Πέντε ανατροπές για την παράλληλη και διαδοχική ασφάλιση

Διαθέσιμη και για τη σύσταση ΕΠΕ η πλατφόρμα e-ΥΜΣ
15 Μαρτίου, 2019
Ενισχύσεις 64 εκατ. ευρώ για ΜμΕ της Κεντρικής Μακεδονίας
15 Μαρτίου, 2019
Δείτε τα όλα

Πέντε ανατροπές για την παράλληλη και διαδοχική ασφάλιση

 

Πέντε κρίσιμες διευκρινίσεις έδωσε ο Υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης, Tάσος Πετρόπουλος σε σχέση με την παράλληλη και διαδοχική ασφάλιση, με εγκύκλιο την οποία εξέδωσε χθες.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την εν λόγω εγκύκλιο, κανένας χρόνος ασφάλισης και εισφορά που καταβλήθηκε δεν χάνονται.

Επίσης, οι χρόνοι ασφάλισης προσαυξάνουν το ποσό της σύνταξης. Εξάλλου, δίδεται η δυνατότητα επιλογής του χρόνου ασφάλισης  (στις περίπτωσης διαδοχικής ασφάλισης) ο οποίος θα συνυπολογισθεί για τον καθορισμό της σύνταξης.

Όσον αφορά τους διαδοχικά ασφαλισμένους, για τους οποίους έληξε τον Ιανουάριο του 2017 η υποχρεωτική ασφάλιση, μπορούν να διαλέξουν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης τους. Τέλος, οι χρόνοι ασφάλισης με τους οποίους θεμελιώνεται το συνταξιοδοτικό δικαίωμα λαμβάνεται υπ’όψην για τον υπολογισμό του ποσού της σύνταξης.

Πιο αναλυτικά, ορίζεται ότι:

  1. Κανένας χρόνος ασφάλισης και καμία καταβληθείσα εισφορά (δηλ. εισφορά που καταβλήθηκε) δεν χάνονται.
  2. Οι χρόνοι ασφάλισης, παράλληλοι και μη παράλληλοι, που δεν λαμβάνονται υπόψη στη θεμελίωση δικαιώματος συνταξιοδότησης, προσαυξάνουν το ποσό της σύνταξης κατά τα προβλεπόμενα στο νόμο  4387/2016. Αναλυτικά ο εν λόγω νόμος προβλέπει πως στην περίπτωση ασφαλισμένων οι οποίοι, υπό την ισχύ του προϊσχύοντος νομοθετικού καθεστώτος κατέβαλλαν εισφορές ανώτερες από αυτές του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, το ανταποδοτικό μέρος της σύνταξης για κάθε έτος που έχει καταβληθεί επιπλέον εισφορά, θα υπολογίζεται με ετήσιο συντελεστή αναπλήρωσης 0,075% για καθεμία ποσοστιαία μονάδα (1%) επιπλέον εισφοράς. Ο συντάξιμος μισθός σε αυτή την περίπτωση θα προκύπτει λαμβάνοντας υπόψη τη βάση υπολογισμού της  επιπλέον εισφοράς.
  3. Στις περιπτώσεις που έχει διανυθεί παράλληλα χρόνος ασφάλισης σε περισσότερους του ενός φορείς που εντάχθηκαν  στον Ε.Φ.Κ.Α. πριν την ένταξή τους στον Ε.Φ.Κ.Α., ο ασφαλισμένος έχει τη δυνατότητα να επιλέξει, για το παράλληλο αυτό διάστημα, το χρόνο ασφάλισης που επιθυμεί να συνυπολογίσει, σύμφωνα με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης.
  4. Για τον διαδοχικά ασφαλισμένο, που κατά τη λήξη της υποχρεωτικής ασφάλισής του μετά την 1η/1/2017, προκύπτει πολλαπλή δραστηριότητα, έχει τη δυνατότητα να επιλέξει τις προϋποθέσεις του  φορέα που εντάχθηκε στον ΕΦΚΑ, με τις οποίες επιθυμεί να συνταξιοδοτηθεί.
  5. Οι χρόνοι ασφάλισης με τους οποίους θεμελιώνεται το δικαίωμα, καθώς και ο χρόνος ασφάλισης στον ΕΦΚΑ, λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του ποσού της εθνικής και ανταποδοτικής σύνταξης.

Πηγή: Capital.gr