Επιχορήγηση 24,5 εκατ. για ανάπτυξη ερευνητικών έργων


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1503

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1508
Μειώνεται κατά 30% το τέλος επιτηδεύματος το 2020
17 Ιανουαρίου, 2020
Χρηματοδότηση 8,14 εκατ. ευρώ σε τεχνολογικά επενδυτικά σχέδια
17 Ιανουαρίου, 2020
Δείτε τα όλα

Επιχορήγηση 24,5 εκατ. για ανάπτυξη ερευνητικών έργων


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1503

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1508

17/01/2020

Στον «αέρα» η «2η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών». Ποια επιστημονικά πεδία χρηματοδοτούνται. Πότε αρχίζει η υποβολή των αιτήσεων.

Έως και 200.000 ευρώ μπορούν να λάβουν ερευνητικές ομάδες των τριτοβάθμιων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων για να υλοποιήσουν συγκεκριμένα ερευνητικά έργα μέσω του προγράμματος «2η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών».

Στόχος της εν λόγω δράσης η οποία θα «μοιράσει» 24,5 εκατ. ευρώ, είναι η υποστήριξη της υλοποίησης επιλεγμένων ερευνητικών Έργων υψηλής επιστημονικής ποιότητας και αριστείας, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της ερευνητικής δραστηριότητας στη χώρα. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από τις 17 Φεβρουαρίου μέχρι και τις 31 Μαρτίου 2019.

Σύμφωνα με την προκήρυξη, επιστημονικοί υπεύθυνοι (ΕΥ) των έργων που θα χρηματοδοτηθούν, μπορούν είναι μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) και των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ) της χώρας, καθώς και ερευνητές των Ερευνητικών Κέντρων και Ινστιτούτων (ΕΚ-I, άρθρο 18 του Ν. 4310/2014) και των Ερευνητικών Πανεπιστημιακών Ινστιτούτων (ΕΠΙ).

Το προτεινόμενο ερευνητικό έργο (πρόταση) θα πρέπει να είναι πρωτότυπο, να αναφέρεται σε ερευνητικό τομέα αιχμής, να έχει σημαντική επιστημονική απήχηση και να πληροί κριτήρια υψηλής επιστημονικής ποιότητας και αριστείας.

Ανάλογα με τη βαθμίδα την οποία κατέχει ο ΕΥ του ερευνητικού έργου, αυτό θα εντάσσεται σε μια από τις δύο παρακάτω κατηγορίες:

Κατηγορία Ι: Ερευνητικά Έργα ακαδημαϊκού ή ερευνητικού προσωπικού που κατέχει θέση μέλους ΔΕΠ ή Ερευνητή/τριας στις δύο πρώτες εισαγωγικές βαθμίδες σε ΑΕΙ, ΕΚ-Ι, ΕΠΙ και ΑΣΕΙ, αντίστοιχα.

Κατηγορία ΙΙ: Ερευνητικά Έργα ακαδημαϊκού ή ερευνητικού προσωπικού που κατέχει θέση μέλους ΔΕΠ ή Ερευνητή/τριας στις δύο υψηλότερες βαθμίδες σε ΑΕΙ, ΕΚ-Ι, ΕΠΙ και ΑΣΕΙ, αντίστοιχα.

Το προτεινόμενο έργο μπορεί να υλοποιηθεί σε Φορέα Υποδοχής (ΦΥ), ο οποίος μπορεί να είναι ΑΕΙ ή Ερευνητικό Κέντρο-Ινστιτούτο (ΕΚ-Ι.) ή Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο (ΕΠΙ) ή Ανώτατο Στρατιωτικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΑΣΕΙ).

Κάθε πρόταση δύναται να υποβληθεί σε ένα επιστημονικό πεδίο/υποπεδίο μίας από τις ακόλουθες ευρείες Επιστημονικές Περιοχές: 1. Φυσικές Επιστήμες 2. Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας 3. Επιστήμες Ζωής (Ιατρική και Επιστήμες Υγείας) 4. Γεωπονικές Επιστήμες – Τρόφιμα 5. Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας 6. Κοινωνικές Επιστήμες 7. Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες 8. Περιβάλλον και Ενέργεια 9. Διοίκηση και Οικονομία της Καινοτομίας.

Η διάρκεια του προτεινόμενου ερευνητικού έργου μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 36 μηνών.

Το ανώτατο ύψος της χρηματοδότησης, είναι 200.000 ευρώ για τις Επιστημονικές Περιοχές: Φυσικές Επιστήμες, Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας, Επιστήμες Ζωής (Ιατρική και Επιστήμες Υγείας), Γεωπονικές Επιστήμες – Τρόφιμα, Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας, Περιβάλλον και Ενέργεια και 150.000 ευρώ για τις Επιστημονικές Περιοχές: Κοινωνικές Επιστήμες, Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες, Διοίκηση και Οικονομία της Καινοτομίας.

Σημειώνεται ότι το 50% της χρηματοδότησης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αμοιβές προσωπικού.

Πηγή: Euro2day.gr