Πώς θα γίνει η ένταξη στη ρύθμιση των δόσεων

«Οδικός χάρτης» των φορολογικών απαλλαγών και εκπτώσεων
17 Φεβρουαρίου, 2023
Τι φέρνει το ξεμπλοκάρισμα των πλειστηριασμών για δανειολήπτες, servicers και τράπεζες
17 Φεβρουαρίου, 2023
Δείτε τα όλα

Πώς θα γίνει η ένταξη στη ρύθμιση των δόσεων

17/02/2023

Σειρά παρεμβάσεων για τη διεύρυνση του νομοθετικού πλαισίου ρύθμισης των οφειλών

«Η κυβέρνηση από τις πρώτες μέρες προχώρησε σε σειρά παρεμβάσεων για την στήριξη της οικονομίας και της κοινωνίας», δήλωσε ο υφυπουργός Οικονομικών, Απόστολος Βεσυρόπουλος.

Από Ιούλιο 2019 σειρά παρεμβάσεων για τη διεύρυνση του νομοθετικού πλαισίου ρύθμισης των οφειλών, τόνισε.

Με στόχο την εύρυθμη εξυπηρέτηση των πολιτών και επιβράβευση των συνεπών φορολογουμένων προχωράμε σε πρωτοβουλίες:

Δίνεται δυνατότητα αναβίωσης των 120 και 72 δόσεων που απολέσθησαν ή κατέστησαν μη εξυπηρετούμενες έως την 1/2/2023. Η αναβίωση των ρυθμίσεων αυτών πραγματοποιείται μέχρι την 31η Ιουλίου 2023 με την καταβολή δύο δόσεων και με την αναβίωση όλων των ευεργετημάτων των ρυθμίσεων.

Για τους οφειλέτες που θα αναβιώσουν ρύθμιση 120 ή 72 δόσεων και παράλληλα έχουν αρρύθμιστες οφειλές, υποχρεούνται εντός μηνός από την επικύρωση της αναβίωσης να εντάξουν αυτές τις αρρύθμιστες οφειλές στην πάγια ρύθμιση των 24 ή 48 δόσεων, χωρίς να λαμβάνεται προηγούμενη ένταξή τους στη ρύθμιση (24 ή 48 δόσεων) ή απώλεια αυτής.

Παραδείγματα

1ο παράδειγμα

Έχω ρύθμιση 120 δόσεων την οποία σταμάτησα να πληρώνω το Φεβρουάριο του 2022.

Τον Απρίλιο του 2023 κάνω αίτηση για αναβίωση και καταβάλω 2 δόσεις, επικυρώνοντας έτσι την αναβίωση της ρύθμισης, μαζί με τα ευεργετήματα αυτής, όπως η αποδέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών.

2ο παράδειγμα

Αναβιώνω ρύθμιση 120 δόσεων και παράλληλα έχω κι άλλες αρρύθμιστες ληξιπρόθεσμες οφειλές πέραν αυτών που ενέταξα στη ρύθμιση των 120 δόσεων.

Είμαι υποχρεωμένος να τις εντάξω στην πάγια ρύθμιση των 24 ή 48 δόσεων μέσα σε προθεσμία ενός μηνός από την ημερομηνία επικύρωσης της αναβίωσης της ρύθμισης των 120 δόσεων.

Για τους συνεπείς φορολογούμενους

Για τους συνεπείς φορολογούμενους, μέχρι την έναρξη της ενεργειακής κρίσης, εισάγεται νέα ρύθμιση 36 ή 72 δόσεων, για όσους την 1/11/2021 δεν είχαν ληξιπρόθεσμες ή αρρύθμιστες οφειλές, ενώ ταυτόχρονα κατέβαλλαν τις δόσεις των 72 ή 120 δόσεων, εφόσον είχαν τέτοιες ρυθμίσεις.

Συνεπώς στο πεδίο των 36 ή 72 δόσεων υπάγονται οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μετά την 1/11/2021.

Το ελάχιστο ποσό της μηνιαίας δόσης θα ανέρχεται σε 30 ευρώ και με την ένταξη στις 36 ή 72 δόσεις, θα ισχύσουν και ευεργετήματα που ίσχυαν στις 72 ή 120 δόσεις.

Επιπλέον, όσοι δημιούργησαν οφειλές από 1/11/2021 – 1/2/2023 και τις έχουν ήδη εντάξει στην 24 ή 48 δόσεις, έχουν δυνατότητα να τις υπαγάγουν και αυτές στη νέα ρύθμιση των 72 δόσεων.

Τέλος, αν την 1η Νοεμβρίου 2021 υφίστανται ρυθμισμένες οφειλές στην πάγια ρύθμιση των 24 ή 48 δόσεων την οποία μεταγενέστερα απώλεσαν ή βεβαιώθηκαν νέες οφειλές, τότε οι νέες αυτές οφειλές δύνανται να ενταχθούν στη ρύθμιση των 36 ή 72 δόσεων και ταυτόχρονα εντός μηνός από την υπαγωγή στην προαναφερθείσα ρύθμιση τις οφειλές της απολεσθείσας πάγιας υποχρεούνται να τις εντάξουν εκ νέου στην πάγια ρύθμιση των 24 ή 48 δόσεων.

Παραδείγματα

1ο παράδειγμα

Απέκτησα ληξιπρόθεσμες οφειλές στο διάστημα από το Νοέμβριο του 2021 μέχρι το Φεβρουάριο του 2023.

Τις εντάσσω στη ρύθμιση των 72 δόσεων γιατί την 1η Νοεμβρίου 2021 δεν είχα ληξιπρόθεσμες ή αρρύθμιστες οφειλές.

2ο παράδειγμα

Δημιούργησα ληξιπρόθεσμες οφειλές από το Νοέμβριο του 2021 και μετά, τις οποίες ενέταξα στην πάγια ρύθμιση των 24 ή 48 δόσεων.

Αυτές τις οφειλές μπορώ πλέον να τις εντάξω στη ρύθμιση των 72 δόσεων.

3ο παράδειγμα

Την 1η Νοεμβρίου του 2021 έχω οφειλές ρυθμισμένες με την πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων, την οποία απώλεσα τον Μάρτιο του 2022.

Βεβαιώθηκαν νέα χρέη τον Απρίλιο του 2022, τα οποία μπορώ πλέον να εντάξω στη νέα ρύθμιση των 72 δόσεων

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