Μία ανάσα από το μηδέν τα επιτόκια καταθέσεων- πτώση και στα επιτόκια δανείων

Καταργούνται οι διπλές εισφορές για μισθωτούς “με μπλοκάκι”
6 Δεκεμβρίου, 2019
Νέες προθεσμίες για παραγραφή φορο-υποθέσεων
6 Δεκεμβρίου, 2019
Δείτε τα όλα

Μία ανάσα από το μηδέν τα επιτόκια καταθέσεων- πτώση και στα επιτόκια δανείων

06/12/2019

Πτωτικά κινήθηκαν τα επιτόκια τόσο των νέων καταθέσεων όσο και των νέων δανείων τον Οκτώβριο. Tα πρώτα έχουν πλησιάσει πια πολύ κοντά στο μηδέν, ακολουθώντας ουσιαστικά την πορεία των επιτοκίων στην Ευρωζώνη και ευρύτερα στη Γηραιά Ήπειρο. Ο αρνητικός αντίκτυπος της υπερβολικά χαλαρής νομισματικής πολιτικής των κεντρικών τραπεζών για τους αποταμιευτές γίνεται παντού αισθητός.

Το περιθώριο επιτοκίου, μειώθηκε στις 4,12 εκατοστιαίες μονάδες. Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων μειώθηκε κατά 3 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 0,20%.

Ειδικότερα, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων μίας ημέρας από νοικοκυριά παρέμεινε αμετάβλητο στο 0,09%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των καταθέσεων από επιχειρήσεις παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 0,15%. Το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος από νοικοκυριά παρουσίασε μείωση κατά 6 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 0,39%.

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 27 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,32%.

Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια και τις υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς) αυξήθηκε κατά 17 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 14,47%.

Το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο αυξήθηκε κατά 5 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 10,29%. Το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο μειώθηκε κατά 17 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 2,91%.

Tο μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια μειώθηκε κατά 4 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,78%. Το αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων επίσης μειώθηκε κατά 5 μονάδες βάσης στο 6,74%.

Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο μειώθηκε κατά 36 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 3,47%, τον Οκτώβριο του 2019, ενώ το ποσό των νέων δανείων αυξήθηκε σε 625 εκατ. ευρώ έναντι 340 εκατ. ευρώ κατά τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, τo μέσο επιτόκιο των δανείων τακτής λήξης με κυμαινόμενο επιτόκιο προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) μειώθηκε κατά 6 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 3,84%, ενώ το αντίστοιχο ποσό των δανείων μειώθηκε σε 214 εκατ. ευρώ τον Οκτώβριο του 2019 έναντι 249 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα (βλ. Διάγραμμα και Πίνακα 1).

Όσον αφορά τη διάρθρωση των επιτοκίων ως προς το ύψος του δανείου σημειώνεται ότι το μέσο επιτόκιο για δάνεια μέχρι και 250.000 ευρώ αυξήθηκε κατά 10 μονάδες βάσης στο 4,92%, για δάνεια από 250.001 μέχρι 1 εκατ. ευρώ μειώθηκε κατά 20 μονάδες βάσης στο 3,84%, καθώς και για δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ μειώθηκε κατά 32 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 3,31%.

Πηγή: Ναυτεμπορική