Οι 5 αλλαγές στην επιδότηση εισφορών

Επιστρεπτέα προκαταβολή: Έως τέλος Δεκεμβρίου η υποβολή των δικαιολογητικών – Τρόποι εξόφλησης των ενισχύσεων
19 Νοεμβρίου, 2021
EΣΠΑ: Πόσοι μοιράζονται επιχορηγήσεις (ενισχύσεις) 770 εκατ. ευρώ
19 Νοεμβρίου, 2021
Δείτε τα όλα

Οι 5 αλλαγές στην επιδότηση εισφορών

19/11/2021

Αλλαγές σε πέντε επίπεδα στο πρόγραμμα του υπουργείου Εργασίας το οποίο προβλέπει επιδότηση εισφορών κατά 100% για κάθε νέα πρόσληψη προβλέπει τροπολογία που κατέθεσε η κυβέρνηση την περασμένη εβδομάδα.

Συγκεκριμένα, οι αλλαγές αφορούν στο πλήθος των ωφελούμενων ανέργων το 2022 τη δυνατότητα συνδυασμού της επιδότησης εισφορών με την επιδότηση μισθών, τη ρήτρα διατήρησης απασχόλησης, τις ωφελούμενες επιχειρήσεις και τον χρόνο διάρκειας του προγράμματος.

Πιο αναλυτικά:

  1. Το πρώτο επίπεδο αφορά το πλήθος των ωφελούμενων ανέργων. Αυτό αυξάνεται από τις 100.000 στις 150.000, δηλαδή κατά 50.000 από την 1η Ιανουαρίου 2022.
  2. Το δεύτερο επίπεδο αλλαγών αφορά στη δυνατότητα συνδυασμού του εν λόγω προγράμματος (σ.σ. επιδότησης εισφορών) με το πρόγραμμα “πρώτο ένσημο” (επιχορήγηση 1.200 ευρώ ανά ωφελούμενο).  Αυτή η δυνατότητα αναφέρεται ρητά. Συνεπώς, μία επιχείρηση, για 6 μήνες, θα μπορούσε να προσλάβει ένα νέο 18-29 ετών χωρίς προϋπηρεσία λαμβάνοντας η ίδια επιδότηση μισθολογικού κόστους ύψους 600 ευρώ, ο εργαζόμενος θα λάβει “επιμίσθιο” 600 ευρώ και παράλληλα το κράτος θα καλύψει το 100% των εισφορών του.
  3. Το τρίτο επίπεδο αλλαγών έχει να κάνει με τις ρήτρες τις οποίες πρέπει να τηρεί μία επιχείρηση προκειμένου να ενταχθεί στο πρόγραμμα επιδότησης εισφορών. 

Στην τροπολογία αναφέρεται πως με επερχόμενη διυπουργική απόφαση, μεταξύ άλλων, θα καθορίζεται “η ημερομηνία βάσει της οποίας οι νέες θέσεις εργασίας είναι επιπρόσθετες των υφιστάμενων θέσεων εργασίας”. 

Υπενθυμίζεται πως από τον Ιούνιο του 2021, για τις (πρώτες) 100.000 θέσεις με επιδότηση εισφορών, προβλέπεται η εξής ρήτρα: Οι επιδοτούμενες θέσεις εργασίας πρέπει είναι επιπρόσθετες των υφιστάμενων κατά την 31η Μαρτίου 2021 θέσεων εργασίας και επίσης, για τον υπολογισμό του αριθμού των εργαζομένων που οφείλει κατά μέσο όρο να διατηρεί η επιχείρηση στο χρονικό διάστημα επιδότησης των νέων θέσεων εργασίας (κριτήριο διατήρησης) λαμβάνονται, εφεξής, υπόψη οι ενεργές θέσεις εργασίας στην επιχείρηση κατά την 31η Μαρτίου 2021 και όχι κατά τις 18η Σεπτεμβρίου2020, όπως ίσχυε από την 1η Οκτωβρίου 2020.

Αυτό σημαίνει, όπως εξηγούν αρμόδια στελέχη, πως το χρονικό ορόσημο διατήρησης απασχόλησης για τις επιπλέον 50.000 επιδοτούμενες θέσεις απασχόλησης από την 1η Ιανουαρίου 2022 πιθανότατα θα μετακινηθεί κατά τουλάχιστον 3 μήνες, δηλαδή θα τοποθετηθεί το νωρίτερο στις 30 Ιουνίου 2021.

  1. Το τέταρτο επίπεδο των αλλαγών θα αφορά στις επιχειρήσεις οι οποίες θα μπορούσαν να ενταχθούν στο πρόγραμμα επιδότησης ανάλογα με την περιοχή στην οποία δραστηριοποιούνται, τον κλάδο ή το αν έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές. 

Όπως αναφέρεται στην τροπολογία “για ειδικότερες κατηγορίες επιχειρήσεων και ωφελουμένων όπως βάσει χωρικής οριοθέτησης, επιχειρηματικής δραστηριότητας ή εξαιτίας έκτακτου φαινομένου φυσικών καταστροφών δύνανται να καθορίζονται ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις για την ένταξή τους στο πρόγραμμα, καθώς και το ύψος της επιδότησης, η χρονική διάρκεια των συμβάσεων εργασίας των ωφελουμένων”.

Με βάση όσα αναφέρονται στην τροπολογία, σύμφωνα με όσα επισημαίνουν οι ίδιες πηγές, τίθενται τρία νέα κριτήρια τα οποία θα μπορούσαν οδηγήσουν σε “ειδικούς” , δηλαδή ευνοϊκότερους όρους ένταξης των επιχειρήσεων. Το πρώτο νέο κριτήριο είναι σε ποια περιοχή δραστηριοποιείται μία επιχείρηση, το δεύτερο το πεδίο της δραστηριοποίησης της και το τρίτο αν έχει πληγεί από κάποια έκτακτη φυσική καταστροφή. Το αν μία επιχείρηση πληροί ένα από τα παραπάνω ή ενδεχομένως ταυτόχρονα και τα τρία (σ.σ. αυτό θα ξεκαθαρισθεί από μελλοντική υπουργική απόφαση) θα μπορούσε να οδηγήσει σε ένα “ειδικό” καθεστώς όσον αφορά το ύψος της επιδότησης αλλά και τη χρονική διάρκεια των συμβάσεων των ωφελούμενων. Με άλλα λόγια, όπως επισημαίνουν οι ίδιες πηγές, για τις επιχειρήσεις αυτές θα μπορούσε να δοθεί η δυνατότητα επιδότησης εισφορών για διάστημα μεγαλύτερο των 6 μηνών, κάτι που ισοδυναμεί με μεγαλύτερο ύψος επιδότησης.

  1. Το πέμπτο επίπεδο των αλλαγών αφορά στο πλήθος των ωφελούμενων, προφανώς μετά την πλήρωση των επιπλέον 50.000 θέσεων.

Η τροπολογία αφήνει “παράθυρο” για αύξηση των ωφελούμενων της επιδότησης καθώς γίνεται λόγος για “παραπέρα επέκταση” του προγράμματος, η οποία  αφήνεται να καθοριστεί από μελλοντική υπουργική απόφαση.

Αυτό σημαίνει, όπως σημειώνουν στελέχη με εμπειρία στη διαμόρφωση προγραμμάτων απασχόλησης, πως η επιδότηση εισφορών -σε περίπτωση πλήρωσης των επιδοτούμενων θέσεων (δηλαδή αν αυτές φτάσουν τις 150.000) – θα μπορούσε να “ανοίξει” για περισσότερες των 150.000 θέσεων εργασίας. 

Πηγή: Capital.gr