Φοροαπαλλαγές και αύξηση ορίου αποσβέσεων στο σχέδιο νόμου του ΥΠΟΙΚ

Παράταση σε προγράμματα του Αναπτυξιακού νόμου
5 Απριλίου, 2019
Φορολογικές δηλώσεις: Τα μυστικά με τους προσυμπληρωμένους κωδικούς
5 Απριλίου, 2019
Δείτε τα όλα

Φοροαπαλλαγές και αύξηση ορίου αποσβέσεων στο σχέδιο νόμου του ΥΠΟΙΚ

05/04/2019

Εντός του Απριλίου αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή το σχέδιο νόμου του υπουργείου Οικονομικών, το οποίο θα παρέχει κίνητρα για στρατηγικές επενδύσεις. Τα κίνητρα θα σχετίζονται με φοροαπαλλαγές υπό τη μορφή υπεραποσβέσεων, ενώ εξετάζεται και η αύξηση του χρονικού ορίου των αποσβέσεων από την πενταετία στη δεκαετία. Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να δώσει ώθηση στις επιχειρήσεις, ώστε να μπορέσουν να γίνουν περισσότερες επενδύσεις, ένας τομέας όπου χωλαίνει τα τελευταία χρόνια η χώρα μας, αλλά και να γίνουν ανταγωνιστικές έναντι των ξένων εταιρειών. Σύμφωνα με τον ΣΕΒ, αυτό είναι απολύτως αναγκαίο να συμβεί λόγω του τεράστιου επενδυτικού κενού που εξακολουθεί να υφίσταται στη χώρα και, βεβαίως, του σημαντικού επενδυτικού ανταγωνισμού που υπάρχει μεταξύ της Ελλάδας και των υπόλοιπων χωρών στην ευρύτερη περιοχή για την προσέλκυση επενδύσεων. Σε αυτό το πλαίσιο, σημειώνει ο ΣΕΒ, επιβάλλεται να αλλάξει ο φορολογικός χειρισμός των αποσβέσεων και να συγκλίνουμε ως χώρα με τα κίνητρα που χρησιμοποιούν οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες.

Όπως τονίζεται στην ειδική έκθεση του Συνδέσμου, η Ελλάδα έχει καταλήξει να είναι η μόνη χώρα της Ε.Ε. που ταυτόχρονα:

α) Προβλέπει πολύ περιορισμένο χρονικό περιθώριο (5 έτη) μέσα στο οποίο μπορεί να γίνει συμψηφισμός ζημιών με μελλοντικά κέρδη.

β) Περιορίζει τόσο αυστηρά τη δυνατότητα προσαρμογής των φορολογικών αποσβέσεων στην ωφέλιμη ζωή του παγίου.

Ο συνδυασμός αυτών των χαρακτηριστικών του πλαισίου πλήττει ειδικά τις επιχειρήσεις που επενδύουν συστηματικά σε καινοτόμο εξοπλισμό ή που επενδύουν σε πάγια με μακρύ χρόνο απόδοσης. Κατά συνέπεια, υπονομεύεται η αύξηση των επενδύσεων στη βιομηχανία και στη μεταποίηση, που αποτελεί το 9% του ΑΕΠ, και ο εθνικός στόχος που έχει θέσει η κυβέρνηση –κατόπιν πίεσης του ΣΕΒ και άλλων βιομηχανικών οργανώσεων– είναι το μερίδιο αυτό να φθάσει στο 12% τα επόμενα χρόνια, όταν υπερβαίνει το 15% στην υπόλοιπη Ευρώπη.

Πηγή: Καθημερινή