Επιπλέον χρηματοδότηση ύψους 44.000.000 ευρώ για επενδύσεις εντεταγμένες στο ΕΣΠΑ.

Έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών των φυσικών προσώπων που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα.
21 Ιανουαρίου, 2015
Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων σε εποχή Ποσοτικής Χαλάρωσης.
23 Ιανουαρίου, 2015
Δείτε τα όλα

Επιπλέον χρηματοδότηση ύψους 44.000.000 ευρώ για επενδύσεις εντεταγμένες στο ΕΣΠΑ.

Επιπλέον χρηματοδότηση ύψους 44.000.000 ευρώ για το πρόγραμμα “Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που Δραστηριοποιούνται στους Τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου-Υπηρεσιών (ΠΕΠ)”.

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ανακοίνωσε επιπλέον χρηματοδότησης ύψους 44.000.000 ευρώ για το πρόγραμμα “Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που Δραστηριοποιούνται στους Τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου-Υπηρεσιών (ΠΕΠ)”. Το ανωτέρω ποσό είναι άμεσα διαθέσιμο για πληρωμές των ενταγμένων στα προγράμματα επενδυτών, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή υλοποίηση των Επενδύσεων.