«ΓΕΦΥΡΑ 1»: Από την επιδότηση στο στάδιο της παρακολούθησης

Επενδύσεις 14 δισ. σχεδιάζουν οι ΜμΕ μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης
18 Φεβρουαρίου, 2022
ΟΑΕΔ: 11 νέα προγράμματα απασχόλησης για 62.000 θέσεις εργασίας το 2022
25 Φεβρουαρίου, 2022
Δείτε τα όλα

«ΓΕΦΥΡΑ 1»: Από την επιδότηση στο στάδιο της παρακολούθησης

18/02/2022

Μήνα με το μήνα αυξάνεται πλέον ο αριθμός των δανειοληπτών οι οποίοι παύουν να επιδοτούνται για το δάνειο της α΄ κατοικίας καθώς συμπληρώνεται το διάστημα των 12 μηνών που επιδοτούνται μέσω του προγράμματος «ΓΕΦΥΡΑ 1». Όσον αφορά  το πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ 2» το οποίο αφορά ελεύθερους επαγγελματίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν αποδεδειγμένα πληγεί από την πανδημία δηλαδή είχαν υποστεί μείωση στο τζίρο τους κατά τουλάχιστον 20% το 2020, είναι ακόμα σε εξέλιξη.

Ήδη αρκετοί πλέον δανειολήπτες – φυσικά πρόσωπα που ανήκαν στους «τυχερούς» καθώς έλαβαν από τους πρώτους επιδότηση για τη δόση του στεγαστικού τους δανείου μέσω του προγράμματος «ΓΕΦΥΡΑ 1», αρχίζουν να ενημερώνονται από τα τραπεζικά ιδρύματα για το τέλος της επιδότησης αλλά και ότι για ένα διάστημα θα πρέπει να είναι συνεπείς στις δανειακές τους υποχρεώσεις. Για την ακρίβεια «περνούν» πλέον σε καθεστώς επιτήρησης, κάτι που προβλέπονταν με βάση του όρους υπαγωγής στο πρόγραμμα, για διάστημα από 6 έως 18 μήνες, ανάλογα με την κατηγορία του δανείου.

Πιο συγκεκριμένα

-για εξυπηρετούμενες οφειλές ή οφειλές που παρουσίαζαν καθυστέρηση μέχρι ενενήντα (90) ημέρες ο χρόνος παρακολούθησης είναι έξι (6) μήνες.

– για μη εξυπηρετούμενες οφειλές που παρουσίαζαν καθυστέρηση μεγαλύτερη των ενενήντα (90) ημερών και δεν ήταν καταγγελμένα ο χρόνος παρακολούθησης είναι δώδεκα (12) μήνες.

-για μη εξυπηρετούμενες οφειλές που παρουσίαζαν καθυστέρηση μεγαλύτερη των ενενήντα (90) ημερών και επιπλέον είχαν καταγγελθεί μέχρι την ημερομηνία αυτή από το χρηματοδοτικό φορέα, ακόμα και αν στη συνέχεια ρυθμίστηκαν με συμφωνία οφειλέτη και χρηματοδοτικού φορέα, ο χρόνος παρακολούθησης είναι δέκα οκτώ (18) μήνες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για οφειλές οποιασδήποτε κατηγορίας από τις παραπάνω στα οποία η δόση δεν έχει ορισθεί σε μηνιαία βάση, ο χρόνος παρακολούθησης είναι  δώδεκα (12) μήνες.

Μέχρι σήμερα το ποσό που έχει καταβληθεί, και για τα δύο προγράμματα, ξεπερνά το μισό δις. ευρώ καθώς ανέχεται σε 529,6 εκατ. ευρώ  σε 86.199 δικαιούχους. Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών έως το τέλος Ιανουαρίου οι πληρωμές της κρατικής επιδότησης από το πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ 1», που αφορά σε δάνεια 1ης κατοικίας, ανέρχονταν συνολικά σε 248,7 εκατ. ευρώ σε 75.666 δικαιούχους. Όσον αφορά το «ΓΕΦΥΡΑ 2», οι πληρωμές ανήλθαν σε 280,9 εκατ. ευρώ σε 10.533 δικαιούχους.

Η κρατική επιδότηση συνεχίζεται έως ότου όλοι οι δικαιούχοι λάβουν 3 μήνες πρόσθετη επιδότηση, δηλαδή συνολική επιδότηση διάρκειας 12 μηνών. Οι δικαιούχοι για τους οποίους δεν έχει ολοκληρωθεί η 9μηνη επιδότηση, θα λάβουν την πρόσθετη επιδότηση 3 μηνών, μετά το πέρας του 9μήνου τους.

Για όσο διαρκεί η επιδότηση,  η συνεισφορά του Δημοσίου μπορεί να διακοπεί εάν:

-υπήρξε λύση του αιτούντος νομικού προσώπου ή θανάτου του αιτούντος φυσικού προσώπου.

-κατόπιν τριών διαδοχικών εντολών πίστωσης, δεν έχει καταστεί δυνατόν να πιστωθεί η συνεισφορά του Δημοσίου σε έναν τουλάχιστον τραπεζικό λογαριασμό.

– μετά από επανέλεγχο διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης της συνεισφοράς.

– ο οφειλέτης έχει καθυστερήσει την καταβολή του ποσού που βαρύνει τον ίδιο. Εμπρόθεσμη θεωρείται η καταβολή που πραγματοποιείται το αργότερο κατά την καταληκτική ημερομηνία που έχει ορίσει ο χρηματοδοτικός φορέας.

-δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του ο οφειλέτης (π.χ. δεν παρέχει πρόσβαση στα στοιχεία και όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που ζητούνται από το Δημόσιο κατά τον εκ των υστέρων έλεγχο των στοιχείων της αίτησής του από τα οποία αποδεικνύεται η επιλεξιμότητά του).

-αποδειχθεί με δημόσια έγγραφα ότι η αίτηση υπαγωγής είναι ψευδής και η ανακρίβεια επιδρά στην επιλεξιμότητα του αιτούντος.

-Η ενίσχυση που χορηγείται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση και την εμπορία γεωργικών προϊόντων μετακυλίεται από αυτές, εν μέρει ή εξολοκλήρου, σε πρωτογενείς παραγωγούς.

Πηγή: Ναυτεμπορική