Νέα απόφαση: Κλείνουν «παράθυρα» για τα POS

Τι αλλάζει στις κατασχέσεις για χρέη προς τα Ταμεία – "Κλειδί" οι 120 δόσεις
24 Αυγούστου, 2017
Πάνω από 6.000 δικαιούχοι με το δεύτερο ενδιάμεσο «Εξοικονομώ»
24 Αυγούστου, 2017
Δείτε τα όλα

Νέα απόφαση: Κλείνουν «παράθυρα» για τα POS

[:el]24/08/2017

Ο υπόχρεος πρέπει να προσκομίσει αποδεικτικό χρήσης του μηχανήματος και όχι μόνο τιμολόγιο αγοράς του

Σφίγγει ο κλοιός γύρω από τους επιτηδευματίες οι οποίοι υποχρεούνται πλέον, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, να χρησιμοποιούν κατά τις συναλλαγές τις τερματικές μηχανές ηλεκτρονικών πληρωμών POS.

Το καθεστώς, με νεότερη απόφαση της υφυπουργού Οικονομικών Κ. Παπανάτσιου, γίνεται αυστηρότερο καθώς προβλέπεται ότι οι υπόχρεοι θα πρέπει εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής καταγγελίας ή διενέργειας ελέγχου να καταθέσουν στην αρμόδια ελεγκτική υπηρεσία αποδεικτικό έγγραφο από το οποίο προκύπτει η χρήση τερματικού αποδοχής καρτών πληρωμών και μέσων πληρωμής με κάρτα.

Υπενθυμίζεται ότι η προηγούμενη διάταξη προέβλεπε ότι «ο υπόχρεος εντός τριάντα ημερών από την ημερομηνία υποβολής καταγγελίας ή διενέργειας ελέγχου πρέπει να καταθέσει στην αρμόδια ελεγκτική υπηρεσία τιμολόγιο που αποδεικνύει την αγορά τερματικού αποδοχής καρτών πληρωμών και μέσων πληρωμής με κάρτα».

Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης επειδή θεώρησε ότι η εν λόγω διάταξη άνοιγε σε πολλούς «παράθυρο», όχι μόνο για να αποφύγουν την άμεση χρήση των POS αλλά και για να αποφύγουν το προβλεπόμενο πρόστιμο ύψους 1.500 ευρώ, αποφάσισε την αλλαγή της και προχώρησε στην αυστηροποίηση του μέτρου, αφού στο εξής είναι υποχρεωτική η προσκόμιση αποδεικτού εγγράφου από το οποίο να προκύπτει η χρήση τερματικού αποδοχής καρτών πληρωμών και μέσων πληρωμής με κάρτα.

Η εν λόγω απόφαση πάντως της κ. Παπανάτσιου προαναγγέλλει ουσιαστικά ότι ήδη ο ελεγκτικός μηχανισμός ζεσταίνει τις μηχανές του προκειμένου από τις αρχές του επόμενου μηνός να ξεκινήσουν, όπως έχει ήδη επισημάνει η «Ν», εξονυχιστικοί έλεγχοι στην αγορά σε δεκάδες χιλιάδες επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες στον κλάδο του λιανεμπορίου.

Όσοι βέβαια δεν έχουν συμμορφωθεί με την υποχρέωσή τους θα βρεθούν αντιμέτωποι με το προβλεπόμενο πρόστιμο των 1.500 ευρώ, το οποίο βέβαια μπορεί να μειωθεί στο μισό εάν:

α) Ο υπόχρεος εντός τριάντα ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτόν της σχετικής πράξης, και σε κάθε περίπτωση πριν από την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής, προβεί σε καταβολή του. Αυτό συνεπάγεται την αυτοδίκαιη παραίτηση του υπόχρεου από κάθε δικαίωμα προσβολής ή αμφισβήτησης της πράξης επιβολής προστίμου.

