Κίνητρα σε επιχειρήσεις για να ενταχθούν σε clusters καινοτομίας


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1503

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1508
Έρχεται νέος Τειρεσίας για όσους χρωστούν
10 Ιανουαρίου, 2020
Κοινοτικοί πόροι 9 δισ. ευρώ σε πληροφορική και επικοινωνίες
10 Ιανουαρίου, 2020
Δείτε τα όλα

Κίνητρα σε επιχειρήσεις για να ενταχθούν σε clusters καινοτομίας


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1503

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1508

10/01/2020

Έως και 2,1 εκατ. ευρώ μπορούν να λάβουν τα κοινά επενδυτικά σχέδια που θα ενταχθούν προς χρηματοδότηση. Ποιες δαπάνες είναι επιλέξιμες προς πληρωμή. Οι στόχοι του προγράμματος.

Στα τέλη Ιανουαρίου, αναμένεται να βγει στον «αέρα» η 2η πρόσκληση του προγράμματος «Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας» (ΣΣΚ) η οποία αφορά τη συμμετοχή επιχειρήσεων στα clusters που θα δημιουργηθούν με τη χρηματοδότηση του πρώτου κύκλου της δράσης. Σημειώνεται ότι οι Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας που θα ιδρυθούν (σ.σ: στο πλαίσιο του πρώτου κύκλου) θα γνωστοποιηθούν την επόμενη εβδομάδα.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της 2ης πρόσκλησης θα κληθούν να υποβάλουν προτάσεις ως δυνητικοί δικαιούχοι υφιστάμενες επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους και ημερομηνίας ίδρυσης, οι οποίες προτίθενται να υλοποιήσουν μεμονωμένα ή σε συνεργατικά σχήματα, επιχειρηματικά σχέδια καινοτομίας υποστηριζόμενα από Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη.

Υπογραμμίζεται ότι τα επενδυτικά σχέδια των επιχειρήσεων που θα υποβληθούν, μπορούν να λάβουν χρηματοδότηση έως 2,1 εκατ. ευρώ για την υλοποίηση των προτάσεων.

Οι επιλέξιμες δαπάνες που μπορούν να χρηματοδοτηθούν είναι οι εξής:

1) Ενισχύσεις Καινοτομίας για ΜΜΕ.

2) Έρευνα και ανάπτυξη πρωτοτύπου προϊόντος /μελέτη σκοπιμότητας.

3) Ενισχύσεις για διαδικαστική και οργανωτική καινοτομία.

4) Ενισχύσεις/Δαπάνες για συμμετοχή ΜΜΕ σε εκθέσεις.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στις προτάσεις τους θα αναλύονται οι ενέργειες που θα υλοποιήσει, με έμφαση στην διάσταση της καινοτομίας, η κάθε επιχείρηση για την ανάπτυξή της καθώς και για την ανάπτυξη συνεργασιών R&D με άλλες επιχειρήσεις στο πλαίσιο του επιχειρηματικού σχεδίου ενός εγκεκριμένου ΣΣΚ, ο οποίος δραστηριοποιείται σε κάποιον από τους θεματικούς τομείς, της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης σε Εθνικό επίπεδο (national RIS3).

Στόχος των επί μέρους επιχειρηματικών σχεδίων των επιχειρήσεων θα είναι η ανάπτυξη σημαντικής δυναμικής στην παραγωγή νέων καινοτόμων προϊόντων ή και υπηρεσιών, η υλοποίηση στρατηγικών διείσδυσής τους σε αγορές-στόχους, η αύξηση των θέσεων εργασίας, η προσέλκυση επενδύσεων, καθώς και η δημιουργία νέας γνώσης και τεχνογνωσίας μέσω των ενεργειών που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του κάθε ΣΣΚ.

Κατά τη 2η πρόσκληση θα χρηματοδοτηθούν με αυξημένο ποσοστό ενίσχυσης και συνεργατικά έργα, μεταξύ των επιχειρήσεων-μελών ή εν δυνάμει μελών του εκάστοτε ΣΣΚ. Τα συνεργατικά έργα θα συμβάλουν στην επίτευξη του επιχειρηματικού στόχου του ΣΣΚ και θα αποτελούν μέρος της στρατηγικής, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου επιχειρηματικού σχεδίου του εκάστοτε ΣΣΚ, που συμμετέχουν ως μέλη.

Σε κάθε συνεργατικό έργο θα συμμετέχουν κατ’ ελάχιστον τρεις ανεξάρτητες επιχειρήσεις τόσο μεταξύ τους, όσο και ως προς τον φορέα αρωγό ενώ καμία μεμονωμένη επιχείρηση δεν θα καλύπτει άνω του 70% των επιλέξιμων δαπανών.

Στα υποβαλλόμενα επιχειρηματικά σχέδια, οι επιχειρήσεις θα τεκμηριώνουν τη συνάφεια και τη συμβολή τους στο επιχειρηματικό σχέδιο του προκριθέντος ΦΑ, του ΣΣΚ που συμμετέχουν ή θα συμμετάσχουν ως μέλη. Στην πρότασή τους θα αναλύονται οι R&D ενέργειες που θα υλοποιήσουν με προτεραιότητα την καινοτομία, την ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφεια.

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων είναι 18 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης των έργων με δυνατότητα εξάμηνης παράτασης. Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Πηγή: Euro2day.gr