Πόσο κοστίζει επενδυτικά κάθε νέα θέση εργασίας

Πάνω από €4 δισ. την επόμενη πενταετία για προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων
25 Φεβρουαρίου, 2022
ΕΕ: Πράσινα κονδύλια για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων
25 Φεβρουαρίου, 2022
Δείτε τα όλα

Πόσο κοστίζει επενδυτικά κάθε νέα θέση εργασίας

25/02/2022

Τι έδειξε η επεξεργασία των στοιχείων του νόμου 4399/2016

Στις 345.000 ευρώ ανέρχεται το κόστος για τη δημιουργία μίας νέας θέσης εργασίας από τα επενδυτικά σχέδια που υπήχθησαν στον αναπτυξιακό νόμο 4399/2016, όπως προκύπτει από την επεξεργασία των διαθέσιμων στοιχείων που πραγματοποίησε η «Ν». Το παραπάνω ποσό είναι προφανές ότι αφορά τη μέση επενδυτική δαπάνη ανά θέση εργασίας, καθώς ανά τομέα δραστηριότητας (της επιχείρησης), όπως θα παρατεθεί στη συνέχεια, τα δεδομένα – ποσά αλλάζουν. Η μέση δαπάνη ανά θέση εργασίας του ν. 4399/2016 είναι σαφώς υψηλότερη από την αντίστοιχη του νόμου του 1998, όπου το ποσό ανερχόταν στις 122.744 ευρώ, αλλά αρκετά χαμηλότερη από τους νόμους του 2004 και του 2011, των οποίων η μέση δαπάνη διαμορφώθηκε στις 566.305 για τον πρώτο και στις 976.750 ευρώ για τον δεύτερο. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η «Ν», από ενάρξεως εφαρμογής του νόμου (4399/2016) το 2016 έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2021 στα κίνητρά του υπήχθησαν 3.726 επενδυτικά σχέδια όλων των δραστηριοτήτων που κάλυπτε η «ομπρέλα» του συγκεκριμένου νόμου. Το συνολικό ύψος των επενδυτικών σχεδίων ανήλθε στα 11.103.939.025 ευρώ, με αποτέλεσμα το μέσο ύψος των επενδυτικών σχεδίων να διαμορφώνεται στα 2.980.123 ευρώ.

Η συγκεκριμένη επίδοση είναι η δεύτερη καλύτερη μεταξύ των τεσσάρων επενδυτικών νόμων, καθώς υπερέχει ο νόμος του 2011, του οποίου το μέσο μέγεθος της επένδυσης ήταν 4.719.250 ευρώ. Στα 2.147.890 ευρώ ήταν το μέσο ύψος των επενδυτικών σχεδίων που υπήχθησαν στον νόμο του 2004 και στο 1.152.170 ευρώ ο μέσος όρος των επενδύσεων που ενισχύθηκαν από τον νόμο του 1998. 

Επί του 4399/2016 οι συνολικές θέσεις εργασίας που προβλέπεται να προκύψουν από τα 3.726 επενδυτικά σχέδια που έχουν ενταχθεί στις ενισχύσεις του ανέρχονται στις 32.193, αριθμός που μεταφράζεται σε 8,6 νέες θέσεις εργασίας ανά επενδυτικό σχέδιο. Για λόγους σύγκρισης με τους προηγούμενους νόμους, αναφέρουμε ότι ο νόμος του 1998 δημιούργησε 9,4 θέσεις ανά επένδυση, 3,8 θέσεις ο νόμος του 2004 και 4,8 θέσεις ανά επενδυτικό σχέδιο ο νόμος του 2011. 

Οι δραστηριότητες

Στο πλαίσιο της έρευνας, η «Ν» κατατάσσει τα 3.726 επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στον 4399/2016 σε πέντε κατηγορίες – δραστηριότητες. Συγκεκριμένα, τα «ομαδοποιεί» στις εξής δραστηριότητες:
α) Αγροδιατροφή,
β) Εφοδιαστική Αλυσίδα,
γ) Μεταποίηση,
δ) Τουρισμός και
ε) Υπηρεσίες. 

Η πλειονότητα των επενδυτικών σχεδίων που έχει υπαχθεί στον υπό εξέταση αναπτυξιακό νόμο αφορά τον Τουρισμό, ο οποίος δηλώνει «παρών» στα 1.651 από τα 3.726 επενδυτικά σχέδια. Τη δεύτερη θέση ως προς τον αριθμό των επενδυτικών σχεδίων «κατέχουν» οι δραστηριότητες της Αγροδιατροφής με 1.247 επενδύσεις. Ακολουθούν η Μεταποίηση με 608 επενδύσεις, η Εφοδιαστική Αλυσίδα με 126 και οι Υπηρεσίες με 94 υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια.

Όπως προαναφέρθηκε, οι δημιουργούμενες νέες θέσεις απασχόλησης ανέρχονται σε 8,6 ανά επενδυτικό σχέδιο. Ωστόσο, ανά κατηγορία – δραστηριότητα επένδυσης, υπάρχουν μεγάλες διαφορές, τόσο ως προς τον αριθμό των δημιουργούμενων θέσεων απασχόλησης όσο και ως προς τη μέση δαπάνη για κάθε νέα θέση εργασίας.

