Πώς μοιράζονται έξτρα κονδύλια 1,6 δισ. του ΕΣΠΑ 2014-2020

Ποιοι δικαιούνται και σε τι ποσοστό επιδότηση στεγαστικού δανείου
11 Ιουνίου, 2021
Νέο ΕΣΠΑ: Πάνω από 140 δισ. ευρώ στην οικονομία την επόμενη πενταετία
18 Ιουνίου, 2021
Δείτε τα όλα

Πώς μοιράζονται έξτρα κονδύλια 1,6 δισ. του ΕΣΠΑ 2014-2020

18/06/2021

Εγκρίνεται η μεταφορά πρόσθετων πόρων από την πρωτοβουλία REACT-EU. Στα 22 δισ. ευρώ η κοινοτική εισφορά για την προγραμματική περίοδο 2014-2020. Ποιες δράσεις θα χρηματοδοτηθούν από τους πρόσθετους πόρους.

Επιπλέον κοινοτικούς πόρους ύψους 1,6 δισ. ευρώ «κερδίζει» η Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το εν λόγω κονδύλι προέρχεται από την πρωτοβουλία REACT-EU (Συνδρομή στην Ανάκαμψη για τη Συνοχή και τις Περιοχές της Ευρώπης) και θα προστεθεί στο ΕΣΠΑ 2014-2020.

Από τους πρόσθετους πόρους που θα ενταχθούν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) 2014-2020 θα χρηματοδοτηθούν παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν ή βρίσκονται σε εξέλιξη για τη στήριξη των επιχειρήσεων που πλήττονται από την πανδημία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το μεγαλύτερο τμήμα της νέας χρηματοδότησης που απέσπασε η Ελλάδα, θα κατευθυνθεί για τις πληρωμές της Επιστρεπτέας Προκαταβολής 5, την καταβολή των τόκων για τη δεύτερη φάση του προγράμματος «Επιδότηση Επιτοκίου Ενήμερων Επιχειρηματικών Δανείων για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» καθώς και για τη συμμετοχή της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας στο εγγυοδοτικό πρόγραμμα χορήγησης κεφαλαίου κίνησης για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, που έχουν τζίρο έως 200.000 ευρώ.

Με το αναμενόμενο κονδύλι από τη REACT-EU, πλέον, ο συνολικός προϋπολογισμός του ΕΣΠΑ 2014-2020 σε όρους κοινοτικής χρηματοδότησης διαμορφώνεται στα 22 δισ. ευρώ (20,4 δισ. ευρώ από την αρχική κατανομή συν 1,6 δισ. ευρώ από τη νέα εισφορά).

Στην κορυφή το ΕΠΑνΕΚ

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η συντριπτική πλειονότητα των παρεμβάσεων για την άμβλυνση των επιπτώσεων της πανδημίας υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα Καινοτομία, του οποίου ο προϋπολογισμός αυξήθηκε κατακόρυφα, τόσο μέσω μεταφοράς κονδυλίων από τομεακά και επιχειρησιακά προγράμματα που δεν εμφάνιζαν ικανοποιητική απορρόφηση όσο και από τη νέα κοινοτική εισφορά του 1,6 δισ. ευρώ.

Ειδικότερα, με τη μεταφορά πόρων από άλλα προγράμματα, ο προϋπολογισμός του αυξήθηκε από τα 4,665 δισ. ευρώ (αρχική κατανομή) στα 6,422 και πλέον στα 8 δισ. ευρώ.

Αυτή τη στιγμή, το ποσοστό απορρόφησης του συγκεκριμένου προγράμματος ανέρχεται στο 83% και με βάση τις εκτιμήσεις του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, τον Μάρτιο του 2022 θα έχει εκταμιεύσει το 100% των πόρων του, δηλαδή σχεδόν δύο χρόνια πριν τη συμβατική πρόβλεψη (31/12/2023).

Με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία (9/6/2021), στο πλαίσιο του ΕΠΑνΕΚ έχουν ενεργοποιηθεί 159 προσκλήσεις συνολικού προϋπολογισμού (δημόσια δαπάνη) 10,12 δισ. ευρώ, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 158% επί του συνολικού προϋπολογισμού του προγράμματος (6,422 δισ. ευρώ, χωρίς να περιλαμβάνεται η ενσωμάτωση του 1,6 δισ. ευρώ πόρων του REACT-EU).

Στις 159 δράσεις έχουν ενταχθεί αθροιστικά 35.470 έργα συνολικού προϋπολογισμού (δημόσια δαπάνη) 10,18 δισ. ευρώ, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 159% επί του συνολικού προϋπολογισμού του προγράμματος.

Στην πρώτη θέση των εντάξεων ως προς τον αριθμό των έργων και του συνολικού ποσού βρίσκονται οι «Δράσεις Ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας» με 23 προσκλήσεις συνολικού προϋπολογισμού (δημόσια δαπάνη) 3,9 δισ. ευρώ. Στις δράσεις αυτές έχουν ενταχθεί συνολικά 33.526 έργα συνολικού προϋπολογισμού 3,6 δισ. ευρώ.

