Ως 31 Οκτωβρίου οι αναστολές πληρωμής επιταγών στον τουρισμό

Μείωση μισθώματος για επιχειρήσεις που πλήττονται από τον Covid19 και τους εργαζόμενους σε αυτές
11 Σεπτεμβρίου, 2020
9 δισ. ευρώ τα νέα “Covid” δάνεια μέχρι τέλος του έτους – Προϊόν και για πολύ μικρές επιχειρήσεις
11 Σεπτεμβρίου, 2020
Δείτε τα όλα

Ως 31 Οκτωβρίου οι αναστολές πληρωμής επιταγών στον τουρισμό

11/09/2020

Τη δυνατότητα να μην πληρώσουν επιταγές, συναλλαγματικές και γραμμάτια έχουν οι επιχειρήσεις του κλάδου που είδαν μεγάλη πτώση εσόδων το πρώτο εξάμηνο της χρονιάς. Η ρύθμιση περιλαμβάνεται σε νομοσχέδιο που κατατέθηκε.

Παράταση στις προθεσμίες εξόφλησης επιταγών και συναλλαγματικών δίνει στον κλάδο του τουρισμού η κυβέρνηση για όσες επιχειρήσεις είχαν σημαντική μείωση του τζίρου.

Το νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή προβλέπει: «Αναστέλλονται εκ νέου, έως την 31η Οκτωβρίου 2020, οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιόγραφων (επιταγές, συναλλαγματικές και γραμμάτια) οφειλόμενων από επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου, οι οποίες έχουν τους προβλεπόμενους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) και εμφανίζουν μειωμένο κύκλο εργασιών κατά το α’ εξάμηνο του έτους 2020 σε σχέση με τον κύκλο εργασιών του α’ εξαμήνου του έτους 2019 κατά τα προβλεπόμενα ποσοστά» (σ.σ. 70% έως 85%).

Όπως εξηγείται στην έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους: «δεν καταχωρούνται σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, κατά παρέκκλιση των ειδικότερα οριζόμενων διατάξεων, αξιόγραφα, οφειλόμενα από επιχειρήσεις των ανωτέρω ΚΑΔ υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις και προθεσμίες. Αξιόγραφα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της υπό κύρωση Π.Ν.Π., τα οποία δεν εξοφλήθηκαν και καταχωρήθηκαν σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, διαγράφονται από τη δημοσίευση της υπό κύρωση Π.Ν.Π και δεν καταχωρούνται εκ νέου σε αυτά, εάν αποδεδειγμένα εξοφληθούν έως τις προβλεπόμενες κατά περίπτωση προθεσμίες. Για τις απαιτήσεις που απορρέουν από τα ανωτέρω αξιόγραφα αναστέλλονται η έκδοση διαταγής πληρωμής καθώς και η λήψη πάσης φύσεως μέτρων ή η διενέργεια πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης έως τις προβλεπόμενες προθεσμίες.

Πηγή: Euro2day.gr