ΕΕ: Πράσινα κονδύλια για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων

Πόσο κοστίζει επενδυτικά κάθε νέα θέση εργασίας
25 Φεβρουαρίου, 2022
myDATA: Έξι νέες προσθήκες αναβαθμίζουν το timologio
25 Φεβρουαρίου, 2022
Δείτε τα όλα

ΕΕ: Πράσινα κονδύλια για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων

25/02/2022

Πρόσβαση σε ευρωπαϊκό χρήμα για κράτη και επιχειρήσεις που ανακαινίζουν υποδομές και κτίρια. Νέο Ταμείο Βιώσιμης Ενέργειας, με τη στήριξη ιδιωτών θεσμικών επενδυτών. Ήδη έχουν επωφεληθεί πάνω από 1,4 εκατ. μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Βασικό πυλώνα του επενδυτικού σχεδίου για την Ευρώπη αποτελεί πλέον το νέο Ταμείο Βιώσιμης Ενέργειας Solas ICAV (SSEF) για τη χρηματοδότηση της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων σε όλη την ΕΕ.

Οπως ανακοίνωσε η Κομισιόν, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) δέσμευσε 30 εκατ. ευρώ για το νέο ταμείο, επένδυση που υποστηρίζεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ). Το SSEF έχει συνολικό μέγεθος-στόχο 200 εκατ. ευρώ, ενώ στο πρώτο του κλείσιμο έχει φτάσει ήδη τα 140 εκατ. ευρώ. Θα χρηματοδοτεί επιχειρηματικά μοντέλα εξοικονόμησης ενέργειας που εστιάζουν στην ανακαίνιση υφιστάμενων υποδομών, ιδίως κτιρίων, σε όλη την Ευρώπη. Θα υποστηριχθούν έργα τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, συμπεριλαμβανομένων των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες δυσκολεύονται περισσότερο να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση.

Το SSEF υπέγραψε επίσης συμφωνία με το πρόγραμμα στήριξης της Ιδιωτικής Χρηματοδότησης για την Ενεργειακή Απόδοση (PF4EE), μια κοινή πρωτοβουλία που δρομολογήθηκε από την Επιτροπή μέσω του προγράμματος LIFE και από την ΕΤΕπ. Ένας από τους στόχους του PF4EE είναι να ενθαρρύνει τους ιδιώτες θεσμικούς επενδυτές, όπως οι ασφαλιστές και τα συνταξιοδοτικά ταμεία, να επενδύσουν σε ευρωπαϊκές υποδομές ενεργειακής απόδοσης, ιδίως στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Η Επίτροπος Ενέργειας κ. Κάντρι Σίμσον δήλωσε σχετικά: «Οι επενδύσεις στην ενεργειακή απόδοση, την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και την ανακαίνιση κτιρίων βρίσκονται στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και είναι καίριας σημασίας για τη μείωση των λογαριασμών της ενέργειας. Το Ταμείο Βιώσιμης Ενέργειας Solas θα συνδυάσει τη χρηματοδοτική στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων και το PF4EE για να κινητοποιήσει προσιτή ιδιωτική χρηματοδότηση για επενδύσεις στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, συμπεριλαμβανομένης της επιτόπιας παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Η εγγύηση PF4EE θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για πρωτοβουλίες εταιρειών επενδύσεων ιδιωτικών κεφαλαίων και θα εξασφαλίσει τη συμμετοχή θεσμικών επενδυτών σε πράσινα περιουσιακά στοιχεία. Έτσι, θα μας φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην επίτευξη του στόχου της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας για κλιματική ουδετερότητα ως το 2050».

Το ΕΤΣΕ μέχρι στιγμής έχει κινητοποιήσει επενδύσεις ύψους 546,5 δισ. ευρώ προς όφελος πάνω από 1,4 εκατ. μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Πηγή: Euro2day.gr