β) Ο υπόχρεος εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής καταγγελίας ή διενέργειας ελέγχου καταθέσει στην αρμόδια ελεγκτική υπηρεσία αποδεικτικό έγγραφο από το οποίο προκύπτει η χρήση τερματικού αποδοχής καρτών πληρωμών και μέσων πληρωμής με κάρτα.

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που οι αρμόδιες υπηρεσίες δεχθούν τουλάχιστον πέντε καταγγελίες, σε διάστημα τριών διαδοχικών μηνών, για μη αποδοχή πληρωμών με χρήση μέσων πληρωμής με κάρτα από υπόχρεο, αυτές κοινοποιούνται στην ΑΑΔΕ και το ΣΔΟΕ, προκειμένου να ληφθούν υπόψη κατά τον προγραμματισμό και τη διενέργεια ελέγχων αρμοδιότητάς τους.

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι ανάμεσα στις επιχειρήσεις που έχουν υποχρεωθεί στην εγκατάσταση POS είναι μανάβικα, κρεοπωλεία, φούρνοι, κάβες, κινηματογράφοι, καντίνες και εστιατόρια, φαρμακεία, συνεργεία, κομμωτήρια και κουρεία, ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, λογιστικά γραφεία, ιατρεία, δικηγορικά και αρχιτεκτονικά γραφεία, αλλά και ελεύθεροι επαγγελματίες, ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί και ψυκτικοί.

Εκτιμάται πάντως ότι μέχρι το τέλος του έτους θα έχουν εγκατασταθεί στην αγορά 420.000 POS, ενώ όσοι κάνουν έναρξη δραστηριότητας ή σχετική μεταβολή οφείλουν, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, να συμμορφωθούν εντός ενός μηνός από την έναρξη ή τη μεταβολή.

Σε κάθε περίπτωση αρμόδιες αρχές για τη διενέργεια των ελέγχων, την επιβολή των προστίμων και τη βεβαίωση παραβάσεων είναι η Διεύθυνση Θεσμικών Ρυθμίσεων και Εποπτείας Αγοράς Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή και οι Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας.

Από την πλευρά τους βέβαια οι υπηρεσίες της Ειδικής Γραμματείας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΕΓΣΔΟΕ) και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), εφόσον στο πλαίσιο των ελέγχων που διενεργούν βάσει των αρμοδιοτήτων τους διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράβαση, υποχρεούνται σε έγγραφη ενημέρωση της Διεύθυνσης Θεσμικών Ρυθμίσεων και Εποπτείας της Αγοράς Προϊόντων και Υπηρεσιών ή της κατά τόπο αρμόδιας Διεύθυνσης Ανάπτυξης για την περαιτέρω εφαρμογή της οριζόμενης με την παρούσα διαδικασίας.

Επισημαίνεται μάλιστα ότι για τη διενέργεια ελέγχων η ΑΑΔΕ κοινοποιεί ανά τακτά χρονικά διαστήματα στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή κατάλογο στον οποίο περιλαμβάνονται:

α) Οι Αριθμοί Φορολογικού Μητρώου του συνόλου των υπόχρεων.

β) Στοιχεία από τα οποία προκύπτει η δυνατότητα ή μη αποδοχής πληρωμών με κάρτα, όπως, ενδεικτικά, εισπράξεις μέσω πιστωτικών, χρεωστικών και προπληρωμένων καρτών ή άλλων μέσων πληρωμής με κάρτα, για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα.

Στη συνέχεια οι αρμόδιες υπηρεσίες συγκροτούν κλιμάκια ελέγχου αποτελούμενα τουλάχιστον από δύο υπαλλήλους.

