Έρχονται κίνητρα για να… ψηλώσουν οι μικρές επιχειρήσεις

Επιδότηση έως 100% για θέρμανση με φυσικό αέριο αντί πετρελαίου
23 Οκτωβρίου, 2020
Νέες προθεσμίες στους εργοδότες για Δώρα και αναστολές συμβάσεων
23 Οκτωβρίου, 2020
Δείτε τα όλα

Έρχονται κίνητρα για να… ψηλώσουν οι μικρές επιχειρήσεις

23/10/2020

Η νέα εταιρική μορφή που θα επιτρέψει να ανοίξει ο δρόμος για συγχωνεύσεις ατομικών επιχειρήσεων. Υπό διαμόρφωση τα χρηματοδοτικά και φορολογικά κίνητρα για να αυξηθεί το μέγεθος. Το πλάνο δράσης της ομάδας εργασίας.

Τα κίνητρα αλλά και τις κατευθύνσεις για τη μεγέθυνση των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων πρόκειται να εξειδικεύσει στο αμέσως επόμενο, σύντομο διάστημα, η νεοσυσταθείσα «Ομάδα Εργασίας για την Παραγωγικότητα και την Εξωστρέφεια των Επιχειρήσεων».

Ειδικότερα, η εν λόγω ομάδα, επικεφαλής της οποίας τίθενται ο γενικός γραμματέας Οικονομικής Πολιτικής του υπουργείου Οικονομικών Χρήστος Τριαντόπουλος ως πρόεδρος και οι  κ.κ. Παναγιώτης Σταμπουλίδης, γενικός γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του υπουργείου Ανάπτυξης και Παναγιώτης Λιαργκόβας, πρόεδρος του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ), θα πρέπει ενόψει της τελικής μορφοποίησης των προτάσεων για την αξιοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης να καταθέσουν το «πλάνο δράσης» για τη μεγέθυνση και την ενίσχυση της εξωστρέφειας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Όπως αναφέρεται στο ΦΕΚ σύστασής της (Β’ αρ.φ.4579 – 16/10/2020), έργο της Ομάδας Εργασίας είναι η διαμόρφωση καθεστώτος κινητροδότησης για την παραγωγικότητα και την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων, μέσω της αύξησης του μεγέθους των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Σε αυτό το πλαίσιο θα εξεταστούν -ενδεικτικά- οι εξής παράμετροι:

  • Η δημιουργία νέας μορφής αστικής επιχειρηματικής σύμπραξης,
  • Η προώθηση μετασχηματισμού σε ανώτερη μορφή εταιρικού σχήματος,
  • Η δημιουργία πλαισίου προώθησης συγχωνεύσεων μικρομεσαίων επιχειρήσεων,
  • Η διαμόρφωση κινήτρων για εξωστρεφή clusters και προώθηση σχημάτων αρωγής και καθοδήγησης (mentoring).
Η εταιρική μορφή-υβρίδιο

Ως προς τον άξονα της δημιουργίας νέας μορφής αστικής επιχειρηματικής σύμπραξης, σύμφωνα με πληροφορίες, θα υπάρξει μια νέα νομική εταιρική μορφή-υβρίδιο, το οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από ατομικές επιχειρήσεις για τις οποίες δεν υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο για τη συγχώνευσή τους.

Η νέα εταιρική μορφή που θα καταλαμβάνει τις υπό συγχώνευση ατομικές επιχειρήσεις προτείνεται να είναι συγκεκριμένης χρονικής διάρκειας. Δηλαδή θα έχει μεταβατικό χαρακτήρα, έως ότου οι συγχωνευόμενες ατομικές επιχειρήσεις «εδραιωθούν» και μπορέσουν να μετασχηματιστούν σε άλλη νομική μορφή.

Υπενθυμίζουμε ότι από τις διαδικασίες εταιρικού μετασχηματισμού (συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή) που ορίζει ο 4601/2019 εξαιρούνται οι ατομικές επιχειρήσεις. Αντίθετα, να μετασχηματισθούν εταιρικά μπορούν οι Ανώνυμες Εταιρείες, οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης, οι Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες, οι Ομόρρυθμες Εταιρείες, οι Ετερόρρυθμες Εταιρείες, οι  Κοινοπραξίες, οι Ευρωπαϊκές Εταιρείες (SE), οι Αστικοί Συνεταιρισμοί και οι Ευρωπαϊκές Συνεταιριστικές Εταιρείες (ΕΣΕτ).

Εκτός όμως από τη νέα εταιρική μορφή-υβρίδιο, θα προταθούν και θα υπάρξουν στη συνέχεια χρηματοδοτικά και φορολογικά κίνητρα για τη μεγέθυνση των επιχειρήσεων καθώς για τη συγχώνευση μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Έμφαση, επίσης, θα δοθεί στη δημιουργία εξωστρεφών συστάδων επιχειρήσεων (clusters) με την παροχή κινήτρων, τη σύσταση φορέων αρωγής καθώς και την παροχή συμβουλευτικής για τη μεγέθυνση και την εξωστρέφεια των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η μεγέθυνση των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την επιβίωση και την αύξηση της παραγωγικότητας για εκατοντάδες χιλιάδες επιχειρήσεις, η συντριπτική πλειονότητα των οποίων είναι πολύ μικρές.

Η μελέτη της ΕΥ

Σύμφωνα με τη σχετική μελέτη, που διενήργησε η EY για λογαριασμό του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις  αντιπροσωπεύουν το 99,9% του συνολικού αριθμού των ελληνικών επιχειρήσεων, το 87% της απασχόλησης και το 19,3% του ΑΕΠ. Ωστόσο, ο πολύ μεγάλος αριθμός των πολύ μικρών επιχειρήσεων (96,9% έναντι 93% στην Ε.Ε.) και ο συνακόλουθος παραγωγικός κατακερματισμός αποτελούν τροχοπέδη για την ανταγωνιστικότητά τους.

Μάλιστα, αναφέρεται ως χαρακτηριστικότερο παράδειγμα, η πολύ χαμηλή παραγωγικότητα των ΜμΕ στην Ελλάδα, η οποία κυμαίνεται στο 50% του ευρωπαϊκού μ.ο. Ωστόσο, μεταξύ των ΜμΕ, οι μεσαίες επιχειρήσεις εμφανίζουν 178% μεγαλύτερη φαινόμενη παραγωγικότητα από τις πολύ μικρές και 40% από τις μικρές.

Ένα άλλο σημαντικό εύρημα της έρευνας είναι ότι η ευελιξία του πολύ μικρού μεγέθους δεν μετασχηματίζεται σε απόδοση, με τις πολύ μικρές επιχειρήσεις (το 96,9% του συνόλου) να παράγουν περίπου το 9,3% του ΑΕΠ, ενώ οι μικρές και οι μεσαίες (το 3% του συνόλου) να παράγουν περίπου το 10% του ΑΕΠ. 

Πηγή: Euro2day.gr