Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μμε μέσω της «Εργαλειοθήκης»


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1503

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1508
Πράσινο Ταμείο: 56 εκατ. ευρώ για αστικές αναπλάσεις σε όλους τους Δήμους
29 Νοεμβρίου, 2019
Μοιράζει 915 εκατ. η «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση»
6 Δεκεμβρίου, 2019
Δείτε τα όλα

Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μμε μέσω της «Εργαλειοθήκης»


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1503

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/boxmind.gr/httpdocs/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1508

29/11/2019

Έως τώρα έχουν εγκριθεί περισσότερα από χίλια επενδυτικά σχέδια μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων

Ξεπέρασαν τα 1.000 τα επενδυτικά σχέδια μικρομεσαίων επιχειρήσεων που έχουν ενταχθεί έως τώρα στο πρόγραμμα «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων», το οποίο εστιάζει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού εξοπλισμού τους και στην πιστοποίηση των προϊόντων τους.

Με βάση τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, τα επενδυτικά σχέδια που έχουν ενταχθεί μέχρι σήμερα στο πρόγραμμα ανέρχονται σε 1.063, με το μέσο ποσό επιδότησης να ανέρχεται στις 73.000 ευρώ, καθώς το συνολικό ποσό που «αιτούνται» είναι της τάξεως των 77,5 εκατ. ευρώ.

Στο αμέσως επόμενο διάστημα αναμένεται και άλλο πακέτο εγκρίσεων, καθώς το πρόγραμμα υλοποιείται στη βάση της άμεσης αξιολόγησης. Δηλαδή τα επενδυτικά σχέδια, εφόσον πληρούν τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που τίθενται, να εντάσσονται με τη σειρά που υποβάλλονται προς πληρωμή, εν αντιθέσει με άλλα προγράμματα όπου η αξιολόγηση είναι συγκριτική, κάτι που σημαίνει ότι θα πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής αιτήσεων και μετά να αξιολογηθούν συνολικά, ώστε τα καλύτερα να χρηματοδοτηθούν.

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων», προϋπολογισμού 400 εκατ. ευρώ, οι δικαιούχοι μπορούν να λάβουν επιδότηση έως το 65% του επιλέξιμου επενδυτικού σχεδίου που θα υποβάλουν. Με δεδομένο ότι εκ των διαθέσιμων 400 εκατ. ευρώ έχουν εξαντληθεί μόλις τα 77 ,5 εκατ. ευρώ, σημαίνει ότι στο πρόγραμμα μπορούν να υπαχθούν χιλιάδες ακόμα επενδυτικά σχέδια.

Όροι και προϋποθέσεις

Όπως ορίζει το πρόγραμμα, ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 20.000 έως 200.000 ευρώ. Επενδυτικά σχέδια με προϋπολογισμό μικρότερο των 20.000 ευρώ κρίνονται μη επιλέξιμα και δεν μπορούν να υποβληθούν. Στην περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο θα έχει προϋπολογισμό μεγαλύτερο των 200.000 ευρώ, το υπερβάλλον ποσό θα θεωρείται ιδιωτική συμμετοχή 100% για την υλοποίηση του σχεδίου.

Στην περίπτωση αυτή, παρόλο που οι υπερβάλλουσες δαπάνες δεν επιχορηγούνται, αντικείμενο αξιολόγησης και παρακολούθησης -ελέγχου αποτελεί το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου, συμπεριλαμβανομένου και του υπερβάλλοντος κόστους.

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης. Επισημαίνεται ότι δαπάνες τουλάχιστον ίσες με το 30% του εκάστοτε εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επένδυσης θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί και να έχουν αποτελέσει αντικείμενο αιτήματος επαλήθευσης στους πρώτους 12 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης.

Σε αντίθετη περίπτωση, θα απομειώνεται ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κατά το ποσόν που το ποσόν του αιτήματος επαλήθευσης υπολείπεται του 30% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού.

Ιδιωτική συμμετοχή

Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής ο δυνητικός δικαιούχος μπορεί να χρησιμοποιήσει ίδιους πόρους ή και δάνειο. Στην περίπτωση που χρησιμοποιηθεί δάνειο θα πρέπει να έχει τη μορφή τραπεζικού δανείου ή ομολογιακού δανείου εκδιδομένου σε δημόσια ή μη εγγραφή, ή δανείου από άλλους χρηματοδοτικούς οργανισμούς, τριετούς τουλάχιστον διάρκειας. Επιτρέπεται η χρήση του αλληλόχρεου λογαριασμού, εφόσον υπάρχει ξεχωριστή πράξη στον εν λόγω λογαριασμό από την οποία να προκύπτει ότι το δάνειο προορίζεται για την υλοποίηση της επένδυσης, με σαφή αναφορά των όρων σύναψης. Το δάνειο που θα χρησιμοποιηθεί είναι δυνατόν να συνδυάζεται με τα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ.

Σε περίπτωση που χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ συνδυάζονται με επιχορηγήσεις:

  • οι διατάξεις που ισχύουν για τα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ εφαρμόζονται σε όλες τις μορφές στήριξης για τις εν λόγω πράξεις
  • πρέπει να τηρούνται οι ισχύοντες κανόνες της Ένωσης περί κρατικών ενισχύσεων και συνδυασμού επιχορηγήσεων με χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ,
  • πρέπει να διενεργούνται χωριστές λογιστικές εγγραφές για την κάθε μορφή στήριξης.
  • μπορεί ο συνδυασμός τους να καλύπτει την ίδια δαπάνη υπό τον όρο ότι το άθροισμα όλων των συνδυασμένων μορφών στήριξης δεν υπερβαίνει το συνολικό ποσό της συγκεκριμένης δαπάνης (το τμήμα χρηματοδοτικού εργαλείου υποστηριζόμενο από το ΕΣΠΑ μαζί με την Επιχορήγηση να είναι μικρότερο ή ίσο του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου),
  • οι επιχορηγήσεις δεν χρησιμοποιούνται για την αποπληρωμή στήριξης που ελήφθη από χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ,
  • τα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ δεν χρησιμοποιούνται για την προχρηματοδότηση επιχειρήσεων,
  • αν το τραπεζικό δάνειο υποστηρίζεται από τα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ και χορηγείται με τον Κανονισμό Ε.Ε. 1407/2013 εμπεριέχει ενίσχυση και το Ακαθάριστο Ισοδύναμο Επιχορήγησης (ΑΙΕ) αυτού σωρεύεται με την επιχορήγηση του επενδυτικού σχεδίου κατά τον υπολογισμό του ορίου που θέτει ο Κανονισμός Ε.Ε. 1407/2013 και δεν δύναται να ξεπεραστεί. Η σώρευση θα πρέπει να ελέγχεται κατά την ένταξη στη δράση, εφόσον έχει προηγηθεί η χορήγηση του δανείου ή κατά τη χορήγηση του δανείου εφόσον έχει προηγηθεί η ένταξη της πράξης.

Δυνητικοί δικαιούχοι

Από το πρόγραμμα «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» ενισχύονται αποκλειστικά υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, οι οποίες πριν από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης:

  • έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις,
  • διαθέτουν τους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης,
  • έχουν δύο τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης το έτος που προηγείται της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.

Πηγή: Ναυτεμπορική