Έως και 80% επιδότηση σε σχέδια καινοτομίας

Παγώνουν οι δόσεις δανείων των πληγέντων του κλάδου Επισιτισμού- Τουρισμού
11 Δεκεμβρίου, 2020
«Δώρο» 5.000 ευρώ από το ΕΣΠΑ για δημιουργία e-shop -Ποιες 16.000 επιχειρήσεις δικαιούνται την επιδότηση
11 Δεκεμβρίου, 2020
Δείτε τα όλα

Έως και 80% επιδότηση σε σχέδια καινοτομίας

11/12/2020

Αιτήσεις έως 26/2/2021 για τη δράση των 34,68 εκατ.

Επιδότηση που μπορεί να ανέλθει έως και το 80% μπορούν να λάβουν οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στους 25 Συνεργατικούς Σχηματισμούς Καινοτομίας που συστάθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος «Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας / Φορέας Αρωγός».

Προϋπόθεση για τη λήψη της επιδότησης αποτελεί η υποβολή πρότασης – αίτησης βάσει της οποίας θα αποδεικνύεται ότι η επιχείρηση θα υλοποιήσει, μεμονωμένα ή σε συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις, επιχειρηματικά σχέδια καινοτομίας υποστηριζόμενα από Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη.

Το πρόγραμμα, ο προϋπολογισμός του οποίου ανέρχεται στα 34,68 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με την απόφαση που υπέγραψε ο υφυπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γ. Τσακίρης, θα δέχεται αιτήσεις έως τις 26/2/2021. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι επιχειρήσεις που μπορούν να υποβάλουν αίτηση, θα πρέπει να δραστηριοποιούνται στους εξής τομείς: Αγροδιατροφή, Βιο-επιστήμες και Υγεία / Φάρμακα, ΤΠΕ, Ενέργεια, Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη – Κλιματική Αλλαγή, Logistics, Υλικά – Κατασκευές, Πολιτισμός – Τουρισμός – Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες.

Όρια επιχορηγήσεων

Επισημαίνεται ότι ο συνολικός προϋπολογισμός (δημόσια δαπάνη και ιδιωτική συμμετοχή) των επιχορηγουμένων ενεργειών στο θεματικό τομέα της Αγροδιατροφής για κάθε επιχείρηση-μέλος του ΣΣΚ δεν μπορεί να υπολείπεται των 20.000 ευρώ και να υπερβαίνει τις 100.000 ευρώ.

Αντίστοιχα, ο συνολικός προϋπολογισμός των επιχορηγουμένων ενεργειών στους υπόλοιπους θεματικούς τομείς για κάθε επιχείρηση-μέλος του ΣΣΚ δεν μπορεί να υπολείπεται των 50.000 ευρώ και να υπερβαίνει τις 450.000 ευρώ. Όπως ορίζει το πρόγραμμα, στα επιχειρηματικά σχέδια των επιχειρήσεων θα αναλύονται οι ενέργειες που θα υλοποιήσει η κάθε επιχείρηση. Στόχος αυτών των σχεδίων θα είναι η ανάπτυξη σημαντικής δυναμικής στην παραγωγή νέων καινοτόμων προϊόντων ή και υπηρεσιών, η αύξηση των θέσεων εργασίας, η προσέλκυση επενδύσεων, καθώς και η δημιουργία τεχνογνωσίας μέσω των ενεργειών που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του κάθε ΣΣΚ. Κάθε επιχείρηση μπορεί να συμμετέχει με μία και μόνο πρόταση.

Οι επιχειρήσεις δυνητικοί δικαιούχοι οφείλουν:

* Να έχουν συσταθεί νομίμως και να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα: ΑΕ, ΕΠΕ, Ο.Ε. ή Ε.Ε., ΙΚΕ ΚοινΣΕπ. Οι ελεύθ. επαγγελματίες, οι ατομικές επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα δεν θα είναι δικαιούχοι στη 2η πρόσκληση.

* Κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης να λειτουργούν νόμιμα (με έδρα ή υποκατάστημα) στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της Ε.Ε. και να διαθέτουν ΑΦΜ ή VAT. Οι επιχειρήσεις οι οποίες κατά την υποβολή της πρότασης δεν διαθέτουν έδρα ή υποκατάστημα στην Ελλάδα δεσμεύονται ότι κατά την ημερομηνία καταβολής της ενίσχυσης θα διαθέτουν εγκατάσταση ή υποκατάστημα στην περιφέρεια στην οποία χωροθετείται η ενίσχυση.

* Να μην είναι προβληματικές επιχειρήσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του Κανονισμού ΕΕ651/2014.

* Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους εκτέλεση προηγουμένης απόφασης ανάκτησης της Κομισιόν για αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθείσες κρατικές ενισχύσεις.

* Να μην έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης ή αναδιάρθρωσης.

* Να δεσμευτούν εγγράφως ότι τα επενδυτικά τους σχέδια δεν έχουν υποβληθεί για ένταξη σε άλλο πρόγραμμα.

Πηγή: Ναυτεμπορική