Μέχρι τις 30/9/2018 η καταβολή της πρώτης δόσης του ΕΝΦΙΑ

Ποιοι κερδίζουν και ποιοι χάνουν από τις νέες αντικειμενικές
13 Ιουνίου, 2018
Και εγένετο Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας
19 Ιουνίου, 2018
Δείτε τα όλα

Μέχρι τις 30/9/2018 η καταβολή της πρώτης δόσης του ΕΝΦΙΑ

15/06/2018_x000D_
_x000D_
Κατατέθηκε η τροπολογία στο σ/ν του Υπουργείου Οικονομικών «Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων – Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019 – 2022», με τίτλο «Ρύθμιση θεμάτων για τον υπολογισμό του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) και σύσταση Αυτοτελούς Τμήματος Εκτιμήσεων και Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων στο Υπουργείο Οικονομικών»._x000D_
_x000D_
Με την υπόψη τροπολογία:_x000D_

  _x000D_

 1. 1. Ρυθμίζονται θέματα για τον υπολογισμό του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) ως ακολούθως:
 2. _x000D_

_x000D_
 _x000D_

  _x000D_

 • Ορίζεται ότι, ειδικά για το έτος 2018, λαμβάνονται υπόψη οι Τιμές Ζώνης της νέας απόφασης αντικειμενικών αξιών του Υπουργού Οικονομικών (αντί αυτής που ίσχυε την 1/1/2018).
 • _x000D_

 • Τροποποιούνται οι πίνακες:
 • _x000D_

_x000D_
 _x000D_

  _x000D_

 1. i) για τον βασικό φόρο ανά Τιμή Ζώνης για τον υπολογισμό του κύριου φόρου στα κτίσματα (διευρύνονται οι Τιμές Ζώνης των χαμηλότερων Φορολογικών Ζωνών) και
 2. _x000D_

 3. ii) για τον συμπληρωματικό φόρο στην συνολική αξία των δικαιωμάτων (αυξάνεται το αφορολόγητο ποσό από τις 200.000 ευρώ στις 250.000 ευρώ).
 4. _x000D_

_x000D_
 _x000D_

  _x000D_

 • Προβλέπεται ότι η τελευταία δόση του ΕΝΦΙΑ καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Ιανουαρίου του επόμενου έτους (αντί του Δεκεμβρίου του ίδιου έτους).
 • _x000D_

 • Ειδικά για το έτος 2018, εφόσον η πράξη προσδιορισμού του φόρου εκδοθεί εντός του Σεπτεμβρίου 2018, η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι και τις 30/9/2018.
 • _x000D_

_x000D_
 _x000D_

  _x000D_

 1. 2. Συνιστάται στο Υπουργείο Οικονομικών Αυτοτελές Τμήμα Εκτιμήσεων και Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων, το οποίο υπάγεται απευθείας στον Γενικό Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής και παράλληλα καταργείται το Τμήμα Δ’ Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών του ίδιου Υπουργείου.
 2. _x000D_

_x000D_
 _x000D_
_x000D_
Από τις προτεινόμενες διατάξεις δεν αναμένεται μεταβολή στο συνολικό δημοσιονομικό αποτέλεσμα, δεδομένου ότι οι αλλαγές στον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ (διεύρυνση των Τιμών Ζώνης των χαμηλότερων Φορολογικών Ζωνών και αύξηση του αφορολόγητου ποσού του συμπληρωματικού φόρου) γίνονται για να εξισορροπηθεί η αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων._x000D_
_x000D_
Πηγή: e-forologia.gr