Πρόκειται για δράσεις χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων πολύ μικρών, μικρών ή και μεσαίων επιχειρήσεων, όπως για παράδειγμα οι Εργαλειοθήκες Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας, οι δράσεις για υφιστάμενες και νέες τουριστικές επιχειρήσεις, τα προγράμματα για τη στήριξη υφιστάμενων ΜμΕ και νεοφυών επιχειρήσεων, της αυτοαπασχόλησης κ.ο.κ.

Στη δεύτερη θέση, βρίσκονται οι «Δράσεις Σύστασης Ταμείων Χαρτοφυλακίων» με 6 προσκλήσεις προϋπολογισμού 2,548 δισ. ευρώ, με τον συνολικό προϋπολογισμό των εντάξεων να ανέρχεται στα 2,660 δισ. ευρώ. Στις δράσεις αυτές εντάσσονται μεταξύ άλλων το Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ, το Ταμείο Εγγυοδοσίας Covid-19 (σ.σ. και οι τρεις κύκλοι του), το EquiFund κ.ο.κ.

Η εξέλιξη των λοιπών προκηρύξεων, των ενταγμένων έργων και των προϋπολογισμών στο ΕΠΑνΕΚ, έχει ως εξής:

 • Οι «Δράσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας» με 4 προσκλήσεις προϋπολογισμού 799,5 εκατ. ευρώ και εντάξεις έργων 1,12 δισ. ευρώ. Οι εντάξεις αφορούν τις προσκλήσεις του προγράμματος Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον.
 • Οι «Δράσεις Σύνδεσης Έρευνας – Επιχειρηματικότητας», με 18 προσκλήσεις προϋπολογισμού 775,1 εκατ. ευρώ, στις οποίες έχουν ενταχθεί 1.327 έργα προϋπολογισμού 699,1 εκατ. ευρώ. Στις δράσεις αυτές περιλαμβάνεται και το πρόγραμμα «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ».
 • Στις «Δράσεις του Τομέα Πληροφορικής και Επικοινωνιών» (υποδομές), ο αριθμός των προσκλήσεων ανέρχεται στις 21, με προϋπολογισμό 660 εκατ. ευρώ, στις οποίες έχουν ενταχθεί 91 έργα προϋπολογισμού 623 εκατ. ευρώ.
 • Στην κατηγορία «Δράσεις στον Τομέα της Ενέργειας» (υποδομές), έχουν δημοσιευθεί 20 προσκλήσεις προϋπολογισμού 390,8 εκατ. ευρώ και έχουν ενταχθεί 15 έργα προϋπολογισμού 420,2 εκατ. ευρώ.
 • Στην κατηγορία «Δράσεις στον Τομέα της Έρευνας και Τεχνολογίας» (υποδομές) έχουν προκηρυχθεί 4 προσκλήσεις προϋπολογισμού 170 εκατ. ευρώ και έχουν ενταχθεί 102 έργα προϋπολογισμού 209,5 εκατ. ευρώ.
 • Στις «Δράσεις στον Τομέα του Πολιτισμού και του Τουρισμού» (υποδομές), οι προσκλήσεις ανέρχονται στις 17, με προϋπολογισμό 216,7 εκατ. ευρώ και οι εντάξεις έργων στις 175, με προϋπολογισμό 196 εκατ. ευρώ.
 • Στις 10, με προϋπολογισμό 264,6 εκατ. ευρώ, ανέρχονται οι προσκλήσεις για τις «Δράσεις για την Αναβάθμιση των Δεξιοτήτων των Εργαζομένων», με 122 εντάξεις προϋπολογισμού 295 εκατ. ευρώ.
 • Στις «Δράσεις Πρακτικής Άσκησης Σπουδαστών και Αποφοίτων», οι προσκλήσεις αριθμούν τις 3 με προϋπολογισμό 154 εκατ. ευρώ και 35 εντάξεις ύψους 151,6 εκατ. ευρώ.
 • Οι ενεργές «Δράσεις για την Αναβάθμιση των Υπηρεσιών του Δημόσιου και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα» είναι 6, προϋπολογισμού 69,8 εκατ. ευρώ, στις οποίες έχουν ενταχθεί 41 έργα προϋπολογισμού 44,6 εκατ. ευρώ.
 • Οι «Δράσεις Ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας» (υποδομές) μετρούν 8 προσκλήσεις προϋπολογισμού 66,76 εκατ. ευρώ και 8 εντάξεις έργων προϋπολογισμού 31 εκατ. ευρώ.
 • Τέλος, στις 18 ανέρχονται οι προσκλήσεις της «Τεχνικής Βοήθειας» με προϋπολογισμό 73,7 εκατ. ευρώ, στις οποίες έχουν ενταχθεί 19 έργα, ύψους 96,3 εκατ. ευρώ.

Πηγή: Euro2day.gr