Έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών των φυσικών προσώπων που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα.

Πώς θα υπολογίζεται ο ΕΝΦΙΑ από το 2019
21 Σεπτεμβρίου, 2018
2η Τροποποίηση και παράταση υποβολών στις Δράσεις «Ψηφιακό Βήμα» και «Ψηφιακό Άλμα»
28 Σεπτεμβρίου, 2018
Δείτε τα όλα

Έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών των φυσικών προσώπων που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα.

Μπορούν να εκπέσουν από τα ακαθάριστα έσοδα του φορολογικού έτους 2014 τα ποσά των ασφαλιστικών εισφορών των φυσικών προσώπων που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα_x000D_
_x000D_
Σύμφωνα με την εγκύκλιο Δ12 1006031 ΕΞ 2015/19.1.15 γίνεται γνωστό ότι τα αναφερόμενα στο έγγραφο Δ12Α 1170320 ΕΞ 2014/30.12.2014 σχετικά με την έκπτωση ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα δικηγόρων, ισχύουν γενικότερα για φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και κατ’ ανάλογη εφαρμογή γίνεται δεκτό, ότι τα ποσά των ασφαλιστικών εισφορών των φυσικών προσώπων που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα που αφορούν την περίοδο 1.1-31.12.2014 και τα οποία καταβάλλονται μέσα στο έτος 2015 και ειδικότερα από 1.1.2015 και μέχρι τη νόμιμη προθεσμία που ορίζει ο οικείος ασφαλιστικός φορέας ή μέχρι την τυχόν παράτασή της, μπορούν να εκπέσουν από τα ακαθάριστα έσοδα του φορολογικού έτους 2014._x000D_
_x000D_
Πηγή: http://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/22027