Προφανώς, λόγω του αριθμού των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στον αναπτυξιακό νόμο 4399/2016, την πρώτη θέση στις συνολικές νέες θέσεις εργασίας την έχει ο Τουρισμός. Συγκεκριμένα, «υπόσχεται» να δημιουργήσει τις 19.814 νέες θέσεις εργασίας από τις 32.191 που προβλέπονται από το σύνολο των επενδυτικών σχεδίων (όλες οι κατηγορίες). Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Αγροδιατροφή με 4.463 συνολικά νέες θέσεις εργασίας, στην τρίτη θέση η Μεταποίηση με 4.283 νέες θέσεις, στην τέταρτη θέση οι Υπηρεσίες με 2.587 και στην πέμπτη θέση η Εφοδιαστική Αλυσίδα με 1.044 νέες θέσεις εργασίας. 

Σημαντικές διαφορές

Ωστόσο, σε ό,τι αφορά τον αριθμό των νέων θέσεων εργασίας ανά επενδυτικό σχέδιο, οι διαφορές μεταξύ των δραστηριοτήτων είναι σημαντικές. Όπως και το ύψος της επένδυσης ανά δημιουργούμενη θέση απασχόλησης. Ειδικότερα, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, η πιο «παραγωγική δραστηριότητα» είναι οι Υπηρεσίες, καθώς δημιουργούν 25,5 νέες θέσεις εργασίας ανά επένδυση. 12 θέσεις ανά επένδυση δημιουργεί ο Τουρισμός, 8,3 θέσεις η Εφοδιαστική Αλυσίδα, 7 η Μεταποίηση και 3,58 η Αγροδιατροφή. 
Αναφορικά με το κόστος ανά νέα θέση εργασίας, προκύπτει ότι οι ακριβότερες θέσεις είναι αυτές της Μεταποίησης με 464.460 ευρώ επένδυση ανά θέση και οι φθηνότερες των Υπηρεσιών, με επένδυση 150.065 ευρώ ανά δημιουργούμενη θέση. Η κάθε θέση στην Αγροδιατροφή «κοστίζει» 445.330 ευρώ, στην Εφοδιαστική Αλυσίδα 448.692 ευρώ και στον Τουρισμό 316.492 ευρώ. 
Σε επίπεδο Περιφερειών, τα περισσότερα επενδυτικά σχέδια που υπήχθησαν στον ν. 4399/2016 «κατέχει» η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, με την πλειονότητα ωστόσο να αφορά τον τουρισμό. Ειδικότερα, από τα 559 επενδυτικά σχέδια στη συγκεκριμένη Περιφέρεια τα 537 είναι τουριστικά.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με 504 επενδυτικά σχέδια, εκ των οποίων τα 180 είναι αγροδιατροφικά, τα 146 μεταποιητικά και τα 112 στον τουρισμό. Ακολουθεί η Περιφέρεια Κρήτης με 432 επενδύσεις, εκ των οποίων οι 319 αφορούν τον τουρισμό. Στην τέταρτη θέση βρίσκεται η Περιφέρεια Θεσσαλίας με 426 επενδύσεις, από τις οποίες οι 266 «ανήκουν» στον τομέα της αγροδιατροφής. Στην Αττική, υπήχθησαν 260 επενδυτικά σχέδια, εκ των οποίων τα 30 στην Αγροδιατροφή, τα 17 στην Εφοδιαστική Αλυσίδα, τα 82 στη Μεταποίηση, τα 112 στον Τουρισμό και τα 19 στις Υπηρεσίες.

Με αργούς ρυθμούς 

Σύμφωνα με στελέχη του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, παρότι ο ν. 4399/2016 τέθηκε σε ισχύ το 2016, μέχρι και το πρώτο εξάμηνο του 2019 οι υπαγωγές επενδυτικών σχεδίων γίνονταν με πολύ αργούς ρυθμούς. Αναφέρουν μάλιστα ότι ο μέσος χρόνος υπαγωγής (από την υποβολή της αίτησης έως την απόφαση υπαγωγής στις διατάξεις του νόμου) ήταν περίπου 600 ημέρες. Ωστόσο, μετά την αλλαγή της διακυβέρνησης το 2019 οι διαδικασίες επιταχύνθηκαν, με αποτέλεσμα ο μέσος χρόνος να μειωθεί σε λιγότερες από 100 ημέρες. 

Οι αναφορές αυτές επιβεβαιώνονται από τα στοιχεία, καθώς έως και την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου του 2019 είχαν υπαχθεί στον αναπτυξιακό νόμο 999 επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού 2,967 δισ. ευρώ, ενώ από τη δεύτερη εβδομάδα του Ιουλίου του 2019 έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2021 υπήχθησαν 2.727 επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού 8,136 δισ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση της τάξεως του 282% (στις υπαγωγές).

Όπως επισημαίνουν τα ίδια στελέχη, οι διαδικασίες θα επιταχυνθούν στο πλαίσιο του νέου αναπτυξιακού νόμου και στόχος είναι ο μέσος χρόνος να μειωθεί στις λιγότερες από 60 ημέρες από την υποβολή της αίτησης έως την υπαγωγή του επενδυτικού σχεδίου στον αναπτυξιακό νόμο. 
Υπενθυμίζουμε ότι ο νέος νόμος περιλαμβάνει 13 θεματικά – κλαδικά καθεστώτα και η εκκίνησή του -δηλαδή οι πρώτες προκηρύξεις των καθεστώτων- αναμένεται εντός του Μαρτίου. 

Πηγή: Ναυτεμπορική