπιν μελλοντικών συσχετισμών με άλλη καταγγελία/πληροφορία.
 • Καταγραφή, η ανάλυση και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των ελέγχων και των ερευνών που διενεργήθηκαν από τις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. και προκλήθηκαν από έγγραφα του Γραφείου Β΄ του ιδίου Τμήματος.
 • Τήρηση εμπιστευτικού πρωτοκόλλου και ηλεκτρονικού αρχείου όλων των εισερχομένων που διαχειρίζεται το Γραφείο, με δυνατότητα πολλαπλής ασφαλούς μορφοποίησης και η τήρηση φυσικού αρχείου σε ιδιαίτερες περιπτώσεις αδυναμίας ηλεκτρονικής αποθήκευσης δεδομένων ή ύπαρξης πρωτότυπου αποδεικτικού υλικού.
 1. Το Γραφείο Β’ – Ταυτοποίησης και Εμπλουτισμού Υποθέσεων προχωρά σε:
 • Επεξεργασία και εμπλουτισμό των σύνθετων καταγγελιών/πληροφοριών, στις οποίες η ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. έχει πρόσβαση μέσω του Ο.Π.Σ. καταγγελιών/Πληροφοριών της ΑΑΔΕ, με τη συγκέντρωση, επιπλέον, στοιχείων και πληροφοριών από τις διαθέσιμες ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων της ΑΑΔΕ, από το διαδίκτυο ή άλλες πηγές και από διάφορες Αρχές ή Τράπεζες Πληροφοριών, καθώς και μέσω της διοικητικής συνδρομής από άλλες χώρες, με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Διεθνών Φορολογικών Σχέσεων (Δ.Δ.ΦΟ.Σ.) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας (Γ.Δ.Φ.) της ΑΑΔΕ, για περαιτέρω συσχετισμό και τεκμηρίωση των πληροφοριών.
 • Διαβίβαση των σύνθετων καταγγελιών/πληροφοριών στη Διαρκή Επιτροπή Αξιολόγησης Καταγγελιών/Πληροφοριών, προς αξιολόγηση.
 • Συγκέντρωση στοιχείων και  άμεση διαβίβαση στις αρμόδιες υπηρεσίες καταγγελιών/πληροφοριών «ειδικού χειρισμού», οι οποίες διέπονται από ειδικές διατάξεις απορρήτου ή απαιτούν άμεση ενέργεια, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη αξιολόγησή τους από τη Διαρκή Επιτροπή Αξιολόγησης Καταγγελιών/Πληροφοριών.
 • Προώθηση στο Τμήμα Α΄ της Διεύθυνσης, όσων στοιχείων και πληροφοριών, κρίνεται ότι θα μπορούσαν να περιληφθούν σε επιμέρους επιχειρησιακά σχέδια.

ΠΗΓΗ: ΗΜΕΡΗΣΙΑ