Προ των πυλών χρηματοδοτικά προγράμματα 1,7 δις. Ευρώ.

e-λιανικό: Παράταση της ημερομηνίας λήξης της Δραξης μέχρι 31-12-2023
4 Αυγούστου, 2023
Ενίσχυση έως 75% με τα νέα προγράμματα του Αναπτυξιακού
4 Αυγούστου, 2023
Δείτε τα όλα

Προ των πυλών χρηματοδοτικά προγράμματα 1,7 δις. Ευρώ.

Ο χάρτης των νέων εργαλείων για την ενίσχυση των επενδύσεων, με έμφαση στις ΜμΕ.

4/08/2023

Δεκατρία χρηματοδοτικά προγράμματα, συνολικού προϋπολογισμού σχεδόν 1,7 δισ. Ευρώ, πρόκειται να ενεργοποιηθούν στο επόμενο διάστημα για την ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων κυρίως ΜμΕ.

Τα εννέα από τα 13 προγράμματα προϋπολογισμού (δημόσια δαπάνη) 846,5 εκ. ευρώ, εντάσσονται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ και συγκεκριμένα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ). Τα άλλα 4 προγράμματα προϋπολογισμού 830 εκ. ευρώ, είναι προγράμματα – καθεστώτα του νέου Αναπτυξιακού νόμου 4887/2022, για τα οποία αναμένεται η προκήρυξη του δεύτερου κύκλου τους, με εξαίρεση το καθεστώς Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση, το οποίο “θα βγει στον αέρα” για πρώτη φορά.

Σε ό,τι αφορά το σκέλος των δράσεων του ΕΠΑνΕΚ στόχος τους, είναι η ενίσχυση της έρευνας και τεχνολογίας, της επιχειρηματικότητας και ιδιαίτερα των ΜμΕ, η ενδυνάμωση των θεσμικών κοινωνικών εταίρων και η παροχή τεχνικής βοήθειας για την υλοποίηση των δράσεων του ΕΣΠΑ.

Προεξάρχουσας σημασίας είναι το πρόγραμμα «Ερευνώ-Καινοτομώ 2021-2027», με προϋπολογισμό 300 εκ. ευρώ, το οποίο έρχεται ως συνέχεια του ανάλογου επιτυχημένου της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου 2014-2020.

Ωστόσο, την ίδια στιγμή με ενδιαφέρον αναμένεται η εκκίνηση των δράσεων «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων ΜμΕ» και «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών επιχειρήσεων» με προϋπολογισμό 200 εκ. ευρώ και 150 εκ. ευρώ αντίστοιχα.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο των προγραμμάτων του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027, τα δύο προαναφερθέντα προγράμματα στοχεύουν και στη δημιουργία νέων επιχειρήσεων, εν αντιθέσει με τα προγράμματα «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ» και «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ», που ήδη δέχονται αιτήσεις και αφορούν την ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων υφιστάμενων επιχειρήσεων.

Πέραν αυτών, στο ΕΠΑνΕΚ θα υπάρξουν και προκηρύξεις για ειδικά ερευνητικά έργα, ενώ με 49,9 εκ. ευρώ θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ και η εμβληματική επένδυση της Sunlight Group για την ανάπτυξη καινοτομιών στο τομέα των μπαταριών λιθίου για τον κλάδο της αποθήκευσης ενέργειας, συνολικού προϋπολογισμού 112,97 εκ. ευρώ. Επίσης με 100 εκ. ευρώ θα ενισχυθούν οι επιχειρήσεις οπτικοακουστικών έργων.

Αντίστοιχα, στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022 έχει προγραμματιστεί για το αμέσως επόμενο διάστημα η επαναπροκήρυξη των καθεστώτων «Μεταποίηση-Εφοδιαστική Αλυσίδα», «Ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων» και «Αγροδιατροφή-Πρωτογενής παραγωγή και Μεταποίηση Γεωργικών προϊόντων-Αλιεία».

Το καθένα από τα προαναφερόμενα καθεστώτα έχει προϋπολογισμό 150 εκ. ευρώ, εκ των οποίων τα 75 εκ. ευρώ θα διατεθούν για ενισχύσεις με τη μορφή της φορολογικής απαλλαγής και τα υπόλοιπα 75 εκ. ευρώ με την μορφή της επιχορήγησης, της επιδότησης του κόστους χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης.

Σε ό,τι αφορά το καθεστώς «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση», αυτό θα εφαρμοστεί στις υπό απολιγνιτοποίηση περιοχές (Δυτική Μακεδονία, Αρκαδία, Μεσσηνία) και ο προϋπολογισμός του ανέρχεται στα 380 εκ. ευρώ.

Για το συγκεκριμένο καθεστώς παρέχονται ενισχύσεις με τη μορφή της επιχορήγησης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης.