Η απόφαση

Με την υπ’ αριθμ. 86437/3.8.2017 απόφαση της υφυπουργού Οικονομικών τροποποιείται η υπ’ αριθμ. 45231/20-04-2017 κοινή υπουργική απόφαση «Ρύθμιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα, σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016» ως εξής:

Έχοντας υπόψη κ.λπ. αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 45231/20-04-2017 (Β’ 1445) απόφασης

  1. Το εδάφιο 1 της παρ. 1 του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. 45231/20.4.2017 απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι δικαιούχοι πληρωμής της περίπτ. γ’ του άρθρου 62 του ν. 4446/2016 (Α’ 240), οι οποίοι διαθέτουν τους παρακάτω κύριους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (εφεξής Υπόχρεοι), υποχρεούνται να αποδέχονται μέσα πληρωμής με κάρτα κατά την ολοκλήρωση των πράξεων πληρωμής που πραγματοποιούν πληρωτές της περίπτ. β’ του άρθρου 62 του ν. 4446/2016 οι οποίοι ενεργούν για λόγους που δεν εμπίπτουν στην εμπορική, επιχειρηματική ή επαγγελματική τους δραστηριότητα».

  1. Η περίπτ. β’ της παρ. 6 του άρθρου 4 της υπ’ αριθμ. 45231/20.4.2017 απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:

«β. Ο υπόχρεος εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής καταγγελίας ή διενέργειας ελέγχου (να) καταθέσει στην αρμόδια ελεγκτική υπηρεσία αποδεικτικό έγγραφο από το οποίο προκύπτει η χρήση τερματικού αποδοχής καρτών πληρωμών και μέσων πληρωμής με κάρτα».

Άρθρο 2

  1. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Εκτιμήσεις για 620 εκατ. συναλλαγές με κάρτες

Αξίζει να σημειωθεί ότι η αποδοχή καρτών θεωρείται πλέον απαραίτητο εργαλείο για την εξυπηρέτηση της πελατείας και των εισπράξεων οποιασδήποτε επιχείρησης. Μετά την επιβολή των capital controls η πληρωμή με κάρτα είναι μια απαίτηση των πελατών, που επιπλέον απαλλάσσονται από την υποχρέωση συλλογής αποδείξεων. Τους ενδιαφέρει να χρησιμοποιούν ένα σύγχρονο και ασφαλή τρόπο πληρωμής των αγορών τους, ασφαλέστερο από τα μετρητά, ιδίως όταν το ποσό αναλήψεων είναι περιορισμένο λόγω capital controls.

Η μη αποδοχή καρτών από μια επιχείρηση, ανεξαρτήτως μεγέθους, είναι πλέον η εξαίρεση και όχι ο κανόνας.

Είναι αξιοσημείωτο ότι από 13 συναλλαγές ανά κάτοικο το 2015 (ευρωζώνη: 87 συναλλαγές ανά κάτοικο) εκτιμάται πως θα φτάσουμε στις 60 συναλλαγές το 2017. Δηλαδή, από 144 εκατ. πληρωμές με κάρτες το 2015 σε περισσότερες από 620 εκατ. το 2017. Εάν σε αυτά τα νούμερα προστεθούν και οι πληρωμές με μεταφορές πίστωσης (εμβάσματα), δηλαδή με χρώση τραπεζικού λογαριασμού, τότε είναι φανερό ότι προσεγγίζεται ο μέσος όρος ηλεκτρονικών πληρωμών της ευρωζώνης (215-225 ανά κάτοικο).

Επιπλέον, η αύξηση χρήσης των καρτών πληρωμών συνεπάγεται για τους εμπόρους σημαντική μείωση του κόστους διαχείρισης των μετρητών (π.χ. διαχείριση κερμάτων, κόστος χρηματαποστολών, απώλειες από ληστείες, διαχείριση ακατάλληλων προς κυκλοφορία χαρτονομισμάτων, χρόνος εξυπηρέτησης πελατών κ.λπ.) που με βάση τη διεθνή εμπειρία σε πολλές περιπτώσεις υπερκαλύπτει την προμήθεια αποδοχής συναλλαγών καρτών πληρωμών.

Το ετήσιο κόστος διαχείρισης μετρητών στην Ελλάδα εκτιμάται ότι ανέρχεται στο 1,5% με 2% του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων, δηλαδή περίπου 3 με 4 δισ. ευρώ.

Πηγή: Ναυτεμπορική[:]