Προσπάθεια επιτάχυνσης δράσεων του νέου ΕΣΠΑ

Ν/σ για την ανάπτυξη των startups επεξεργάζεται το υπ. Οικονομίας
21 Απριλίου, 2017
Ο εξωδικαστικός μηχανισμός σε 10 ερωτήσεις και απαντήσεις
25 Απριλίου, 2017
Δείτε τα όλα

Προσπάθεια επιτάχυνσης δράσεων του νέου ΕΣΠΑ

[:el]25/04/2017

Προσλήψεις και τεχνική βοήθεια στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων

Κινητικότητα για την εξομάλυνση της λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), μέσω του οποίου «περνούν» όλες οι δράσεις – προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ, καταγράφεται στο υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης. Στόχος της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου είναι η υπέρβαση των καθυστερήσεων και η επίτευξη της πλήρους λειτουργίας του συστήματος, καθώς στο αμέσως επόμενο διάστημα η υλοποίηση του ΕΣΠΑ και η τόνωση των επενδύσεων θα βρεθεί στην «πρώτη γραμμή» και μάλιστα με πρωθυπουργική εντολή.

Στην κατεύθυνση αυτή, οι επιτελείς του υπουργείου αναζητούν τρόπους για την επιτάχυνση των διαδικασιών αξιολόγησης των επενδυτικών προτάσεων, αποπληρωμής τους και προκήρυξης των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, μέσω της αύξησης του ανθρώπινου δυναμικού που χειρίζεται το σύστημα. Για τον λόγο αυτό διπλασιάστηκε το προσωπικό της Μονάδας Οργάνωσης και Διαχείρισης (ΜΟΔ Α.Ε.), ενώ στις επόμενες ημέρες αναμένεται να υπογραφεί και σύμβαση μεταξύ της ΜΟΔ και του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), βάσει της οποίας το ΕΚΤ θα συμβάλει στην αναβάθμιση και στην ορθή λειτουργία του ΠΣΚΕ.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το ΠΣΚΕ, το οποίο εγκαινιάστηκε κατά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο 2014 – 2020, αποτελεί ένα ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό σύστημα, μέσω του οποίου γίνεται ο χειρισμός όλων των διαδικασιών που εμπίπτουν στο ΕΣΠΑ. Ωστόσο, λόγω του ότι τίθεται σε εφαρμογή για πρώτη φορά, έχουν καταγραφεί ορισμένες δυσλειτουργίες που έχουν ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση των αξιολογήσεων και κατ’ επέκταση υλοποίησης του ΕΣΠΑ. Η παροχή υπηρεσιών του ΕΚΤ προς τη ΜΟΔ θα αποπληρωθεί από το ΕΣΠΑ με το ποσό των 2,030 εκατ. ευρώ μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Τεχνική Βοήθεια, καθώς διαμορφώθηκε ειδική προκήρυξη με αποκλειστικό δικαιούχο το ΕΚΕ.

Στο πλαίσιο αυτό οι υπηρεσίες του ΕΚΓ προς τη ΜΟΔ αφορούν όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την επέκταση του ΠΣΚΕ, με βασικότερες την ανάπτυξη ηλεκτρονικών εφαρμογών του ΠΣΚΕ για την υποδοχή και διαχείριση νέων δράσεων κρατικών ενισχύσεων που θα προκηρυχθούν και την προτυποποίηση των επιμέρους modules των παραπάνω ηλεκτρονικών εφαρμογών προκειμένου αυτά να είναι ευκολότερα αξιοποιήσιμα σε επικείμενες δράσεις μειώνοντας τις μελλοντικές ανάγκες σε προγραμματιστικό δυναμικό για το ελληνικό δημόσιο.

Όπως αναφέρουν ανώτερα στελέχη του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, με την αύξηση του προσωπικού που χειρίζεται το ΠΣΚΕ, την προτυποποίηση των προσκλήσεων και τη βελτίωση της επικοινωνίας των κεντρικών υπηρεσιών με τις διαχειριστικές αρχές, η αξιολόγηση των προτάσεων, οι πληρωμές και οι προκηρύξεις προγραμμάτων θα επιταχυνθούν γεωμετρικά.

Το προφίλ του ΠΣΚΕ

Σημειώνεται ότι στο Data Center της ΜΟΔ είναι εγκατεστημένο και λειτουργεί το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων το οποίο υποστηρίζει έως σήμερα 47 δράσεις κρατικών ενισχύσεων. Μέσω του ΠΣΚΕ υποστηρίζονται όλες οι διαδικασίες παρακολούθησης του κύκλου ζωής των επενδυτικών προτάσεων που αιτούνται κρατικών ενισχύσεων (υποβολή, παρακολούθηση, έλεγχοι, πληρωμές κ.λπ.) και καταγράφονται όλα τα απαραίτητα στάδια.

Επιπλέον, μέσα από το υποσύστημα επιτελικής πληροφόρησης παράγεται αξιόπιστη πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο και εξαγωγή σύνθετων και συνδυαστικών αναφορών (reporting).

Πηγή: Ναυτεμπορική[:]