 

Προγράμματα ΕΠΑνΕΚ

 1. Ερευνώ-Καινοτομώ:
 • Δυνητικοί δικαιούχοι: Επιχειρήσεις και ερευνητικοί φορείς
 • Κύριες ομάδες στόχου συμμετεχόντων-φορείς: Επιχειρήσεις και ερευνητικοί φορείς
 • Συνολικός προϋπολογισμός πρόσκλησης: 300 εκ. ευρώ
 • Εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης: 2ο τρίμηνο 2023.
 1. Ανάπτυξη Δικτύου των Ευρωπαϊκών Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας – ΕΚΨΚ (European Digital Innovation Hubs) που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη»:
 • Δυνητικοί δικαιούχοι: Ευρωπαϊκοί Κόμβοι Ψηφιακής Καινοτομίας (χρηματοδότηση και από το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη»
 • Κύριες ομάδες στόχου συμμετεχόντων-φορείς: ΜμΕ
 • Συνολικός προϋπολογισμός πρόσκλησης: 10.358.075 ευρώ
 • Εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης: 2ο τρίμηνο 2023
 1. Ανάπτυξη Δικτύου των Ευρωπαϊκών Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας – ΕΚΨΚ (European Digital Innovation Hubs) που έχουν λάβει σφραγίδα αριστείας από το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη»:
 • Δυνητικοί δικαιούχοι: Ευρωπαϊκοί Κόμβοι Ψηφιακής Καινοτομίας με σφραγίδα αριστείας από το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη»
 • Κύριες ομάδες στόχου συμμετεχόντων-φορείς: ΜμΕ
 • Συνολικός προϋπολογισμός πρόσκλησης: 13.110.389 ευρώ
 • Εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης: 2ο τρίμηνο 2023
 1. Υποστήριξη Λειτουργίας Φορέων Προγραμματισμού και ενδιάμεσων φορέων:
 • Δυνητικοί δικαιούχοι: Φορείς προγραμματισμού και ενδιάμεσοι φορείς προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα»
 • Συνολικός προϋπολογισμός πρόσκλησης: 000.000 ευρώ
 • Εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης: 3ο τρίμηνο 2023
 1. Ανάπτυξη Καινοτομιών στον Τομέα Μπαταριών Λιθίου για τον κλάδο Αποθήκευσης Ενέργειας:
 • Δυνητικοί δικαιούχοι: Επιχειρήσεις έργων που έχουν εγκριθεί από την Ε.Ε. (τμήμα σημαντικού έργου κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος – ΣΕΚΕΕ). Ειδικότερα θα χρηματοδοτηθεί η Sunlight Group.
 • Συνολικός προϋπολογισμός πρόσκλησης: 49.900.000 ευρώ
 • Εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης: 2ο τρίμηνο 2023
 1. Στήριξη της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα:
 • Δυνητικοί δικαιούχοι: ΜμΕ
 • Συνολικός προϋπολογισμός πρόσκλησης: 100.000.000 ευρώ
 • Εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης: 2ο τρίμηνο 2023
 1. Εκσυγχρονισμός Υπηρεσιών Στήριξης και Καθοδήγησης επιχειρήσεων:
 • Δυνητικοί δικαιούχοι: Θεσμικοί κοινωνικοί εταίροι και τα ινστιτούτα τους
 • Συνολικός προϋπολογισμός πρόσκλησης: 17.100.000 ευρώ
 • Εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης: 2ο τρίμηνο 2023
 1. Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας ΜμΕ:
 • Δυνητικοί δικαιούχοι: ΜμΕ
 • Συνολικός προϋπολογισμός πρόσκλησης: 200.000.000 ευρώ
 • Εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης: 3ο τρίμηνο 2023
 1. Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών επιχειρήσεων
 • Δυνητικοί δικαιούχοι: ΜμΕ
 • Συνολικός προϋπολογισμός πρόσκλησης: 150.000.000 ευρώ
 • Εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης: 3ο τρίμηνο 2023

 

ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ

 1. Μεταποίηση Εφοδιαστική Αλυσίδα:
 • Προϋπολογισμός: 150 εκ. ευρώ
 • Εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης: 2ο τρίμηνο 2023
 1. Ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων:
 • Προϋπολογισμός: 150 εκ. ευρώ
 • Εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης: 2ο τρίμηνο 2023
 1. Αγροδιατροφή – Πρωτογενής Παραγωγή και Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων – Αλιεία:
 • Προϋπολογισμός: 150 εκ. ευρώ
 • Εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης: 2ο τρίμηνο 2023
 1. Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση:
 • Προϋπολογισμός: 380 εκ. ευρώ
 • Eκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης: 2ο τρίμηνο 2023

 

ΠΗΓΗ: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