Χρηματοδότηση 8,14 εκατ. ευρώ σε τεχνολογικά επενδυτικά σχέδια


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1503

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1508
Επιχορήγηση 24,5 εκατ. για ανάπτυξη ερευνητικών έργων
17 Ιανουαρίου, 2020
Στα «σκαριά» νέου τύπου πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον»
24 Ιανουαρίου, 2020
Δείτε τα όλα

Χρηματοδότηση 8,14 εκατ. ευρώ σε τεχνολογικά επενδυτικά σχέδια


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1503

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1508

17/01/2020

“ERANETs 2019b” – Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συνεργασία – Επιχορήγηση ελληνικών φορέων που συμμετείχαν επιτυχώς σε κοινές προκηρύξεις υποβολής προτάσεων των Ευρωπαϊκών Δικτύων ERANETs

Ο βασικός στόχος των σχημάτων ERA-NETS, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ) και της παρούσας Δράσης, είναι να εντείνει τη συνεργασία μεταξύ φορέων διαφορετικών κρατών μελών και συνδεδεμένων κρατών και να συντονίσει κοινές ερευνητικές δραστηριότητες, όπως είναι τα προγράμματα έρευνας και καινοτομίας, μέρος των προγραμμάτων αυτών ή παρόμοιες πρωτοβουλίες. Συνήθως, αυτές οι δραστηριότητες:

 • είναι στρατηγικά προγραμματισμένες
 • εκτελούνται σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο
 • χρηματοδοτούνται και διαχειρίζονται από εθνικούς δημόσιους οργανισμούς ή από δομές που συνδέονται στενά με ή έχουν οριστεί από τις δημόσιες αρχές.

Σε ποιους απευθύνεται

 • Οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων
 • Επιχειρήσεις
 • Λοιποί Φορείς, οι οποίοι αντιμετωπίζονται είτε ως Οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων, εφόσον πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις, είτε ως επιχειρήσεις. Στη κατηγορία αυτή εντάσονται οι ακόλουθες οντότητες:
  • Δημόσιες Υπηρεσίες, που ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση κατά την έννοια της παρ. 1 στ’ του άρθρου 14 του Ν. 4270/2014 (Α’ 143)
  • Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (όπως Μουσεία με ανεξάρτητη νομική οντότητα, Δημόσια Νοσοκομεία, Ακαδημία Αθηνών, Εθνική Βιβλιοθήκη, Εθνική Πινακοθήκη κ.α.)
  • Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, που έχουν ιδρυθεί με Νόμο ή Π.Δ. και επιχορηγούνται από το Κράτος
  • Κοινωφελή Ιδρύματα που διέπονται από το Ν. 4182/2013.

Περίοδος υποβολής

από 11/2/2020 έως 1/4/2020 (ώρα 16:00)

Όροι και προϋποθέσεις

Προϋπολογισμός έργων Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε έργου μπορεί να ανέλθει έως τα 200.000 ευρώ.

Τι χρηματοδοτείται

Επιλέξιμες είναι οι αναφερόμενες δαπάνες στα άρθρα 25, 28 & 29 του Κανονισμού Ε.Ε. 651/2014. Ειδικότερα:

Ενισχύσεις για έργα έρευνας και ανάπτυξης (Αρθρο 25)

 • δαπάνες προσωπικού
 • δαπάνες οργάνων και εξοπλισμού
 • δαπάνες για κτίρια και γήπεδα
 • δαπάνες για έρευνα επί Συμβάσει
 • πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες
 • δαπάνες για τις μελέτες σκοπιμότητας

Ενισχύσεις καινοτομίας για μικρομεσαίες επιχειρήσεις ΜΜΕ (Αρθρο 28)

 • οι δαπάνες για την απόκτηση (obtaining), την επικύρωση και την προστασία των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας
 • οι δαπάνες για την απόσπαση από Οργανισμό έρευνας και διάδοσης γνώσεων ή από μεγάλη επιχείρηση προσωπικού υψηλής ειδίκευσης
 • οι δαπάνες για συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες στον τομέα της καινοτομίας.

Ενισχύσεις για διαδικαστική και οργανωτική καινοτομία (Αρθρο 29)

 • δαπάνες προσωπικού
 • δαπάνες οργάνων και εξοπλισμού
 • δαπάνες για κτίρια και γήπεδα
 • δαπάνες για έρευνα επί Συμβάσει
 • πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες.

Προϋπολογισμός

€ 8.141.696,40

Αναλυτικά:

 • Αττική: 5.535.746,10 €
 • Δυτική Μακεδονία, Πελοπόννησος, Ιόνια Νησιά, Κρήτη, Βόρειο Αιγαίο: 1.759.604,80 €
 • Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, Κεντρική  Μακεδονία, Θεσσαλία, Ήπειρος, Δυτική Ελλάδα: 781.995,50 €
 • Νότιο Αιγαίο, Στερεά Ελλάδα: 64.350,00 €

Πηγή: Espa.gr