Κοινοτικοί πόροι 9 δισ. ευρώ σε πληροφορική και επικοινωνίες


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1503

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1508
Κίνητρα σε επιχειρήσεις για να ενταχθούν σε clusters καινοτομίας
10 Ιανουαρίου, 2020
Μείωση 20% στον ΕΝΦΙΑ κενών και μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων
10 Ιανουαρίου, 2020
Δείτε τα όλα

Κοινοτικοί πόροι 9 δισ. ευρώ σε πληροφορική και επικοινωνίες


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1503

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1508

10/01/2020

Κεντρικό ρόλο θα έχει η τεχνολογία στη νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027 που τώρα σχεδιάζεται από τις κοινοτικές και τις εθνικές αρχές. Στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027 (ΠΔΠ) –έτσι όπως ονομάζεται επισήμως η νέα προγραμματική περίοδος– οι δαπάνες για την τεχνολογία, την καινοτομία, όπως επίσης και για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων θα είναι ιδιαίτερα αυξημένες. Επίσης όλα δείχνουν ότι οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) θα έχουν κεντρικό ρόλο στον οριζόντιο άξονα προτεραιότητας της πράσινης ανάπτυξης, της πράσινης ενέργειας και της κλιματικής αλλαγής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) θα περιλάβει κοινοτικούς πόρους ύψους 19,7 δισ. ευρώ. Από αυτά εκτιμάται ότι περίπου 9 δισ. ευρώ θα κατευθυνθούν στις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών. Δεν είναι τυχαίο ότι οι τουλάχιστον δύο από τις πέντε προτεραιότητες της Κομισιόν έχουν στον πυρήνα τους την αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, το 65% έως 85% των πόρων των περιφερειακών ταμείων και του ταμείου συνοχής θα απορροφηθούν στη νέα περίοδο από τις παρακάτω προτεραιότητες:

Πιο «έξυπνη» Ευρώπη (smarter Europe).

Μια πιο «πράσινη» και ελεύθερη από άνθρακα Ευρώπη (Greener, carbon free Europe).

Μια πιο «συνδεδεμένη» Ευρώπη (connected Europe), με δίκτυα μεταφορών και ψηφιακά δίκτυα.

Μια πιο κοινωνική Ευρώπη (social Europe).

Μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες.

Παράγοντες κοντά στις διαπραγματεύσεις αναφέρουν ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος για τη στήριξη των προαναφερόμενων απαιτούν επενδύσεις σε ΤΠΕ. Ειδικά για την Ελλάδα, η νέα περίοδος θα περιλάβει ποσό για τις ΤΠΕ πολλαπλάσιο των προηγούμενων προγραμματικών περιόδων στήριξης της ελληνικής οικονομίας.

Συγκεκριμένα, στην υφιστάμενη προγραμματική περίοδο οι δαπάνες σε τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών ανέρχονται σε 2 δισ. ευρώ, εκ των οποίων πολύ μικρό μέρος έχει απορροφηθεί. Η προγραμματική περίοδος με τα υψηλότερα κονδύλια ΤΠΕ ήταν το 2000-2007, όπου είχαν διατεθεί στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» περίπου 3 δισ. ευρώ.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το νέο ΠΔΠ 2021-2027 θα περιλάβει τρεις μεγάλους οριζόντιους άξονες επενδύσεων. Ο πρώτος οριζόντιος άξονας, με εκτίμηση προϋπολογισμού στο 35% των κοινοτικών πόρων, θα αφορά τεχνολογία, έρευνα, καινοτομία, υποστήριξη ψηφιακού μετασχηματισμού ΜΜΕ και δράσεις κατάρτισης με έμφαση στις ΤΠΕ. Σχεδόν το 80% έως 90% των κοινοτικών πόρων του συγκεκριμένου άξονα αναμένεται να κατευθυνθεί στις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών. Αυτό σημαίνει ότι περίπου 6 δισ. ευρώ θα κατευθυνθούν σε δράσεις σχετικές με τις ΤΠΕ, όπως έργα πληροφορικής, ερευνητικά έργα, κρατικές ενισχύσεις επιχειρήσεων, δράσεις κατάρτισης κ.λπ. Μεγάλος όγκος δράσεων αναμένεται να υπάρξει και στη δεύτερη οριζόντια δράση του νέου ΠΔΠ, που αφορά την πράσινη ανάπτυξη, την πράσινη ενέργεια και την κλιματική αλλαγή. Η δράση αυτή αναμένεται να απορροφήσει το 30% των κοινοτικών πόρων του ΠΔΠ, ήτοι περίπου 6 δισ. ευρώ. Εξ αυτών το 50%, δηλαδή περίπου 3 δισ. ευρώ, θα κατευθυνθούν σε δράσεις ΤΠΕ.

Συγκεκριμένα οι πόροι που σχετίζονται με ΤΠΕ και θα διατεθούν στην Πράσινη Ευρώπη σχεδιάζεται να κατευθυνθούν σε δράσεις που αφορούν τη δημιουργία «έξυπνων» πόλεων (smart cities), την «έξυπνη» διαχείριση ενέργειας με την αξιοποίηση τεχνολογίας ΙοΤ (Internet of Things) κ.ά.

O τρίτος οριζόντιος άξονας θα περιλάβει όλους τους υπόλοιπους άξονες, όπως γεωργία, αλιεία, κατασκευαστικές υποδομές (οδικοί άξονες κ.λπ.). Στον άξονα αυτό θα κατευθυνθεί το 35% των κοινοτικών πόρων (περίπου 7 δισ. ευρώ). Σημειώνεται ότι το ύψος των κοινοτικών πόρων για το νέο ΠΔΠ δεν έχει κλείσει ακόμη και ότι αυτό θα συμβεί περίπου τον ερχόμενο Φεβρουάριο. Παράγοντες κοντά στη διαδικασία σημειώνουν ότι το τελικό ποσό θα διαμορφωθεί μεταξύ 19,5 – 20,5 δισ. ευρώ.

Το ποσό είναι υψηλότερο από την υφιστάμενη προγραμματική περίοδο, όπου έχουν διατεθεί 17,8 δισ. ευρώ.

Πηγή: Καθημερινή