Και εγένετο Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας

ΑΑΔΕ: Σε εξέλιξη η ανταλλαγή στοιχείων τραπεζικών λογαριασμών
15 Ιουνίου, 2018
Νέες ανατροπές στις προθεσμίες παραγραφής
20 Ιουνίου, 2018
Δείτε τα όλα

Και εγένετο Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας

19/06/2018_x000D_
_x000D_
Το Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας δε θα είναι, τουλάχιστον σε πρώτη φάση, μια αγορά ανοιχτή σε επενδυτές αλλά περισσότερο ένας φορέας που θα αναλάβει την οργάνωση και διαχείριση των αγορών ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου. Στην πραγματικότητα το ενεργειακό χρηματιστήριο θα είναι ο διάδοχος του σημερινού λειτουργού της αγοράς ΛΑΓΗΕ και θα αναλάβει τη διεκπεραίωση των ενεργειακών συναλλαγών, δηλαδή θα αποτελέσει την αγορά στην οποία παραγωγοί και έμποροι ενέργειας θα συναλλάσσονται._x000D_
_x000D_
Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το νέο μοντέλο στόχος που θα υιοθετήσει η χώρα για τη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρισμού θα δημιουργηθούν 4 αγορές όπου θα διενεργούνται συναλλαγές για διαφορετικά προϊόντα: η αγορά επόμενης ημέρας, η ενδοημερήσια αγορά, η προθεσμιακή αγορά και η αγορά εξισορρόπησης._x000D_
_x000D_
Το ενεργειακό χρηματιστήριο θα έχει την ευθύνη για το trading στην προθεσμιακή, την προημερήσια και την ενδοημερήσια αγορά, ενώ η αγορά εξισορρόπησης θα λειτουργεί από τον ΑΔΜΗΕ αλλά η εκκαθάρισή της θα γίνεται από το χρηματιστήριο._x000D_
_x000D_
Μεταξύ άλλων η ΕΧΕ θα διενεργεί την εκκαθάριση των ποσοτήτων πώλησης και αγοράς ενέργειας, θα υπολογίζει τη χρηματική αξία, θα αναλαμβάνει και θα διαχειρίζεται τον πιστωτικό κίνδυνο των συναλλαγών και θα ασκεί το διακανονισμό στις αγορές._x000D_
_x000D_
Από χθες η εταιρεία Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας ΑΕ (ΕΧΕ Α.Ε.) αποτελεί πραγματικότητα καθώς κατατέθηκε η πράξη σύστασής της στο ΓΕΜΗ. Η εταιρεία με μετοχικό κεφάλαιο 5 εκ. ευρώ θα έχει μέτοχους  το ΛΑΓΗΕ με ποσοστό 22%, τον ΑΔΜΗΕ με 20% το ΔΕΣΦΑ με 7%, την ΕΧΑΕ με 31% και την EBRD με 20%._x000D_
_x000D_
Σημειώνεται ότι στην ΕΧΕ προβλέπεται να συμμετάσχει και το κυπριακό χρηματιστήριο με 10% ωστόσο καθώς ακόμη δεν έχουν προχωρήσει οι απαραίτητες εγκρίσεις από πλευράς κυπριακού κράτους, το μερίδιο αυτό παραμένει στην ΕΧΑΕ με σκοπό να μεταβιβαστεί σε μεταγενέστερο στάδιο._x000D_
_x000D_
Στην πράξη σύστασης στο ΓΕΜΗ, γνωστοποιείται και η σύνθεση του πρώτου 9μελούς ΔΣ που θα έχει τριετή θητεία. Σε αυτό συμμετέχουν:_x000D_
_x000D_
Πρόεδρος: Αθ. Σαββάκης (πρόεδρος του ΣΒΒΕ)_x000D_
Διευθύνων σύμβουλος: Μιχάλης Φιλίππου (Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΛΑΓΗΕ)_x000D_
Μέλη: Γ. Καμπούρης (ΑΔΜΗΕ), Α. Τασούλης (ΛΑΓΗΕ) Γ. Αυλωνίτης (ΔΕΣΦΑ) Δ. Καραϊσκάκης (ΕΧΑΕ) Hannes Takacs (EBRD), Μαρίνος Χριστοδουλίδης (πρόεδρος χρηματιστηρίου Κύπρου) Δ. Παπαντώνης (καθηγητής ΕΜΠ)._x000D_
_x000D_
Μετά τη σύσταση της εταιρείας και τον ορισμό του ΔΣ θα ακολουθήσουν μια σειρά από εγκρίσεις (κανονισμός λειτουργίας, έγκριση μετόχων και καταλληλότητα μελών του ΔΣ) αλλά και η πιστοποίηση της ΕΧΕ από τη ΡΑΕ. Το Χρηματιστήριο Ενέργειας αναμένεται να ξεκινήσει να λειτουργεί τον Απρίλιο του 2019._x000D_
_x000D_
Πηγή: Capital.gr